שבת קודש שבת קודש סגולות עצומות מלווה מלכה שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


                                           הצלחה      ** סגולות עצומות**     אריכות ימים
                                  בפרנסה   *רפואה ***סדר מלוה מלכה ****  לידה קלה  
                                               שלמה    *עבדו את ה' בשמחה*
                                           תיקון הידוע להינצל מכפירה ומחיבוט הקבר  
          
התפילות למלוה מלכה :

לשם יחוד קודשא בריך הוא שכינתיה על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, הנה אנוכי בא לסעוד סעודה רביעית של שבת , ללות את המלכה וללוות את הנפש היתרה בחינת חיה שבח , המסתלקת עתה, להשאיר ברכה בכל סעודותינו בששת ימי החול ולהשאיר בהם מקדושת השבת ובכן בכוח סגולתה שמרנו כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירנו והושיענו מצער חיבוט הקבר ותשכין את נפשנו רוחנו ונשמתנו במשכנות מבטחים , ויהי נועם ד' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו,
אתקינו סעודתא דמהימנותא שלמתא חדותא דמלכא קדישא ,אתקינו סעודתא דמלכא דא היא סעודתא דדוד מלכא משיחא,

  ** אברהם יצחק ויעקב איתיין לסעדא בחדיא , דוד מלך ישראל חי וקיים , סימן ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל אמן !   {לומר אותם ג' פעמים}

לומר פרק כ"ג - מזמור לדוד....  
מנהגי סעודת דוד המלך :

*יסדר שולחנו במפה לבנה ,  
*ידליק 4 נרות - לפי המילה אדם א -  אליהו הנביא   ד-- דוד המלך  
מ==  רבי מאיר בעל הנס ,  והנר הרביעי ידליק לבעל שם טוב הקדוש , מומלץ לשים צדקה בקופה ברגע שמדליק לרבי מאיר בעל הנס ואז צריך לבקש בקשה אחת,  

**מקפידים לאכול פת חמה ואומרים :פתח חמין במוצאי שבת מלוגמא לרפואה שלמה לנפש הגוף ,            {לומר ג' פעמים } **סגולה לרפואה שלמה**

***נוהגים  לשתות משקה חם ואומרים :חמין במוצאי שבת מלוגמא לשמחה בלב לכל השבוע {לומר ג' פעמים}           **סגולה לשמחה בלב לכל השבוע**

*נוהגים לאכול שן של שום שהוא עטוף בקליפתו, לא מקלפים אותו לא ביד ולא בסכין , אלא שמים אותו בפה ומפצחים כמו גרעינים {סגולה נפלאה לפרנסה }
*מומלץ לספר בכל מלוח מלכה סיפור על בעל שם טוב הקדוש ולבקש בלב את כל הבקשות שלנו {בזמן הסיפור}  
*לפני מים אחרונים של ברכת המזון נוהגים לספר תמיד את אותו הסיפור שהוא סגולה לפרנסה :  

מספרים על יהודי שהלך לבעל שם טוב הקדוש לבקש פרנסה , ושלח לעיר הבירה לחפור תחת הגשר למצוא אוצר , פגש חייט שגם הוא היה צל הבעל שם טוב שאמר לו שאם הוא רוצה פרנסה הוא יכול למצוא בעיר פלונית תחת התנור של פלוני , היהודי הראשון גילה שזוהי כתובתו , רץ הביתה , חפר ומצא אוצר , החייט חפר תחת הגשר ומצא אוצר , נפגשו , הלכו לישראל הבעל השם טוב הקדוש לשאול איך לחלק את האוצר , ורבי ישראל הבעל שם טוב יעץ להם לעשות שידוך בין שתי המשפחות על מנת שהאוצר ישאר משותף

אחרי הסיפור לעשות מיד מים אחרונים ולברך ברכת המזון,  

מצווה לצלם ולשכפל לזיכוי הרבים

******  הקדוש  ברוך  הוא אנחנו  אוהבים אותך ******הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש