שבת קודש שבת קודש שמחה שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                          
                   שמחה     
                ***************
קיימים בני אדם שנתעצבים הרבה ועצבונם הופך להיות חלק מהם , העצבון נובע בגלל המידות ורע המזג , או מחמת תלאות הזמן ואנחותיהם גדולות עד המתוך העצבות אין הם יכולים לכוון בתפילתם כלל ובודאי לא להתעמק בתורה הקדושה ובפנימיותה,

למדנו מיעקב אבינו ע"ה שרוח הקודש נסתלקה ממנו כל ימי אבלו ונביאים אחרים סרה מהם נבואתם כאשר היו בימי עצבם,
האדם צריך לדאוג לא ליפול לעצה היצר המנסה לכוון את חיינו ולהפילינו לתוך עצבות הגוררת ליאוש כבד ועמוק אלא נהפוך הוא מצוה היא על האדם לשמח את עצמו לשם שמים ולמדנו מאלישע הנביא {מלכים ב' ג'- ט"ו {שבקש |.... קחו לי מנגן " או לחילופין דברי הגמרא {ברכות ל"א א'}
"אין עומדין להתפלל לא מתוך שוחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דבר שמחה של תורה שנאמר ועתה קחו לי מנגן אומר המלך שלמ {קהלת חי' ט"ו}
"ושבחתי אני את השמחה " {קהלת ב' ב ' }.... "ולשמחה מה זה עשה "
ואומרת על כך הגמרא {שבת  ל"ב}
"ושבחתי את השמחה "זו היא שמחה של מצוה ,
"ולשמחה מה זה עושה "- זו שמחה שאינה של מצווה,
חכמינו מלמדים אותנו מהי בדיוק מהותה של השמחה כי השמחה הנובעת מאמת תורתינו הקדושה היא השמחה לשם שמים ולעבודתו יתברך ולכן מצוה על האדם לשמח את אשתו ובני ביתו בשמחה של מועדים וכו' ולא שמחה שהיא תוצאה של דבר בטל,
ועל כך היו נוהגים החסידים לחלק את היום לשניים חציו תלמוד תורה וחציו לתפילה ולשמחה לשם שמים דיינו חציו לה' ,וחציו להם ,
אך למרות הרצון הגדול לעבוד את ה' בשמחה אין הכוונה לשמחה יתרה וזאת משום שבעוונותינו הרבים חרב מקדשנו והשכינה בגלות צדק שהרי:
"בשוב ה' שיבת ציון ....
....אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה ,
אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה
הגדיל ה' לעשות עימנו היינו שמחים",


  הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש