שבת קודש שבת קודש סגולות עצומות פרנסה טובה שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
 
בס"ד
בית הכנסת "סיני" שחף 2 חולון  ת.ד 80 חולון    טלפון 03-5564010
                              סגולות עצומות לפרנסה
                     *
*כתוב בספר מדרש פנחס ,לומר בכל יום השלושה עשר עיקרים ,וגם איגרת שכתב הרמב"ן
, כי כתב לבניו כי באותו יום אשר יקרא האיגרת ,יענונו מן המשים בכל מה שישאל
*סגולה לפרנסה לומר מזמור כד' בתהילים :" לדוד מזמור לה' ומלואה ..." ,בכוונה עצומה
ביום ראשון ובליל שני של ראש השנה , וכן בליל יום כיפור , קודם קדיש בתרא ,והוא מסוגל שלא יחסרו מזונותיו כל השנה {פרי עץ חיים}
*סגולה לעושר ולפרנסה ,מהרב הקדוש מרן החיד"א זצ"ל , לברך ברכת המזון בקול רם , בשמחה ובכוונה ,ונתן רמז לזה מפסוק {משלי י' } :"ברכת ה' היא תעשיר ", טוב שייטול את ידיו עם הרבה מים לפני הסעודה ,וגם שיאמר כל יום לפני הסעודה :" מזמור לדוד ה' רועי לא יחסר " {תפילת למשה },
*כתוב בספר באר מים , לספר בכל מוצאי שבת קדש איזה סיפור מרבנו הקדוש מרן הבעל שם טוב זצ"ל  {סגולות ישראל :}
*להרוויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעמים בכל מוצאי שבת קדש , אליהו הנביא , ובכל פעם יכוון שם זה:
"אגל"א" ,ולומר לאף אחד ויועיל {ספר האח נפשנו}
*סגולה לפרנסה לומר בכל יום פסוק :" מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך ", ויאמר פסוק זה עשר פעמים בבוקר ועשר פעמים בערב {ספר תפילה למשה }
*סגולה לפרנסה לומר בכל מוצאי שבת "וייתן לך האלוקים ..." וטוב שיאמרו שנים יחד,
*סגולה לפרנסה לומר בכל מוצאי שבת "וייתן לך האלוקים ...." וטוב שיאמרו שנים יחד,
*סגולה לפרנסה – שלום בית , כעס ומחלוקת מזיק מאוד לפרנסה ,

*לקרוא 40 יום רצוף תהילים , מזמורים :כ' ,כא' , כג' ,כד' ,כט' ,צא',
לאחר הקריאה יאמר :יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו , שיהיה  חשוב ומקובל ומרוצה פרקי תהילים שקראתי לפניך , ובזכות אותיותיהם ונקודותיהם וטעמיהם והשמות היוצאים מהם מראשי תיבות ומסופי תיבות וחילופי תיבות ובזכות אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון יוסף הצדיק ודוד המלך עליהם השלום שתפתח מזלי ותנני לחן וחסד בעיניך ובעיני כל רואי ותשלח לי פרנסה טובה מידך הרחבה ותבטל מעלי כל מין עין הרע וכל מיני עיכובים וכשפים ואראה ברכה בכל מעשה ידי ,אמן ,
וביום הארבעים לקרוא בכותל {אם אפשר } ולהדליק נר לרבי מאיר בעל הנס , ויהיה  הצלחה ,

                תפילה על הפרנסה {מספר שערי דמעה }
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיו מזונותיי ופרנסתי ומזונות ופרנסת בני ביתי עם מזונות ופרנסת על עמך בית ישראל , מוכתרים ומאומתים ומוצדקים בידך , ואל תעריכני לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם , כי אם לידך המלאה הפתוחה ,הקדושה והרחבה ,ותהא מלאכתי וכל עסקי לברכה ולא לעניות ,לחיים ולא למות , ותזכני שלא יתחלל שם שמים על ידי , ואהיה מין המועילים ומשפיעים טוב לכל אדם תמיד , ותמלא ידי מברכותיך ושבענו מטובך ,  כמו שעשית ליוצאי מצרים , כי אתה ה' ברכת ומברך לעולם , עיני כל אליך ישברו , ואתה נותן להם את אכלם בעיתו , פתוח את ידיך ומשביע לכל חי רצון ,,, השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך , לא ייתן לעולם מוט לצדיק, ואתן נשמות הקדושות והטהורות ,העתירו אל ה' בעדי ובגללי ,ירים קרני ויגביה מזלי , למען אוכל לעבדו בלבב שלם כל ימי עולם ,אמן ,

         הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך 
                   כל עם ישראל ישועות טובות

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש