שבת קודש שבת קודש "וקראת לשבת ענג" שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

         "וקראת לשבת ענג"יום שבת הוא יום תענוגים וכל מעשה הנעשה בשבת צריך שיעשה מתוך כונה ואהבה ליוצר כל ,וכך למדונו חכמינו ז"ל":

"שלא תהא אכילתך בשבת באכילתך בחול "

"שלא יהא דבורך בשבת כדבורך בחול ",

"שלא יהיה מלבושך בשבת כמלבושך בחול ",


אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי : "כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים "", שכתוב בפסוק "אז תתענג על ה` והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה` דבר " {ישעיה נח ,יד} ומהי נחלת יעקב אבינו כי פי ה` דברים ,אשר שונה מזו של נחלת אברהם ויצחק ,?

לאברהם אבינו הבטחה הארץ בתוך גבולות , שנאמר : "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה " {בראשית יג ,יז} אורך ורוחב הם גבולות , וכמו כן ,יצחק אבינו קבל הבטחה דומה , שנאמר :" כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל "{ בראשית כז ,ג}

הארצות האלה " דהינו מסימות ,אבל ההבטחה שקבל יעקב אבינו היא : "ופרצת ימה וקדמה , צפונה ונגבה " {בראשית כח יד }" והיא בלי גבול ומדה - - בלי מצרים !!! והוא שכר השומר למי שמענג את השבת ,

אשר זוכה בברכה שהתברך יעקב אבינו שהיא "נחלה בלי מצרים "", שפרושה ,טובה והנאה בעולם הזה ובעולם הבא,


לפיכך ישראל עם קדושים , הגדורים מדבור של חול ,וכל שכן דבור של אסור , כגון שחוק וליצנות ,רכילות ולשון הרע ודברי שטנה , כי הם עם מקדשי שביעי ,- - - ישבעו ויתענגו בשבת רק מדברי קדשה , וכל משאם ומתנם ודבורם ביום השבת ,בדברי תורה ובדברי עונג של שבת ומצווה,הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש