שבת קודש שבת קודש תפילה להדלקת נרות הרב אליעזר ברלנד שליט"א שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

[:D]תפילה להדלקת נרות[:D]

רבונו של עולם רב כוח ורב אונים אשר לרבוי חסדיך אין חקר ברגע זה שאני עומדת כעת לפניך להדליק את נרות השבת אשר אורם נמשך מהאור הגנוז של שבעת הימים הושיעה אותי .....בת..... אמתך שאזכה להמשיך על ידי הדלקת נרות שבת את אור שבעת הימים שהוא אור הצדיקים הקדושים שיתפשט בכל העולם כולו ויאיר בתוככי הנשמות וכל הנשמות שבעולם יאירו ויזהירו בזכות נרות אלו ויכירו כוח מלכותך. ואזכה מעתה ועד עולם להיות בדרגת שרה ורבקה שנאמר עליהן שנרן לא כבה לעולם ואזכה שבשעת הדלקת נרות אלו יקיפו אותי ששים ריבוא מלאכים שנעשו מכל המצוות שעשיתי מעודי ועד עתה. אנא ריבונו של עולם כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה זכני בזכות הדלקת נרות שבת קודש שיאירו נשמותינו שלי ושל בעלי היקר באור יקרות ונזכה אני ובעלי בזכות הדלקת נרות שבת קודש לבנים קדושים וטהורים אצילי נפש רוח ונשמה , הבנים והבנות והנכדים ונכדות כולם עד סוף כל הדורות ילך אורם ויאיר מרגע לרגע יותר ויותר כמו שכתוב "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום"

<הרב אליעזר ברלנד שליט"א>

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש