שבת קודש שבת קודש תפילה שיזכה האדם לניגונים דקדושה וליזהר מניגונים רעים שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                       נגינה    
                 ******************************            
         תפילה שיזכה האדם לניגונים דקדושה וליזהר מניגונים רעים 
      
זכני נא לתקון הברית ועל ידי זה יזדכך קול רנתי ,ושמרני והצילני מנגוני יללה ועצבות שמזמרים הרשעים שמזיקים מאוד , וזכני להזהר מנגונים בשביל ממון וכבוד והתפארות זכני נא לשמע נגונים ממנגנים כשרים והגונים ואזכה על ידי נגינתם לדבק עצמי בך יתברך בדבקות גדול ולהמתיק דינים , וזכני נא מעתה לנגן אותיות התפילה בשמחה ובבהירות גדול , ואזכה על ידי זה להחיות את עצמי ואת עמך ישראל ולשמח נפשנו ולדבק עצמנו לך יתברך , בפרט בשבתות וימים טובים ובשמחה של מצוה ,אנא יהוה הושיעה נא את כולנו עמך ישראל שנזכה לשמוע את הנגון של הצדיק הגדול האמיתי במהרה בימינו אמן ואמן ,|

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש