שבת קודש שבת קודש הדרך לטהרה הטעם של מצוות הטהרהו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
יתשבח לשמו לעד

הטעם של מצוות הטהרה

ר' מאיר בעל הנס אומר -מפני שרגיל בה - וקץ בה ", {מס' נידה ל ,עב}

פירש רש"י -קץ בה -מאוסה עליו

ע"י הריחוק -נוצרת משיכה וקירוב לבבות , מתגעגעים יחד זה לזו ,

האישה מודיעה לבעל על תחילת ראית הדם , ועל יום הפסק טהרה שתבצע {שהוא יום הטבילה {בלילה לאחר צאת הכוכבים } בשבוע שלאחר מכן }

והוא ממתין ומתגעגע יחד איתה ל"אור שבקצה המנהרה " יום הטבילה ורק ע"י הריחוק מרגע היות האישה נידה , נוצרים הגעגועים זה לזו הוא -יחיד לאימו ,   והיא יחידה לאימה ,

"הקב"ה מושיב "יחידים "ביתה "- שניהם תחת קורת גג אחת ,

שום גורם אחר בעולם לא יוכל לגרום ל"אהבת נפש " בין בעל לאשתו כמו הטהרה "


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש