שבת קודש שבת קודש הלכות צניעות לבנות ישראל שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

נסיכות!!! בנות המלך!!!

נצטוינו בתורה להתרחק מן העריות ולהתנהג במידת הצניעות.

מהי צניעות? ומהי ערווה?

שורש המילה צניעות הינה הסתרת דבר, והיא הפך המילה ערווה שפירושה גילוי.

יש צניעות שהיא נחלת המין האנושי, אשר ההגיון ודרך ארץ יחייבו זאת, כגון הצניעות בעשיית צרכים, שאין אדם שיעשה צרכיו בפרהסיא, שכן דבר זה אינו צנוע והוא מתועב בעיני הבריות.

לעומת זאת, יש צניעות שהיא נחלת העם היהודי, אשר נצטווה, ע"י הבורא, להיות צנוע בכל דרכיו ומעשיו, ככתוב: "והצנע לכת עם אלהיך" (מיכה ו,ח)

מדה זו היא בין היהודי לבין בוראו, שהרי אפילו כשהוא נמצא בחדרי חדרים צריך להתנהג בצניעות, מפני מלך רם ונשא אשר מלא כל הארץ כבודו, ככתוב: "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה'" (ירמיה כג,כד)

ידוע שבשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון ואשתו, בראם ללא יצר הרע, והיו אבריהם מחוסרי תשוקה ותאווה לגמרי.

אולם, לאחר שחטאו, נכנס בהם יצר הרע, ועמו יצר התשוקה והתאווה, ומיד הבחינו וידעו, שאין זה נאה וצנוע ליציר כפיו של הבורא, ללכת ערום ולהתנהג כבהמה. לכן תפרו להם עלי תאנה.

בשעה שברא הקב"ה את האשה, בראה מעצם האדם, כדי שיהא קולה ערב לאיש, ושתהא נאה ויפה בעניו, ומלבושה יהא נאה, ושתהא מתבשמת אליו, וכל זה כדי שתתחבב על האיש ויהא מחזר אחריה.

לאחר מתן תורה, ציוונו הקב"ה להתרחק מן העריות ולא יהיו עיננו ולבנו תרים אחריהן, ולא נחמוד אשת איש, ולא נעשה כמעשה הגויים, אלא נרחיק עצמנו מהאסור, ונקדש עצמנו במותר לנו.

כל היופי וההוד שניתן לאשה, לא ניתן לה כדי להחטיא את האדם, אלא כדי לחבבה עליו, בעבור שישאנה ותהא בעניו כגבירה.

על כן, צריכה האשה להיות צנועה ויושבת בתוך ביתה, ולא תצא מדלתי ביתה, אלא לצורך גדול. וכשהיא יוצאת מפתח ביתה, תתנהג ביתר צניעות. לא תצא כשהיא מבושמת בבושם שריחו נודף, לא תתקשט בתכשיטים המושכים עיני אנשים, לא תלך במנעלים המשמיעים קול, כלומר "הנני", ולא בבגדים החשופים והחצופים, שכל אלה גורמים לתקלה ולקלקלה, ו"גדול עונש המחטיא את חברו יותר מההורגו" (במדבר רבה כא,ה)

 

 

 

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש