שבת קודש שבת קודש הלכות צניעות שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

בס"ד ובזרה"ק

מה לעשות בבגדים בלתי צנועים:

אשה שברשותה בגדים בלתי צנועים, אסור לה ללבשם אלא בשילוב בגדים אחרים, כגון: "סרפן" וחולצה מתחתיו וכדומה, או שתתקנם. ואם אי אפשר לתקנם, אסורה ליתנם במתנה או למוכרם ליהודית, אלא תמכרם לגוי המוכר לנכריות בלבד. ואם לא מצאה, יש לזרקם, ואפילו בהפסד מרובה.

 

בגדי אנשים לנשים:

י. נאמר בתורה "לא יהיה כלי גבר על אשה", ולכן בגדים המיוחדים לאיש, אסור לאשה ללבשם. ואם אינם מיוחדים דוקא לאיש, כגון: מעיל וכדומה, מותר ללבשם.

יא. אסור לנשים ללבוש מכנסיים, ובפרט אם מהודקות לגוף. אבל מכנס המיוחד לנשים,שלובשות להגן מפני הקור או לצניעות, מותר ללבשו מתחת לחצאית או שמלה.

יב. מותר ללבוש מכנסי התעמלות בשעה שמתעמלות, ובתנאי שהמקום שבו מתעמלות יהיה סגור ולא ימצא שם איש.

 

תכשיטים:

יג. אסור לנשים לצאת החוצה אפילו ביום חול בתכשיטיהן לעיני כל רואה, לפי שהעם מסתכלים בה.

 

בושם:

יד. אסור לאשה לצאת החוצה בבושם שריחו נודף, וכן אחרי רחיצה בסבון בעל ריח חזק וכיוצא בזה, משום שזה גורם לגירוי היצר אצל האנשים.

 

תספורת:

טו. אסור לאשה להסתפר אצל איש, וכן האיש אסור להסתפר אצל אשה. אמנם ע"י אמו ובתו אפילו נשואה מותר. וע"י אחותו אין להתיר זולת בשעת הדוחק, ואפילו היא נשואה.

טז. אסור לנשים להסתפר בתספורת קצרה כמו האיש, שזהו בכלל "לא יהיה כלי גבר על אשה".

 

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש