שבת קודש שבת קודש בזכות הפרשת חלה שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
חלה

בזכות הפרשת חלה
מעשה באשה שהיתה שומרת מצוות, אך לא נזהרה במצוות הפרשת חלה.
לימים הרתה האשה ומועד הלידה התקרב.
יום שישי אחד בקש ממנה בעלה לקיים את מצוה הפרשת חלה. ענתה האשה כי אין לה זמן, אך בעלה עמד על כך והאשה לשה בצק וקיימה את מצוות הפרשת חלה.
הגיע יום הלידה ובני הזוג הגיעו לבית-חולים. בדקו הרופאים את האשה ואמרו כי עדיין יש זמן עד ללידה ואז החליט הבעל ללכת לבית המדרש.
תוך כדי לימודו, נרדם הבעל וחלם כי הוא נמצא בשמים והמלאכים מודיעים לו כי אשתו נמצאת בבית החולים ורוצים לדון אותה אם ראויה היא שיצילו אותה.
שאלו אותו:
האם אשתך שומרת שבת? וענה - כן! "בהידור!"
האם אשתך שומרת נדה ? ענה: "בודאי! לפי ההלכה".
האם אשתך מפרישה חלה? נתבלל, אך מיד נזכר באותו יום שישי שביקש ממנה להפריש חלה ואכן הפרישה, וענה: "כן בודאי!"
מיד לאחר מכן התעורר מתרדמתו ורץ לבית-החולים, ושם בישרו לו כי נולדה לו בת במזל-טוב. כמו כן נאמר לו, שהיה קושי גדול בלידה והאשה היתה בסכנה גדולה, ופתאום הכל הסתדר.
התברר כי החלום היה ממש באותם רגעים של הקושי והסכנה.
מצוות הפרשת החלה היא שהצילה את חיי האשה.

הפרשת חלה מביאה ברכה
רבי אלעזר ברבי יהודה אומר:
"בעוון אי הפרשת חלה, אין ברכה במחסני התבואה וקללה משתחלת בשעורים, וזורעין זרעים ואחרים אוכלים.
ואם נותנים חלה, מתברכין שנאמר :
"ראשית עריסותיכם תתנו לכהן, להניח ברכה בביתך".
(שבת, לב').

לקט מהלכות הפרשת חלה
איזו עיסה חייבת בהפרשת חלה ?
אין חיוב להפריש חלה אלא בעיסה העשויה מחמשת מיני דגן,
והם: חטין ושעורין וכוסמין ושבולת שועל ושפון. (אפילו מכולם יחד נעשתה העיסה, מצטרפים לשעור חלה החייבת בחלה)?
אין חיוב חלה אלא בעיסה הראויה לבוא לידי לחם.
עסה, (גם של עוגה) שנילושה ביין או בביצים או בשמן, וכדומה, ואין בה מים כלל, מפרישין עליה חלה בלי ברכה. לכן סופגנים שבלילתם רכה ודלילה ועשויה כספוג, וכן כל מיני רקיקים שבלילתם רכה מאד והם מטוגנים בדבש, פטורים מן החלה, וטוב להפריש בלי ברכה.
וכן עיסה שנלושה על מנת לטגנה או לבשלה, אף אם בלילתה עבה וראויה לבוא לידי לחם וכדומה, פטורה מן החלה. אבל עם עשו אותה על מנת לטגנה או לבשלה לבסוף לא טגנו אותה או בשלו אותה חייבת בחלה.

שעור עיסה החייבת בחלה
שעור הפרשת חלה בברכה הוא :
על פי ילקוט יוסף   -   על 1.560 ק"ג קמח.
ולשיטת החזון איש     -   על 2.250 ק"ג קמח.
ולפי האיש בן חי   -   על 2.300 ק"ג קמח.
ולפי הגר"ח נאה על 1.670 ק"ג קמח.
כאשר עושים עסה קטנה מהשיעורים הנ"ל מפרישים בלי ברכה.
(לחזון איש מ-2.250-1.200, לפי הגר"ח נאה מ-1.670-1.250ק"ג, ולפי ילקוט יוסף מ- 1.560-1.514ק"ג)
פחות מ- 1.250 ק"ג קמח, לכל הדעות, אין מפרישים חלה כלל.

זמן הפרשת חלה
טוב להמתין מלהפריש חלה עד לאחר גמר הלישה, כשתעשה העסה גוף אחד, ותהא העסה/ות מונחות בכלי ושלא יבלוט הבצק מדפנות הכלי.
אם לא הפרישו חלה ונזכרו אחר האפיה, יש להפריש חלה אחר האפיה.
שכח/ה מלהפריש חלה מערב שבת או יום טוב אין להפריש ביום טוב או בשבת, ואסור לאכול מהמאפה עד מוצאי שבת או יום טוב, עד שיפרישו חלה.
אם יש מספר עיסות קטנות, ודוקא מאותו המין והתכולה, ובאותו הטעם, ניתן לצרפן לעסה אחת ע"י הנחת כסוי במפה או בסדין מעל העיסות או החלות.

מי חייב במצוה זו ?
מצות חלה מוטלת מלכתחילה על האישה, ותשתדל לפחות פעם אחת בשנה לקיים מצות הפרשת חלה.
ונכון שגם האיש ישתדל פעם אחת להפריש בעצמו, ודבר בעתו מה טוב להוסיף זכות על זכויותיו שיעשה זאת לפני יום הכפורים.

שעת הפרשת חלה היא עת רצון מלפני ה' יתברך, וכדאי להתפלל ולהתחנן ולבקש בקשות בעת ההיא.

סדר הפרשת חלה
יש נוהגים ללוש בערב שבת עיסה כדי שיעור חלה, לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת. והוא מכבוד שבת ויום טוב.
(הוא תיקון גדול לאשה לכפרת חטא אדם ראשון).

יש ללוש בצק, ולהניחו במקום שיטפח.
לאחר שהבצק תפח, הפרישי חלה על-פי הסדר הבא: טוב לטול ידיים ולתת צדקה לפני ההפרשה.
טוב אם קודם הברכה תאמר הפסוק :
"ויהי נועם א-דוני א-לוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננהו".
ותחזור עליו פעמיים.
לפני שמפרישים חלה מברכים :
"ברוך אתה א-דוני א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה.
(האשכנזים אומרים להפריש חלה [מן העסה]").
מיד לאחר הברכה מוציאים מן העסה חתיכת בצק , ואמרים:
"הרי זו חלה"

מרימים את החלות, ואומרים תחינה
תחינה לאמירה לאחר ההפרשה
יהי רצון מלפניך א-דוני א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שהמצוה של הפרשת החלה תחשב כאילו קימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרימה כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח שנתקבל ברצון, וכמו שלפנים היתה החלה נתונה לכהן והיתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה זו כפרה לעוונותי, ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש, נקיה מחטא ועוון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים (עם בעלי וילדינו) להיות ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו, וברוב אהבה ושתתקבל מצות חלה כאילו נתתי מעשר.
וכשם שהנני מקיימת מצות חלה בכל לב, יתעוררו רחמיו של הקב"ה לשמרני מצער ומכאובים כל הימים, אמן.
ויהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
וכן יהי רצון מלפניך, רבונו של עולם שתרחם על כל איש ואשה, קטן או גדול, יחיד או רבים מעמך ישראל, אשר הם שרויים בצער, אנא ה' תצילם מצרתם, ברכם מברכותיך, החזירם בתשובה שלמה, ותגאלנו גאולה שלמה למען שמך, כמו שכתוב: "והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד, ושמו אחד".

את החלה המופרשת שורפים באש.
לא בתבנית אפיה ולא בשעת האפיה, או גונזים בדרך כבוד.
(עוטפים ב-2 נילונים ומניחים באשפה).

מתכון להכנת חלה רגילה
חומרים
2 ק"ג קמח.
100 גרם שמרים, או 2 כפות יבשים.
1/2 כוס שמן.
5 כוסות מים פושרים.
1 (לא חייב) חלמון או ביצה שלימה.
6 כפות שטוחות סוכר.
2 כפות שטוחות מלח. להזהר שהמלח לא יגע בשמרים.
1 (לא חייב) ביצה טרופה למריחה.
50 גרם שומשום או פרג, לפזור.
בזמן הכנת החלות לומר "לכבוד שבת קודש", כדי שיתקדש.
מתכון להכנת חלה מתוקה
חומרים
2 ק"ג קמח.
100 גרם שמרים, או 2 כפות שמרים יבשים.
1/2 כוס שמן.
5 כוסות מים פושרים.
1 (לא חייב) חלמון או ביצה שלימה.
1.5 כוסות סוכר.
1 כפית שטוחה מלח. להזהר שהמלח לא יגע בשמרים.
4 ביצים.
1 (לא חייב) ביצה טרופה למריחה.
50 גרם שומשום או פרג, לפזור.
אופן ההכנה
מנפים את הקמח בנפת משי צפופה ושמים בקערה.
יוצרים גומה בתחתית ושמים את המלח ומכסים בקמח.
מוסיפים את הסוכר והשמרים בצדדים ומכסים בקמח.
מוסיפים את המים (להשתמש בכוס חד פעמית).
לשים היטב וביסודיות עד שהבצק נעשה גמיש.
כשנשאר בתחתית הקערה קמח, מוסיפים בהדרגה את השמן וממשיכים ללוש עד לקבלת בצק גמיש, אחיד ולא דביק.
משמנים במעט שמן את הבצק ומכסים ביריעת נילון לתפיחה.
(להניח כופסת גפרורים מעל לניילון, מזרז את ההתפחה).
לאחר הכפלת נפח הבצק לשים שוב את הבצק לישה קצרה, ומתפיחים עוד כ- 20 דקות, לאחר ההתפחה ללוש מעט.
עתה יש להפריש חלה.
לאחר הפרשת החלה, מחלקים את הבצק לחלקים שווים וצרים רצועות של בצק.
קולעים חלות, ומכסים במגבת מטבח ומניחים להתפחה נוספת להכפלת נפח הבצק.
מושחים את החלות בביצה, וזורים עליהם שומשום או פרג או זעתר או אחר.
מחממים את התנור לחום של כ- 180 מעלות.
אופים למשך 40 דקות בחום ביננוני עד גבוהה עד לקבלת גוון זהוב.


הפרשת חלה מגנה, ושומרת על האשה מכל גזירות קשות, ומגנה עליה בעת לידתה.  
כנסים בנושא הפרשת חלהישתבח....
*******
שיר המעלות אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו.
יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך .
אשתך כפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך.
הנה כי כן יברך גבר ירא ה'.
יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך.
וראה בנים לבניך שלום על ישראל.
(תהילים קכח')


שיר המעלות לשלמה אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו, אם ה' לא ישמר עיר שוא שקד שומר.
שוא לכם משכימי קום מאחרי שבת אכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא.
הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן.
כחצים ביד גיבור כן בני הנעורים.
אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער. (תהילים קכז')

שנות חייה של שרה אמנו היה 127 שנים גימטריה קכז' שהוא פרק זה.
שרה אמנו היתה אופה חלות.
ומאחר ולא היו לה ילדים היא היתה עצבנית.
שרה אמנו היתה עקרה 90 שנים, עד שילדה את יצחק.
על-כן נאמר עליה בפרק זה אוכלי לחם העצבים.נלקח מתוך אתר עונג שבת
הוספת תגובה
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש