שבת קודש שבת קודש תפילה הדלקת נרות שבת שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
   תפילה להדלקת נרות
רבונו של עולם רב כה אונים לדבר חסדיך אין חקר ברגע זה שאני עומדת כעת לפניך להדליק את נרות השבת אשר אורם נמשך הגנוז של שבעת הימים הושיעה אותי בתאמתך שאזכה להמשיך על ידי הדלקת נרות שבת אור שבעת הימים שהוא אור הצדיקים הקדושים שבעולם יאירו ויצהירו בזכות נרות אלו ויכירו כוח מלכותך , מעתה ועד עולם להיות הדרגה שרה ורבקה שנאמר עליהם שנרן לא כבר לעולם ,ואזכה שבשעת הדלקת נרות אלו יקיפו אותי ששים ביבוא מלאכים שנעשו מכל המצוות שעשיתי מעודי ועד עתה
אנא רבונו של עולם כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה ובני זכות הדלקת נרות שבת קודש שיאירו נשמותינו שלי ושל בעלי היקר באור יקרות ונזכה ואני ובעלי ובזכות הדלקת נרות שבת קודש לבנים קדושים וטהורים אצילי נפש רוח ונשמה הבנים והבנות נכדים ונכדות כולם עד סוף כל הדורות ילך אורם ויאיר מרגע לרגע יותר ויותר כמו שכתוב "וארים צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום "


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש