שבת קודש שבת קודש אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
 
בס"ד
                     אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני  
             
שמירת שבת קודש שקול כנגד כל התורה כולה {מד"ר ס"פ בשלח}
שמירת שבת קודש חמור יותר מיום הכיפורים ,{ מגילה ב"א}
שמירת שבת קודש הקמיע המעולה ביותר נגד גזירות קשות ורעות,
שמירת שבת קודש מכפר על עבודה זרה , גילוי עדיות ושפיכות דמים {שבת קי"ח}

המשתתף בשיעורי תורה בשבת קודש ושומע קדיש ועונה בכוונה לו על כל עוונותיו {פרקי דר"א ספי"ח}

שלחן של שבת מחזק ומקרב את כל המשפחה סביב השולחן,אשר בו עושים אוכל הכי טעים , בגדים הכי יפים, שקט ושלוה ,כולם רואים את כולם ומקבלים כוח לימות השבוע,

ע"י שמירת שבת קודש המלאכים מלוים אותו לבית ומברכים אותו יחד עם כל בני המשפחה , {שבת קי"ח}

צריך להוסיף מחול על הקודש גם במאכלים ,בלבושים ותיקון הבית, בגדים ,כסתות מרוקמים והכי יפים שבעולם , כמו לכבוד מלך גדול, ועאכ"ו לפני ממ"ה הקב"ה,{זוה"ק}

דבור חול בשבת עולה למעלה לשמים ונענשים על כך ,{זוה"ק}

כל ההוצאות של שבת קודש זה כמו שנתן הלואה להשם יתברך , וחוזר בחזרה למשפחה ,

מצוה להכין ולסעוד ג` סעודות בשבת קודש ולטעום מכל תבשילים {זוה"ק} ובזה מתכפר עוון חילול שבת קודש {ליקוטי מוהר"ן}

      "אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מייד הן נגאלין"

                              שבת שלום מבורך
                         כל הבית ישראל ישועות טובות

             להקמא שכינתא מעפרא למען ה` יתברך
             הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש