שבת קודש שבת קודש כל המענג את השבת נותנין לו כל משאלות ליבו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד            
          כל המענג את השבת נותנין לו כל משאלות ליבו
         *********************************************

*כל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מצרים

*כל המשמר שבת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש , מוחלין לו

*באה שבת באה מנוחה

*אחם ישראל נגאלין אלא בזכות שבת,

בשעת מתן תורה קרא הקדוש ברוך הוא לישראל ואמר להם :"בני , מקח טוב יש לי בעולם , ואני נותן אותו לכם עד עולם , אם תקבלו את תורתי ותשמרו את מצותי,
משיבים ישראל ואומרים לפניו:רבונו של עולם איזהו מקח טוב שאתה נותן לנו אם נשמור את תורתך ? משיב הקדוש ברוך הוא אומר :זה העולם הבא , משיבין ישראל ואומרים :ריבונו של עולם, הראנו דוגמא של עול הבא , משיב הקדוש ברוך הוא ואומר :זה שבת , שהיא אחד מששים מעולם הבא שכולו שבת,
                          {מדרש אותיות דרבי עקיבא}

אמר הקדוש ברוך הוא לישראל :"אם תזכו לשמור שבת , מעלה אני עליכם כאילו שמרתם את כל המצוות שבתורה , ואם חללתם אותה , מעלה אני עליכם כאילו חללתם כל המצוות,
                           {ירושלמי נדרים פג ה"ט}הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש