שבת קודש שבת קודש הטבילה "מקדשת " את אברי האישה שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

כל ארץ מקוואות
חיפוש הנה
הסברים של מקוואות
הוספת הסברים
חפש
בדרך הטהרה
פורום הורות ומשפחה
הסברים של מקוואות
פורום הורות ומשפחה
כאן
ד}
הטבילה "מקדשת " את אברי האישה
*********************************

ה}הטבילה -שעת רצון וקיבול תפילות

**********************************
שעת הטבילה הינה שעת רצון גדולה תתפלל במחשבה {לא בדבור } ותבקש על בעלה כשם שמי המקווה מטהרים אותי מטומאת נידה כך אנא ממך ריבנונ של עולם טהר נא את ליבו של בעלי לעברך באמת ושיעסוק בעמל של תורה והשכן נא שכינתך בינינו שנזכה לחיים של שלום אהבה אחווה ורעות ולרנסה טובה ותתפלל גם על ילדיה ועל כל מישאלות ליבה


ו}"ולא ימותו בטומאתם "{ויקרא ט"ו ,לא}
**********************************

זיהר הקב"ה לישראל ואמר להם בני גדולה היא הנדה שמקרבת אתכם לשמי ומרחקת אתכם מן העבירה מקרבת אתכם לשמי ---- בשעה שאתם נזהרים בשמירה של נידה ומטהרי עצמכם {ברייתא נידה פ"ג ה"ב}


ז }ה"מפתח לטהרה " בידי האישה
******************************
בשעת הלידה כאשר האישה חשה בצירי הלידה שאין כאב גדול יותר מזה בעולם והבעל עומד לידה היא לא יכולה לומר לבעלה שהיתה לו "אישה טובה " ושיעזור לה לשאת בצירים ,אינה יכולה להעביר לו אפילו "צירון| קטן אחד -האישה היא זו שצריכה לעבור את צער הלידה ולתקן את החטא ,
כך גם "מפתח הטהרה " בידי האישה והיא לא תתלה זאת על הבעל , כמו צירי הלידה ,


ח"}
ומה קורה אם לא שומרים טהרה ,במה נושאים ?
****************************************

כתובות אינטרנט נלוות:
כל ארץ מקוואות
הנה
הוספתקרבת ה'
********
אנא עזור לי להרגיש שאתה איתי ,עזור לי להרגיש את השגחתך הנפלאה עלי ואת נוכחותך הממשית איתי תמיד , עזור לי להרגיש שאתה קרוב אלי....
באהבה מבורא לעולם    
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש