שבת קודש שבת קודש חנוך למחנכות ' מעלת גדלת חנוך הבנותו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                 חנוך למחנכות / מעלת גדלת חנוך הבנות
בס"ד
מעלת גדלת חנוך הבנות
*****************************
לחנך את הבנות ישראל על -פי דרך ישראל סבא , כפי שחנכו אמהותינו מדור דור בצניעות ובבישנות ובנמוס ובכבוד הראוי לבת ישראל כשרה , זהו הדבר בגדול ביותר אצל כלל ישראל יותר מחנוך הבנים ,ודבר זה ראינו במשך כל הדורות , שלחנך את בנות ישראל חכמינו הקדושים אומרים במררש {עין במדבר רבה יא ,ה} "יברכך ה'" {במדבר ו , כד } -בבנים ," וישמרך " -בבנות ,מלמד שהבנות צריכות שמירה יותר מהבנים :בת צריכה שמירה יותר מבן , חכמינו הקדושים אומרים {סנדהרין ק,} בת לאביהמטמונת שוא , מפחדה לא יישן בלילה בקטנותה - שמא תתפתה ,בנערותה- שמא תזנה, בגדה , שמא לא תנשא נשאה- שמא לא יהיו לה בנים, הזקינה=שמא תעשה כשפים : אצל בת חוששים ויראים יותר :כי {שבת לג :} "נשים דעתן קלות עליהן" ובנקל ופתותן , חס שלום לרדת מהדרך הישר ,מדרך הצניעות והבישנות ובפרט היום , שבדור כל -כל פרוץ , אזי הבנות צריכות חינוך חזק ויסודי יותר מהבנים , אישה נקראת "עקרת בית " הכשרות בידי האישה , הטהרה בידי האישה , החנוך הכשר בידי האישה , כי היא נמצאת רוב הזמן עם הילדים ,אלו יסודות מוצקים , כשהיסודות רעועים ורופפים -כל בנין מתמוטט- כמו -כן כשמחנכים את הבנות ביסוד חזק ,הן תוכלנה להתמודד בחיים על הצד הטוב , ביותר , למעשה , אנו רואים , שאישה מפתחת בשכלה יותר מבן יותר מבן , בן נעשה בר מצוה בי"ג שנה , ובת בי"ב שנה , כי בחורה היא שנה -שנתיים קדימה בשכלה , מבן זו מציאות שאין עליה עוררין ,בת יודע יותר מבן וכו' אם הבנות מקבלות הדרכה נכונה משתתת על יסודרות איתנים כיצד להתמודד בחיים בכל התחומים , החנוך , הכשרות , הטהרה, כל חייהן יראו לגמרי אחרת , וכן ההתמודדות עם הקמת בית ומשפחה , היחסים הנאותים עם בעל , וכמו שכתוב {משלי יד א} "חכמות נשים בנתה ביתה , ואולת בידיה תהרסנו" בחכמת האישה לבנות את הבית ולהפך - להרוס את הבית הכל בידי האישה , וזה יש להחדיר עמוק בבנות את גודל מעלתן בשמים , ואיך אישה כל כך חשובה למלעה אצלו יתברך כשמתנהגת על -פי דרכי התורה והצניעות והבישנות הראויים לבת ישראל כשרה בברכה שהגבר מברך :" הרי האישה מברכת ברכה גדולה יותר מהאיש :" שעשני כרצונו" , היא מוסרת את עצמה לגמרי להקדוש - ברוך -הוא ,הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש