שבת קודש שבת קודש ספר תומר דבורה כ'ג לחודש שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

בס"ד


ספר תומר דבורה כ'ג לחודששביעית - הכנסת כלה לחופה , ובזה נכללים כל צרכי היחוד ,שכל התפלות והיחודים הם סוד הכנסת כלה לחופה ,ועקרה בסוד התפילה מכמה מדרגות זו אחר זו : קרבנות ,זמירות , תפילה מישב שבה קריאת שמע וברכותיה , אחר כך תפילה מעמד ושאר תקונים הבאים אחריהם ,הכול גמלות חסד אל החתן והכלה לפקח על צריהם ותקוני זווגם ,שמינית - הבאת שלום בין אדם לחברו , שהם התפארת והיסוד ,לפעמים יתרחקו זה מזה וצריך להשלימם ולתקנם שיהיו שוים ונקשרים יחד באהבה וחבה ,וזה על ידי כשרון המעשה הטוב , באהבה וחבה ,וזה על ידדי כשרון המעשה הטוב ,שכאשר יהיה היסוד נוטה אל השמאל והתפארת אל הימין ,אז הם נגדיים זה לזה עד שהיסוד יטה אל הימין כמוהו ,וכאשר חס ושלום יש איזה פגם של עון בעולם ,אז יש שנאה ונגדיות בין שניהם ואין יחוס נקשר בין הספירות שהם ימין ושמאל , בין החכמה והבינה או בין החסד והגבורה , או בין הנצח וההוד , צריך להכניס שלום ביניהם , והיינו הבאת שלום בין אדם לחבירו , וכן בין איש לאשתו ,דהיינו היסוד , -שלום ,בין התפארת " והמלכות ,וכל כיוצא בזה מדרכי שלום ,הוא גמילות חס למעלה ,פרק שישי


היאך ירגיל האדם עצמו במידת הגבורהדע כי כל פעלות התעוררות יצר הרע ,הם ממש מעוררות הגבורות החזקות ,לכך לא יתנועע יצר הרע שלא יעורר גבורה ,והטעם ,שהאדם נוצר שבתי יצירות -יצר טוב טוב ויצר הרע,

זה חסד וזה גבורה ,אמנם פרשו בזוהר בפרשת בראשית {דף מט } שיצר טוב נברא לאדם עצמו לצרכו , ויצר הרע לצורך אשתו , ראה כמה מתוקים גבריו ,הרי התפארת בעל החסד , נוטה אל הימין ,וכל הנהגותיו בימין - יצר הטוב , ונקבה שמאלית וכל הנהגותיה בגבורה , אם כן ראוי שאל יתעורר יצר לתועלת עצמו , שהרי מעורר האדם העליון בגבורה , ומאבד העולם אם כן כל מידות שיעורר האדם לעצמו לצד הגבורה ויצר הרע ,פוגם האדם העליון ,מכן יראה כמה מגנה הכעס וכל כיוצא בו , שהוא מגביר הגבורות הקשות , אמנם יצר הרע צריך להיות קשור ואסור , לבלתי יתעורר לשום פעלה שבעולם מפעלות גופו , לא לחמוד ביאה ולא לחמדת ממון ולא לצד כעס ולא לצד כבוד כלל ,אמנם לצורך אשתו יעורר יצרו בנחת לצד הגברות המתקוות כגון להלבישה ,לתקן לה בית ,ויאמר |" הרי בזה שאני מלבישה , אני מתקן השכינה " שהיא מתקשטת בבינה ,שהיא גבורה דכליל כלהו גבורות ,והן מתמתקות בהמון רחמיה לפיכך כל תקוני הבית הם תקוני השכינה ,שהיא מתמתקת מצד יצר הרע הנברא לעשות רצון קונו ,לא זולת לפיכך לא יכון האדם בו שום הנאה של כולם ,אלא כשאשתו מתנאית לפניו בדירה נאה ,יכון לתקוני שכינה ,שהיא מתתקנת בגבורות השמאליות הטובות ,שמשם העושר והכבוד , ומצד זה יעורר היצר הרע לאהבתה ,אז יכון אל השמאל המתעורר לקרבה בסוד "שמאלו תחת לראשי " {שיר השירים ח , נ} אינה מתקשרת תחלה אלא מצד השמאל ,ואחרך כך "וימינו תחבקני " {שם} יכון למתק כל אותם התקונים ביצרו הטוב ,לתקן אותה ממש ,לשמחה בדבר מצוה לשם היחדו עליון ,הרי המתיק כל הגבורות ותקנם בימין ,ודרך זה היה לכל מיני חמדה ה=באים מצד יצר הרע - יהיה עקרם לתקוני האישה אשר הוכיח ה' לו לעזר כנגדו , ויהפוך כולם אחר כך לעבודת ה' ,לקשרם בימין ,הוספת תגובה

1 תגובות לכתבה
1. ngucXGqccGhdR Midun (משתמש/ת אנונימי/ת) 2012/07/22 17:37
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש