שבת קודש שבת קודש סגולות עצומות עניית אמן שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
בית הכנסת "סיני" רח השחף 2 חולון ת.ד 80 חולון טלפון 03-5564010
                         נא לשמור על קדושת הדף
      
מזונות       גפן         עץ            אדמה               שהכל 
          ס ג ו ל ה   ע צ ו מ ה    ל כ ל  ה י ש ו ע ו ת
                      כ ו ח   ע נ י י ת   "א מ ן " 
               
מזה עשרות שנים נוהג הרב קסלר שליט"א מבני -ברק לסוק בזיכוי הרבים , בחיזוק מצווה כנעיית אמן,
שעליה אמרו חז"ל, :" כל העונה אמן בכל כוחו , פותחים לו שערי גן -עדן "{שבת ק"ט}
הרב קסלר עורך כינוסים הנקראים "נוטרי אמן " לתלמידים בתלמודי תורה וכד' , כל תלמיד מקבל צלחת ע כיבוד הכולל את כל 5 הברכות לפי מג"ע א"ש { מזונות, גפן , עץ , אדמה , שהכל } ו-" וכל תלמיד מברך בתורו כאשר כל הכיתה עונה "ברוך הוא וברוך שמו" לאחר הזכרת שם ה' { לעדות המזרח} ו-
" אמן" בסוף הברכה , במהלך הכינוס מתחזקים בחשיבות עניית אמן כהלכה , דוד סיפורים , משלים ולימוד הלכות , לאחרונה , צחלה התעוררות בהחדרת הנושא למודעות , ובאמת זהו דבר בעתו , כפי שעוררו על כך כל גדולי ישראל שליט"א בשל הגזירות הקשות ומידת הדין המתוחה על כלל ישראל , וציינו בדבריהם את כוח  עניית" אמן יהא שמי -ה רבה " בסגולתו לקרוא גזר דין קשה , וחשיבות עניית אמן , שכאמור לע"ל , היינו "המפתח " לגן -עדן .... והמתקת הדינים {על פי הזוה"ק}
"תנופה " נוספת שקיבלה מצווה זו , הייתה לפני כשנה , בעקבות חלם , שחלם , שחלם החברותא של הרב הורוביץ זצוק"ל {המבקש להישאר בעילום שמו} שספר: כי שאל את הרב הורוביץ זצוק"ל "במה ניתן להתחזק לקראת הגאולה "?
ענה לו !" לענות אמן כהלכה " , המסר שהועבר אם כן,
יש להתחזק בעניית אמן !

מורה מבני -ברק ,שראתה כינוסים של "נוטרי אמן " לבנים , שנערכו על ידי הרב קסלר , העבירה את הרעיון אלינו נשות ישראל שהלא מובטח :
"בזכות נשים צדקניות נגאלו- ובזכותן עתידין להיגאל ",

הכללים לעריכת סעודות -אמן :{כל אחת יכולה לשנות ולפתח כראות עיניה}
סעודת - אמן מתאימה לכל גיל ולכל אירוע,
ניתן להכין צלחת עם מג"ע א"ש, את הכיבוד קונה המארחת , יש אפשרות שהכיבוד נתרם ע"י המשתתפות ,
מברכים בסבב לפי סדר הברכות , לדוגמא :אחת המשתתפות מברכת "בורא מיני מזונות" , וכל השאר עונות:

              ניתן לכוון את "הסגולות" שבכל ברכה לפי : 
            
            "בורא מיני מזונות" -לפרנסה טובה ,"
      "בורא פרי הגפן", לזיווג הגון {ענבי הגפן בענבי...}"
      "בורא פרי האדמה " -לחיים טובים על פני האדמה ורפואה , "
      "שהכל נהיה בדברו " -חיזוק באמונה -תשובה ויראת שמים,

סגולה : מי שזקוקה לישועה תברך אחרונה , כי הכל הולך על פי החיתום , או שכולן , "תורמות" לה את זכות ה- "א מ ן "   שלהן , וכשמתרבות הזכויות , מושפע חסד לכולן ולה ,

בסוף הסבב של כל ברכה נושאים תפילה לפי הנושא , בין הברכות לומדים הלכות ומספרים ספורים מחזקים ,

          "יהי רצון שיקויים בנו" ובזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל"
          
מצווה לצלם ולשכפל לזיכוי הרבים , עלון זה אסור בשינוי כלשהו!
כל המעונין לתרום את החוברת לרפואה , לעילוי נשמת.. יפנה לטלפון
03-55664010
ניתן להזמין חוברות להפצה לזיכוי הרבים במחיר עלות ,להתקשר לטלפון הנ"ל
לשאלות ובשורות טובות לפנות טלפון-09-8627003 לגברת נרקיס פרקס
           אם ברצונך לערוך סעודת אמנים או להזמין שיעורים התקשרי
                  לרבנית אוריאנה בן סימון בטלפון -08-9745002  052-847243
                         להקמא שכינתא מעפרא למען ה' יתברך  
           ה ק ד ו ש  ב ר ו ך ה ו א א נ ח נ ו א ו ה ב י ם א ו ת ך

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש