שבת קודש שבת קודש הדרך לטהרה תיקון החטא שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

הדרך לטהרה קירוב למצוות הטהרה המשך

א}
תיקון החטא

"מפני מה ניתנה לה מצות נידה ?-   על ידי ששפכה דמו של האדם הראשון {בראשית רבה יז ,ח }

חוה האכילה את האדם הראשון בגן עדן ועל ידי כך נתקללה בעשר קללות ,וכשם שגרמה לריחוקו של האדם מהקב"ה כך הקב"ה נתן לה את קללות ,וכשם שגרמה לריחוקו של האדם מהקב"ה כך הקב"ה נתן לה את דם הנידות ,כדי להרחיק אותה מבעלה ועל ידי הריחוק יווצר הקירוב ביניהם

ועוד כתוב בבראשית {נ ,טז } " אל האישה אמר הרבה ארבה עצבונך והרונך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך "

כשם שמשלה באדם ופיתתה אותו לאכול מערץ הדעת ,כך ציווה עליה הקב"ה

"והוא ימשול בך "

האישה היתה ראויה לעשר קללות על שנתפתתה והלכה אחר עצתו של הנחש ואלו הקללות שנתקללה בהן ,


א} צער הוסת שבא לה תמיד,

ב} דם בתולים

ג} צער בעיבור -שיש לה לשאת תשעה חודשי את העובר במעיה ,

ד} צער ההפלות -כי פעמים מפילה את התינוק לפני הזמן וזה נקרא שנצתענתה לחינם

ה}היסורים הגדולים שיש לה בשעת הלידה -שאין כאב כזה בעולם ,

ו} צער גידול בנים -לתת לתינוק חלב ולהלבישו ולנענעו ולהחזיקו על הזרעות ולנקותו ,

ז} כי היא צריכה תמיד לילך כשראשה מכוסה שלא יראו שערותיה,

וכשהיא מיישנת בנה היא צריכה להיזהר שלא יהיה בקול כדי שהשכנים לא ירגישו קולה וכל זה היתה יכולה למנוע אילו לא אכלה מעץ הדעת ,

ח} היא צריכה להכין לבעלה מאכלו יום ולילה ולכבס בגדיו ולבעל יש שליטה עליה ואסור לה לסרב לדבריו

ט} שאינה ראויה לעדות ולא לשום דבר

י} המיתה -מפני שגרמה מיתה לעול היא צריכה לקיים שלשו המצוות התלויות בנשים ואלו הן ,

נדה    - חלה   הדלקת הנר וכל אישה שאינה זהירה בשלוש המצוות האלו --- מתה בשעת הלידה ואם והירח במצוות אלו -מתקנת נפשה ומתכפר לה בעוון מה שהביא המיתה לעולם ויהיה לה שכר טוב


אמרה חנה לפני הקב"ה ,,, "שלושה בדקי מיתה בראת באישה ואלו הן =

נדה , חלה   והדלקת הנר   - כלום עברתי על אחת מהן ? }ברכות ,לא }


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש