שבת קודש שבת קודש תפילה לאם היהודיה על קדושת השבת בשעת הדלקת נרות שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


נא למסגר תפילה ולומר אותה כל ערב שבת בהדלקת הנרות
              תפילה לאם היהודיה על קדושת השבת בשעת הדלקת נרות    
          מתוך "ליקוטי תפילות " לרבי נתן מברסלב , תפילה ב` חלק ב`

אבא רחום , אנא , עזור לי , לבעלי , לילדי ולמשפחתי ולכל עם ישראל,
ותושיענו ותזכנו לקבל שבת בקדושה גדולה ובחדוה רבה ועצומה ,ובשמחה גדולה ובלב טוב ולא יעלה על לבנו בשבת קודש שום דאגה ועצבות ולא שום צער ותסיר ממנו יגון ואנחה , ברצונך הנח לנו ה` אלהינו שלא תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו ונזכה לשמוח מאוד בכל שבת ושבת בשמחה אמתיית
בגילה ,ברנה ,בדיצה ,בחדוה רבה כרצונך הטוב,
ותעזרנו ותזכנו להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול עד שנזכה גם בימי החול להיות בשמחה תמיד , נגילה ונשמחה בך תמיד , ונזכה לעשות כל המצוות גם בימי החול בשמחה גדולה ובחדוה רבה ולהיות אך שמחים תמיד,
נגילה ונשמחה בישועתך ונזכה לקים תמיד מקרא שכתוב עבדו את ה` בשמחה בואו לפניו ברננה, דעו כי ה` הוא אלוהים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו,
ותעזרנו תמיד בכל עת להמשיך שמחה של שבת לששת ימי החול, עד שנזכה שיתגלה אחדות הפשוט בעולם , וידעו ויאמינו הכל שכל הפעולות משתנות נמשכין מאחד הפשוט יתברך יתעלה לעד ולנצח נצחים , וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה` אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה , ויגלה אחדותך תשפוט לכל באי עולם על ידי עמך ישראל אשר בחרת גוי אחד בארץ מכל העמים אשר על פני האדמה כי אתה אחד ושמך אחד ומי עמך ישראל גוי אז בארץ. עד שיתגלה אחדות הפשוט גם למעלה בכל העולמות , על ידי התגלות אחדות הפשוט מתוך הפעלות משתנות למטה בעולם הזה על ידי עמך ישראל הקדוש ותבטל כל מיני מחלוקות מן העולם ותמשיך שלום גדול בעולם ,
אבינו שבשמים זכה אותנו ואת כלל ישראל לשמור שתי שבתות כהלכתן מתוך שמחה ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אכי"ר

            הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך

      הקדוש  ברוך  הוא  אנחנו  אוהבים  אותך
                  להקמא שכינתא מעפרא למען ה` יתברך
                   כל הבית ישראל כל ישועות טובות
             הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש