שבת קודש שבת קודש הלכות הפרשת חלה שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
טבלת הפרשת חלה

ש"ע המקוצר יו"ד ח"ב סי' ק"ע

דינו

המאכל

ש"ע המקוצר יו"ד ח"ב סי' ק"ע

דינו

המאכל

ס' ט"ז

פטור, והמחמיר יפריש בלא ברכה

מְלַוַּח

ס' ט"ז

פטור, והמחמיר יפריש בלא ברכה

אטריות

ס' ט"ז

פטור, והמחמיר יפריש בלא ברכה

מקרונים

ס' ט"ו

חייב, ובברכה

בוריקס

ס' ט"ז

פטור, והמחמיר יפריש בלא ברכה

סופגניות

ס' י"ט

פטור

בלינטשס (חביתיות)

ס' ט"ו

חייב, ובברכה

עוגות ועוגיות

ס' ט"ו

חייב, ובברכה

בסקויטים

ס' א'

פטור

עיסת אורז

ס' ט"ז

פטור, והמחמיר יפריש בלא ברכה

גִּחְנוּן

ס' א'

חייב, ובברכה

עיסה מחמשת מיני דגן

ס' ט"ז

פטור, והמחמיר יפריש בלא ברכה

זְלַאבְּיא

ס' א' הע' א'

פטור

עיסה ממין דגן הנקראת כיום כוסמת

ס' י"ח הע' נ'

עיין בהערות (א)

כּבַּאנהּ

ס' ט"ו

פטור

עֲצִיט

ס' ט"ו

חייב, ובברכה

כעכים

 

 

 

ס' י"ט

עיין בהערות (ב)

לְחוּח

הערות:

(א) אם נתבשלה בכלי סגור כמו שהוא בדרך - כלל, חייבת בהפרשה בלא ברכה. אבל אם עשה אותה בתבנית פתוחה בתוך תנור אפייה, חייבת בהפרשה בברכה.

(ב) אם הם עבים באמצעיתם כ-8 מ"מ או יותר חייבים בהפרשה בברכה, וזאת כשנצטרף מהם כשיעור בהוצאתם מן המחבת אחר האפייה מיד, בתוך כלי אחד שיש לו דפנות או שהניחתם בתוך מפה, וכיסתה אותם ג"כ מלמעלה באותה המפה. ואם עביין מ-4 מילימטר עד 7 מילימטר באמצעיתם חייבים בהפרשה בלא ברכה, ואם עביין 2-3 מילימטר באמצעיתם, פטורים מהפרשה.

 

טבלת דיני צירוף חלה

(ש"ע המקוצר יו"ד ח"ב סי', ק"ע ס' י"א, י"ב)

לאחר אפייה

בעודן עיסות

הדין

באופן

המקרה

הדין

באופן

המקרה

הכלי או המפה מצרפן, וחייבת בחלה בברכה

וכולן ממש מונחות בתוך הכלי [וי"א אע"פ שמקצת של-אחת מן הככרות בתוך הכלי, ומקצתה בולט חוץ ממנו, ג"כ מצטרפת].

2 עיסות שאין בשום אחת מהן כשיעור, ואף לא נדבקו זו בזו, אבל בתום האפייה הניח את הככרות וכדו' לתוך כלי אחד שיש לו דפנות.

מצטרפות וחייבות בחלה בברכה

אם הדביקו אותן מעט באופן שנושכות זו מזו דהיינו כשיפרידון תתלוש אחת מחברתה מעט עיסה.

2 עיסות שאין בשום אחת מהן כשיעור, אבל בשתיהן יחד יש כשיעור, והן של אדם אחד.

אפילו שבאמצע קצת מהן מגולות.

כנ"ל, והניח מיד אז את הככרות ע"ג מפה או סדין, וכסה אותן ג"כ מלמעלה באותה מפה או סדין, והן ממין אחד ושל אדם אחד, או של שנים שאינם מקפידים.

בלא דיבוק זו בזו

כנ"ל, אם שתיהן בתוך כלי אחד, והן ממין אחד כגון שזו וזו חטים וכדו' ובתנאי שאין להם טעם שונה.

צריך להפריש חלה בלא ברכה

ואפי' כיסה אותן רק מלמעלה ולא מלמטה או כפה כלי על חלק העליון של הככרות.

כנ"ל, והניחם תחילה ע"ג שולחן ואח"כ העבירן לתוך כלי שיש לו דפנות או שכיסה אותן אח"כ במפה.

אינן מצטרפות ופטורות מהפרשה

____

כנ"ל, מאותו מין וטעמם שונה כגון: אחת מלוחה ואחת מתוקה.

 

 

 

מנהגינו שלא להפריש כלל

ויש ספק אם נצטרף עכשיו שיעור.

כנ"ל, אם נתקבצו כמה ככרות מכמה משפחות וחלקם הפרישו וחלקם לא הפרישו.

מצטרפות וחייבות בחלה בברכה

____

כנ"ל, ושתיהן של- שני בני אדם ואינם מקפידים זה על זה, והן אותו מין ואין טעמן שונה .

[אעפ"י שיש לו דפנות].

כנ"ל, כשעבירן אח"כ מן השולחן לתוך כלי המחובר לקרקע או לכלי כבד הקבוע במקומו כגון תנור אפייה וכדו'.

 

 

 

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש