שבת קודש שבת קודש *סדר הפרשת חלה שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


*סדר הפרשת חלה

*תהליך הכנת העיסה  עם התפילותא}להדליק נר לע"נ מאיר בעלי הנס, רבי שמעון


ב}אנו מבקשות שבזכות הצדיק תתקבלנה התפילות : אישית וכללית גם לגבי השבת הקרובה ,

ג} ליטול ידיים לטהרה לפני שאנו ניגשות לעשיית המצוה,

ד} הפרשת חלה בברכה נעשית בעיסה שיש בה :1.6666 1/2 ק"ג קמח


*הפעולה החומרים                  התפילה שאנו אומרות בזמן העשיה

ניפוי הקמח 1 ק"ג קמח

*התפילה שאנו אומרות בזמן העשייה
אנא ה` ,תפנפח ותוציא ממני את היצר -הרע ואת המידות הרעות,

*הפעולה החומרים
לחוש את הקמח

*התפילה שאנו אומרות בזמן העשיה

אני ה` עזור לנו לבחור בטוב

*הפעולה החומרים
סוכר -בין 8 ל12 כפות לפי הטעם
*התפילה שאנו אומרות בזמן העשיה
אנא ה` תן בנו מתיקות , מידת חסד ,לימוד זכות ועין טובה, וכל זה יקרין אנא ה` , המתק לנו את הדינים ,

*הפעולה החומרים
מלח - 2 כפות
*התפילה שאנו אומרות בזמן העשיה
אנא ה` ,עזור לנו לדעת את הגבולות ואת המידות בדרך התורה,

*הפעולה החומרים
שמרים -2-4 כפות {2 ק"ג קמח}
*התפילה שאנו אומרות בזמן העשיה
אנא ה` ,תן בנו שמחה והתלהבות לעשות רצונך,
שמירה -שמור אותנו מיצר -הרע ,מלשון הרע ,מכל מיני צרות,
יה"ר מלפניך שנשמור על הצניעות ,הטהרה והקדושה,

*הפעולה החומרים
שמן 1כוס
*התפילה שאנו אומרות בזמן העשיה
השמן -סמל החוכמה ,חוכמה ,חוכמת התורה ,
אנא ה` שלח לנו עושר ,ברכה ,קדושה,
שלח לנ משיח צדקנו במהרה בימינו !
השפע עלינו שפע ברכה

*הפעולה החומרים
מים 5-6 כוסות
*התפילה שאנו אומרות בזמן העשיה
אין מים אל תורה
כשם שכל החומרים מתחברים יחד עם המים כך התורה מחברת  את הכול,

אני ה` עשה שכל מעשינו יהיו מחוברים לתורה {לשם שמיים !!

אנא ה` עזור לי להתחבר אליך ויתחברו מתוך כך גם בעלי וילדי,

*הפעולה החומרים
לישה -ביד אחת -{ימין}
בישיבה ברגיעה
ובתפילה
*התפילה שאנו אומרות בזמן העשיה
אנא ה` ,עזור לי להתקרב אליך וקרב את הרחוקים
אנא ה` תן בי רכות ונעימות
אנא ה` זכני שתהא הברכה שרויה בעיסתי ,כמו הברכה ששרתה בעיסתה של שרה אמנו,

לפני הפרשת "טעם המן טעם גן - עדן ריח גן -עדן "
יהי רצון מלפניך ה` א-קי ו-קי אבותינו שבזכות מצווה זו של הפרשת חלה יתוקן עוון חוה -אם כל חי שסיבבה מיתה לאדם הראשון שהוא עיסתו על עולם ובזכות מצוה זו תבטל המוות מן העולם ותמחה דמעה מעל כל פנים , ותשלח ברכה בביתנו אכי"ר , וכן יה"ר מלפניך שתברך עסתנו כמו ששלחת ברכה בעיסות אמותינו-שרה ,רבקה , רחל ולאה ויקוים בנו הפסוק "- ראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך " אכי"ר,

ויהי נועם יי אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו:

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש חלה :{תרומה } מפרישה כל שהוא ואומרת :{הרי זו חלה}יהי רצון מלפני ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו שהמצוה של הפרשת חלה תחשב כאליו קימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה ותחשב הרמת החלה שאני מרימה כמו הקרבן שהוקרב על המזבח שתקבל בהרצון ,וכמו שלפנים היתה החלה נתונה לכהן והיתה זו לכפרת עוונות ףכך תהיה לכפרה לעוונותי ,וא אהיה כאילן נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון , ואוכל לקיים , מצות שבת והימים הטובים עם בעלי וילגינו להיות ניזונים מקדושת הימים האלו , ומהשפעתה של מצות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה, ברוב רחמיו וחסדיו וברוב אהבה , ושתתקבל מצוות הפרשת חלה כאילו נתתי מעשר , וכשם שאני מקימה מצוות הפרשת חלה בכל לב כך יתעוררו רחמיו של הקב"ה לשמרני מצער וממכאובים כל הימים וכן יה"ר שיבנה בית המקדש במהרה בימנו ,אמן ,

יהי רצון מלפניך ,רבונו של עולם שתרחם על כל איש ואישה ,קטן או גדול יחיד או רבים מעמך ישראל אשר הם שרויים בצער , אנא ה` תצילם מצרתם ברכם מברכותיך החזירם בתשובה שלמה לפניך ,ותגאלנו גאולה שלמה למען שמך , כמו שכתוב :" וההי ה` מלך על כל הארץ ,ביו ההוא יהיה ה` אחד ושמו אחד "


צוהרי יום שישי.

הבית כבר מבהיק בניקיונו ומפה צחורה פרושה על השולחן. הדגים בניחוחם המגרה מבעבעים על הגז לצד הטשולנט, שגם לו יש כבר צבע מבטיח. ליד קערת הבצק העמוקה, עומדת אם הבית ולשה בריכוז והתמדה את תערובת הקמח, הביצים והמים. אגלי זיעה מבצבצים על מצחה הכרוך במטפחת והיא ממשיכה ללוש בהתמדה, כששפתיה נעות באלם. זוהי שעת רצון עכשיו. היא עומדת לקיים מצווה כה אהובה וכה נשכחת מלב ? מצוות הפרשת החלה. מצווה המעלה כמיהה נוסטלגית, לימים טרום המזון התעשייתי ודור המיקרו, בהם הבית והמשפחה היו מרכז החיים.

לשמאלה בוער נר נשמה, שהעלתה לכבוד הצדיקים ובקשה שזכותם תעמוד לה, ולימינה קופת צדקה, בה נידבה מכספה, להמתיק את הדינים.

התערובת חלקה וקפיצית למגע והתפיחה עלתה יפה. היא חופנת בזרועה מן הבצק החמים, המכוסה במגבת ומרימה אותו אל על. זוהי השעה הפרטית שלה. בגרון חנוק מדמעות ובעיניים עצומות היא מברכת בדבקות: "שציוונו להפריש חלה". כעת היא יכולה להשתפך מקירות לבה ולבקש, ולבקש ולבקש... על כל מה שליבה חפץ.

היא יודעת לנצל את הרגע.

מבקשת על בריאות משפחתה האהובה, על הצלחה בכל המישורים, על זיווגים בעתם ופרי בטן מהיר, על רפואה שלמה והצלחה בעסקים, על שלמות והגשמה, על ששון ועל שמחה ולא שוכחת לבקש, גם על בוא הגאולה.היא אינה אנוכית אם הבית, כלל וכלל. לבה רחב ונדיב מים עד ים. היא מברכת באריכות ובפרטיות את כל קרוביה, מכריה, שכניה ובני עמה.

משסיימה את תפקידה ככוהנת, בבית המקדש- מעט שלה, הרי היא כבר קולעת במומחיות ובזריזות את נחשי הבצק התפוחים, לחלות מדויקות ויפות. התנור פוער בצייתנות את לועו הלוהט ובולע לתוכו 6 חלות, קלועות, יפהפיות, שסומסום בהיר זרוי עליהן בנדיבות.

הבית נמלא בניחוחות אפיה מבטיחים, מרמז על חגיגת הטעמים המענגת, הצפויה למסבים לשולחן השבת. עוד רגע קט והבית ישקוק חיים. עליה למהר. עבודה רבה עוד לפניה, בטרם תגיש לשולחן השבת הערוך, צמד חלות ריחניות, יפות ושחומות מעשה ידיה להתפאר.

ולנו? לנו לא נותר, אלא למלא את פינו רוק, לפנות למתכונים ולהתחיל ללוש במרץ.

שבת שלום!חלה מתוקה לשבת משמרים טריים

החלה הכי מדהימה שאכלתי מימי, היא של חברה מחוננת. מלבד היותה מושכת בעט, היא גם בשלנית מדופלמת. החלות שלה יוצאות פשוט נהדר. הן טעימות להפליא, רכות, נימוחות בפה וגם נאות מאד בצורתן. לשאלתי איך הן יוצאות לה כאלה מוצלחות היא אומרת, שהסוד הוא בשיר "אשת חיל" (מצוי בסידור), שהיא שרה בזמן הלישה, שיר שלדבריה מהווה גם קנה מידה למשך הזמן המומלץ ביותר ללישת הבצק.החומרים:

1.5 קילו קמח לבן מנופה

2 ביצים

1.5 כפות מלח

4 כוסות מים פושרים

1.250 קוביות של שמרים טריים

1 כוס סוכר

1 כוס שמן

1 ביצה למריחה על החלה

שומשום מבורראופן ההכנה:

ממיסים את השמרים עם כף סוכר וכוס אחת של מים פושרים, מניחים לתסיסה במקום חמים למשך כ- 15 דקות.

את שאר המצרכים מערבבים ביחד בקערה גדולה. אזהרה: השמרים אינם אוהבים מלח. לכן, מומלץ לשים את המלח בתחתית הקערה, מעליו שאר החומרים ורק לאחר מכן את השמרים. יש להשתדל מאד שבזמן הלישה יהיה כמה שפחות מגע בין השמרים למלח.

כשהשמרים גמרו לתסוס מוסיפים אותם לעיסה ומתחילים ללוש. כשהבצק מתחיל להיות קצת יותר גמיש ופחות נוזלי, שמים אותו בקערה נקיה ומשומנת קלות, מכסים במגבת ומניחים לתפוח במקום חמים. מומלץ ללוש את הבצק מספר דקות כל 45-60 דקות.

לאחר כשעתיים וחצי בערך (תלוי בעונת השנה), ניתן להתחיל להכין את החלות.

משמנים קלות את המשטח ומרדדים את הבצק לעלה. מגלגלים לגליל אחיד בגודלו, חותכים לגלילים שווים בגודלם וקולעים לחלות יפות.

מושחים את החלות בביצה ומפזרים שומשום, אופים בתנור במשך כ 45 דקות.

לדברי חברתי, לא לשכוח להגיד "לכבוד שבת קודש". מניסיונה זה עוזר.

*רעיון לחלה: להכין 8 לחמניות. לסדר 7 מהן במעגל בתוך תבנית עגולה ואת השמינית באמצע. יוצאת חלה עגולה ויפה ונתן לבצוע לחמנייה לכל אחד מהסועדים, כמנה אישיתמצוות הפרשת חלה

כל עיסת בצק מעל לכמות של 1.200 גרם קמח, חייבת בהפרשה.

כמות עיסה להפרשה בברכה ? 1666 גרם קמח ומעלה ויש אומרים 2250 גרם ומעלה.

עם גמר הלישה, בטרם ההפרשה מברכת: "ברוך אתה ה` אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה".

אחר כך נוטלת מן הבצק חתיכת בצק בערך כגודל האגרוף ואומרת: "הרי זו חלה".

לאחר ההפרשה נשים נוהגות לומר תחינה (נוסח מצורף). לאחר התחינה, יש לשרוף את חתיכת הבצק שהופרשה בנפרד על הגז, או לשימה בתוך שתי שקיות ניילון ולהשליכה.

*לגבי מצווה זו קיימות הלכות רבות ומפורטות, כמו גם טעמים וסגולות שונות. ראוי לשאול רב מוסמך בטרם נגשים לקיימה.נוסח התחינה:

"יהי רצון מלפניך, ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. וערבה לה` מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם וכשנים קדמוניות. יהי רצון מלפניך, ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו, שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאלו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרימה, כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון.

וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה לעוונותיי, ואז אהיה כאלו נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים עם בעלי וילדינו, להיות ניזונים מקדושת הימים האלה, ומהשפעתה של מצוות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו וברוב אהבה. ושתתקבל מצוות חלה כאלו נתתיה לכהן. וכשם שאני מקיימת מצוות חלה בכל לב, כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשמרני מצער וממכאובים כל הימים. אמן".

הפרשתם חלה? לשתם? רידדתם? טרחתם והתייגעתם ובכל זאת החלה יצאה יבשה מדי, כבדה מדי? תפלה? לא נורא. אל תתייאשו. המשיכו לנסות ועם הניסיון יגיעו גם ההצלחות. (ובארבע עיניים אגלה לכם, שהחלה המדהימה של חברתי, אף על פי שעקבתי אחרי ההוראות וממש השתדלתי בהכנתה, בכל זאת לא היה לה את הטעם המשגע שהיה לחלות שלה. טוב, במחשבה שניה, זה בטח בגלל שלא שרתי את "אשת חיל"...)


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש