שבת קודש שבת קודש הדרך לטהרה שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
הדרך לטהרההרה "

כאן   מגאר מקוואות

מקום איסוף מים לשם טבילת מצווה


דוגמא נוספת לדבר שקיים אך אינו נראה " נ ש מ ה "


נשמה זאת "רוח חיים שהקב"ה   נתן לנו,

ככתוב :" ויפח באפיו נשמת חיים "{ בראשית   ב,ו}


הפעימות  והדופק מוכיחות לנו את הימצאות הנשמה בגוף האדם והיא

אינה נראית ואותו הדבר בעניין טומאת הנידה

בספר ויקרא {י"ח ,י"ט}   כתוב "ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב "

ברגע שיוצא דם ממקורה של האישה הרי היא טמאה טומאת נידה אפילו  ומאותו רגע שורה על האישה טומאה קשה שבעולם ,

ככתוב בזוהר הקדוש פרשת שמות :" שלושה הם הדוחים את השכינה מהעולם ,וגורמים שאין דיורו של הקב"ה בעולם ובני אדם צועקים ואינם נענים ואחד מהם זה השוכב עם הנידה היות ואין טומאה קשה הוא נטמא וכל הקרובים אליו נטמאים עמו , בכל מקום שהם הולכים נדחית השכינה מפניהם

ולא עוד אלא שגורם מחלות רעות לעצמו , ולאותו הזרע שיוליד ,כי כיון שהאדם קרב לנידה הטומאה עוברת עליו , והיא נשארת בכל אבריו ,הזרע שמוליד בו בזמן נמשך עליו רוח טומאה , וכל ימיו יהא בטומאה ,כי הבניין והיסוד שלו הנו בטומאה גדולה וקשה מכל טומאות שבעולם כי מיד כשבן אדם קרב לנידה , הטומאה הזאת עוברת עליו שכתוב " ותהי נדתה עליו "{ ויקרא טו ,כד "}


כאשר נעקר הדם ממקורה של האישה , שורה עליה אותה הטומאה כמו ב"בית החיים "

שכאשר היא מלווה את המת ממהרת ליטול את ידיה כדי לא להביא את הטומאה הקשה השורה שם אל ביתה ,

ונוכיח שבכל זמן שהאישה רואה הדם שורה עליה תה הטומאה כמו בבית החיים ,

כידוע לכל אישה יש "יום ביוץ " יום חאד בחודש בו יוצאת "ביצית "מן השחלה וממתינה בחלל הרחם להפרייה,

וכתוב בגמרא "שלושה שותפים לאדם

1} הקב"ה   

,2} אביו

3} ואימו

ורק הרצות השם יתברך האישה מתעעברת ,כאשר הקב"ה מוריד רוח חיים -נשמה בשעת הזיווג ,

ואם הקב"ה לא רוצה שהאישה תזכה ל"פרי בטן "   מה קורה עם ה"ביצית"   שהיתה "חיה "

היא "מתה "   ונעקר הדם ממקורה של האישה ,,, כלומר היה לנו מצב של "חיות "   ועכישו של "מות "


ומן הרגע שהאישה נעשית נדה שתהרהר בליבה איזו טומאה קשה אופפת אותי מכף רגל ראש - טומאת נידה ,הקשה שבטומאות בעולם וכיצד אוריד אותה מעלי ???


לא על ידי נטילת ידיים אלא רק על - ידי לימוד ובצוע של כל הלכות ולעשות את הכול עכדי שהטבילה תעלה לה ,,,

אתר של מקווה עתיקות
חציבות ומשטחים מרוצפי פסיפסים מהתקופה הביזנטית. קרמיקה מהתקופה הפרסית, הברונזה התיכונה והכלכוליתית.
בשטח המערבי נחשפה חזית של קבר עם אבן גולל באתרה (הקבר לא נחפר). מספר מחצבות וכניסה למקווה טהרה. שרידי מבנה מגורים איתן במצב השתמרות טוב. מערכות תת-קרקעיות חצובות (מיסתור?). לפי החרסים במבנה ובמקווה המבנה הוא מסוף התקופה ההלניסטית.
בשטח המזרחי נחשפו שרידי דרך מרוצפת ולידה מספר כבשנים ושרידי מבנים (ככל הנראה מאוזוליאום או שניים) החפירה הופסקה.

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש