שבת קודש שבת קודש ספר תומר דבורה כה' לחודש שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


ספר תומר דבורה כה' לחודש


עוד יהיה רגיל בהיותו נושא ונותן בדברי תורה ,לכון אל תקוני שכינה ,לתקה ולקשטה אל התפארת ,דהיינו הלכה אל האמת ,זוהו "מחלקות לשם שמים ",דהיינו חסד וגבורה "

לבוא אל התפארת -שמים להסכים הלכה עמו וכל מחלוקת שיצא מן השורה הזאת - יבדל ממנו , כי לא ירצה התפארת להתאחז בחוץ אפילו שיהיה בדברי תורה ,אם הוא לקנטר - סופה גיהנם חס ושלום ואין לך מחלוקת שאל יפגם התפארת אלא מחלוקת התורה לשם שמים ,שכל נתיבותיה שלום ואהבה בסופה ,


והאוכל הנאות מדברי תורה פוגם במידה הזאת שיהא קודש , ומוציאה אל דברי חול, וכאשר יעסוק בתורה להנאת גבוה , אשרי חלקו ,ועיקר הכול הוא , לצרף דעתו במבחן המחשבה ולפשפש בעצמו דרך משא ומתן ,אם ימצא שמץ ערות דבר ,יחזור בו , ולעולם יודה על האמת כדי שימצא שם התפארת -מידת אמת,

פרק שמיני


היארך ירגיל האדם עצמו במידות נצח הוד יסוד


ואולם בתקוני הנצח וההוד , קצתם משתפים לשניהם וקצתם מיוחדים כל אחד לעצמו ,

והנה ,ראשונה צריך לסייע לומדי התורה ולהחזיקם אם בממוונו או במעשהו ,

להזמין להם צרכי שמוש והזמנת מזון והפקדת כל רצונם ,שלא יתבטלו מדברי תורה ,  ולהזהר שלא לגנות תלמודם שלא יתרפו מעסק התורה
,

אלא לכבדם ולהלל מעשיהם הטובים , כדי שיתחזקו בעבודה,

ולהזמין להם ספרים צורך עסקם ובית מדרש , וכל כיוצא שהוא חזוק וסעדלעוסקי התורה הכול תלוי בשתי מידות הללו ,כל אחד כפי כוחו , המעט הוא אם רב ,סוף דבר ,כל מה שירבה בזה לכבד התורה ולהחזיקה בדבור בגופו ובממונו ,ולעורר לב הבריות אל התורה שיתחזקו בה ,הכול נאחז ונשרש בשתי ספירות אלה ,מפני שהם נקראים "מחזיקים בה ותומכיה ",הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש