שבת קודש שבת קודש שלום בית איש ואשתו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

בס"ד
בס"ד   אני כתבתי אותו של ספר שלום בית
                   שלום בית על איש ואשתו
                 יחסים נכונים  /כותב הרב נחמן מברסלב

                     הדרכה לבעל

לטובת חיי הנשואין שלך צריך שתדע כמה נתונים במהות נפשה של האישה ,ועל ידי זה תשכיל שכל טוב להועיל לעצמך ולה,
דע שהאישה נקראת נקבה , לשון נקב וחלל , שהוא בעצם כלי קבול שאין לו מעצמו בדרך כולם ,ולכן בטבעה מצפה היא כל הזמן לקבל ולחוש שהיא חשובה טובה ומוצלחת ,תקבל את זה ממשהו אזי היא מרגישה הרוסה ונשברת בנקל והמצב רוח שלה דועך פנימה מאוד ,היא אולי תצליח להסתיר זאת אבל לא לאורך זמן , בטח ובטח לא מול בעלה , לעמת זאת שכהנקבה {בכל גיל ,ילדה, בחורה ,אישה , זקנה }מקבלת מילה טובה שבח וכיוצא , אזי נפשה מאירה והיא מלאה חיות ושמחה .... ואז תכונותיה הטובות יוצאות מן הכוח אל הפעל יותר ויותר , התורה הגדירה את האישה הנשואה "עזר כנגדו " כי עקר בריאתה היתה כדי להיות עזר לבעלה משך ימי חייו ,
בספר זוהר והקבלה ממשילים את האישה לירח ואת הבעל לשמש ,הירח, כידוע מקבל כל הוא שבו מן השמש , כך חיי הנשואין שלך , כפי שתאיר בה כך, יאירו חייה , אם אשתך תבחין שיש לך ערך וחשיבות לאישיותה ולהנהגותיה ,אזי היא תהיה עזר נאמן לך באופן שאין לו את ורע במציאות ,אמרו חז"ל שאין גרוע יותר מאישה רעה {אינו רואה פני גהינום }ואין מאישה טובה,

לכן קבל עצמך בהחלטה גמורה בלב שלום להחמיא לה בפה מלא , :נעים לי בחברתך, יש באופי שלך נקודות נפלאות,... האוכל יצא טעים .... הבית נראה ממש יפה , רק עם מחמאות כאלה אשתך תרגיש שיהא שווה ... שהיא אכן מוצאת חן בעינך, .....רק אז יקום ויתיצב הערך העצמי שלה שיהא זקוקה לו כאויר לנשימה .... בעל שיושב לאכל ומסתכל על האוכל בתמהון או באי חשק , הוא לא מרגיש שבאותו שבאותו רגע הוא חתך ,והרג את הערך העצמי של אשתו , ואם הוא מגיב :האוכל בלי טעם ..... אמא שלי מבשלת יותר טעים .....יותר טוב .... איפשר לאוכל את זה .... אזי הוא ממש משיב רעה תחת טובה ועליו אמרו חז"ל " לא תמוש רעה מתוך ביתו ", אחד כזה התפיסה היסודית שלום כלפי אשתו {כפי דמיונו החולה }שהיא נועדה להיות משרתת או שפחה שלו ...ולא ישית לבו שהבריות ,כמו כן בת יבחו לו לבלם , כי תמצית היחס של האדם לאשתו בהכרח בא לידי בטוי } מפרט } גם ביחסו לבריות, ביחס לאישה, אפישר לצבור הרבה עוונות ואיפשר לצבור הרבה מצוות ,הכול תלוי בך ,רק בך ואמר שלמה המלך השלום "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים עמו " ואמרו חז"ל זו אשתו , ללמדנו שהאישה הכי קשב, כשאלוקים ירצה את דרכי הבעל אזי ישלים האל יתברך לב אשתו אליו לטובה בלי כל ספק ,
לכן אחי היקר ,אהובי כנשפי ולבבי , קבל על עצמך את דרך התורה הקדושה שנמסרה לנו בהר סיני אשר "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום " ותקרין ואשתך בכל זמן שיש לה בעל שהיא חשובה ויקרה בעיניו .... חכר כי כל התורה סובבת על ציר האהבה והחסד , כמו שאמר הלל הזן שכל התורה היא פרוש לצווה של "ואהבת לרעך כמוך" ומי הוא הרע הקרוב אלך בחיים {"עצם מעצמי ובשר מבשרי "" והיו לבשר אחד ""} כמו האישה ששלח לך האל יתברך בעצמו וככתוב "ומה אישה לאיש " והרי בן כה וכה האישה צריכה לכבס ולהגהץ ולבשל לקלף לנקות לסדר להגיש לדאוג שיהיו אלפי חפצים שבבית של מכונם כראוי ושהכל יזרם באופן שכשתהיה רעב יהיה אוכל מוכן ....כשתצטרך להחליף בגדים יהיו מזמנים לך נקיים מגהצים ומסודרים כל פריט במקומו, וכידוע בחז"ל שהקב"ה קלל את חוה {ואת כל הנשים מימות עולם } בקללה קשה וכואבת הרבה יותר מבעלה ,כי נכשלה ראשונה ואף הכשילה אותו , וכשתשתדל להמתיק ממנה את הקללה האלוהית הטבועה כבר בטבע , כן {ויותר מזה...} ימתיק האל יתברך את חייך ,בלי כל ספק ,

ואל תחשב שהמשימה קשה ,כלל לא , רק טיפש חסר – לב יחשב כך ,
כי באמת אפשר לקנות את לב האישה בפרוטות , ממש וכבר אמר רבי ישראל טלנטר זצ"ל שהלוואי ונשתדל בדברים הקלים המטולים עלינו מה שאפשר ...{לא סתם אמרו חכמינו במשנה נקנית בפרוטה ובשווה פרוטה }                 והרי לך כמה הנהגות טובות
                   ואשריך חם תתנהג בהם תמיד

1}כשאתה מכין קפה או תה , תציע לה "אולי את רוצה כוס תה?"
2} כשאתה נחנם לבית אל תסתפק ב"שלום " או "מה שלומך" קצר ותפח, אלא תתאזר בסבלנות {דקה אחת}רבות נדיבה {מעט.... לא צריך הרבה ,,,, }והאיר פניך לעמתה וחשב נא לרגע למי אתה מאיר פנים א} לאישה שבגללה אתה נצל מן החטא , ב} שומרת הבית שלך עם תכולתו הרבה ,ג} המנקה והמסדרת הראשית של כל הבית ד} האחראית על חפציך כו' כו' , {הרשימה כל כך ארבה ..... שצריך לפחות חוברת שלמה להקיף טובותיה כלפיך}
3} כשאתה נכנס הביתה תראה לה שבאמת מעניין אותך מה היא מרגישה ואיך עבר היום אם היא מספרת לך מה מה היה {כנהוג} תראה לה שבעיקר אכפת לך איך היא קבלה כל שבעיקר אכפת לך איך היא קבלה כל דבר , ותן מחמאה אחת לפחות היא זקוקה לזה כמו דג שזקוק למים , אם היא תקבל מילה טובה היא ממילא תרגיש כמו חית טרף או מרת נפש מול מעברי החיים,
4} אם היא שטפה את הרצפה או סדרה את הבית תאמר לה "איזה יופי" ....הבית ממש מטפח .... תודה "וזכור כי אשתך {כמו כל הנשים} תמיד מדאגת אם היא אכן מצאה חן בעינך ,האם היא נראית טוב. האם תעריך ותחשיב אותה ואת פועלותיה ,
5}היות והאישה בעלת רגש רב , כלן בטבעה שמה לב מאוד למראה של הבית..... לבגדים שלבושת לנעלים הבית , ותשבח את טעמה בפה מלא ,באופן שהיא תרגיש זאת באמת ואפילו שאתה תצטרך לשקר , או שזה לא כל כוחך מעניין אותך {כי טבע האיש לשכל יותר מן הרגש והחיצוניות {אבל חובתך לדאןג לזה שהיא תרגיש שיש משיהו שמעריך אותה בכל הנ"ל
6} הקב"ה חנן לאישה בינה יתרה להכיר באורחים ,ועם מי כדאי להתחבר , החושים שלה בעננים הללו קולטים יותר מהאיש , לכן אמר השם יתברך לאברהם "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה , {"לכן כשתתחשב בה בעננים הללו יוטב גם לך,
7} לאישה חשוב מאוד יופי וצורה {הרבה יותר ממעדנים } כגון מפת יפה ,כסוי המיטות , שטיחים , .תמונות יפות, צורת כלי הבית וכיוצא עד כדי שזה יכול לבוא לפעמים על חשבון מה שנוח באמת , הגבר בטבעו מעדיף את מה שנוח על פני היופי והתפאורה , לכן זכור מה שאמרו חז"ל בעננים הללו לכבד את רצונה על פני רצונך ובזה תהיה תפארת אישיותך,
8} היות והאישה זה הרבה רגש , לכן מצוי שהיא תפחד מאוד מעכבר או גוק, או כשפרצה מלחמה אומצה חרום {אפילו במערכת הגוף שלה מופיעים שנויים } היא נתפסת בנקל לחרדות וערעור שלוות הנפש , על הגבר מטל להבין את מצוקות נפשה ולהרגיע אותה מול כל תופעות כיוצא באלה ,
9} מה שאמרו חז"ל: "אישה קשה לה לקבל פיוס ",אתה תן בך לזכר שלא אמרו חז"ל זאת כדי להזניח אותה במר לבה , אלא כדי שהבעל יתאמץ יותר ובסבלנות יסביר לה ושוב יסביר לכן אל תתרעם בראותך את אשתך כשלבה מלא חשבונות ומשקעים ונפגעת עמק על דבר שנראה בעיניך לא כל כך חשוב, כי לא מרוצונה היא כך אלא מטבע בריאתה ואמרו חז"ל "דמעתה מצויה ", לכן בכל מצב שאשתך מרגישה פגועה או מדרדכת {אז נחרב לה העולם ...} אזור כגבר חלציך לדבר על לבה בטוב טעם ודעת שחננך האל יתברך , להמתיק את הרגשתה ולרומם את מצב רוחה , ואם תרצה באמת אני יתן האל מסלות בלבך ובשכלך להועיל לה   מכל מצבי השפל שעוברים בחיים ,
10} מדי פעם רצוי וראוי שתקנה לה משיהו טוב ביזמתך {גם בלי שהיא תבקש}, אם אין לך כסף , תוכל להסתפק בממתק או משיהו כיוצא , ואז היא תבלין שחשבת עליה גם כשהיית ברחוק ממנה,
11}ראוי לקנות לה פרחים ליום הנשואין כל שנה או ביום הולדתה ,ושי שקונים לאישה פרחים כל יום שישי אז ערב חג אשריהם ,בקניית הפרחים מראה הבעל איך שטובת אשתו לנגד עיניו למרות שבעצמו אין לול כל כך רגש לדברים אלו ,
12} כשאתה משאיר לה פתק, טוב שתסיים במלח , חכה לפני שתחתם את שמך,
13}בימים שהיא אסורה לך , צריך שתדע שאותם ימים קשים לה במיוחד ,ומאידך הזהירו חז"ל שלא להתיחס בקרוב יותר מדי אבל צריך להזהר יותר בכבודה ושלא תקח ללב יותר מדי , גם בימים שלפני או אחרי לדה עובר עלי הרבה {"בעצב תלדי בנים "}

|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש