שבת קודש שבת קודש ספר תומר דבורה כט לחודשו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

ספר תומר דבורה כט לחודש

פרק עשירי

פרש רבי שמעון בפרשת בראשית {זוה"ק דף יא } עצה רבה וגדולה מן התורה היארך יתקשר האדם בקדשה העליונה ויתנהג בה ואל יפרד מן הספירות העליונות תדיר ,

וצרך האדם בזה להתנהג כפי הזמן רצוני לומר -לדעת איזו ספירה שולטת ולהתקשר בה ולעשות התקון המתיחס אל המידה השולטת ,
והתחיל מהלילה ,עת שכיבת האדם על מטתו ,והרי השליטה היא לילה - מידת המלכות ,והוא הולך לישון , השכנה היא כעין מיתה ואילנא דמותא שלטא מה יעשה ? יתקון ויקדים להתקשר בסוד הקדשה דהיינו סוד מידת המלכות בבחינת קדשתה ,ולזה ילך על מטתו ויקבל על מלכות שמים שלמה ככונת הלב קם בחצות לילה , יטול ידיו מהקלפה השולטת עליהם ויעביר רעה מבשרו ,ויברך ויתקן השכינה בעסק התורה ,ועל זה נאמר עליה {משלי ו,כב} "בשכבך תשמור עליך"- מן החיצונים , {"והקיצות היא תשיחך ", ותתקשר עמו והוא עמה ויתעלה דיוקן נשמתו בגן עדן עם השכינה הנכנסת שם עם הצדיקים ועמו בחברתם , שכולם מקשיבים לקולו , הרי ממש נסע עמה מהמיתה והשנה אל סוד החיים העליונים ,ונקשר בסוד גן עדן התחיל להתנוצץ עליו אור התפארת בגדן עדם על הצדיקים ,וכן פרש בפרשת תרומה "{דף קל}


בשכים ועלה עמוד השחר ,התחיל הוא גם כן לבוא לכנס לבית הכנסת ,וקשר עצמו בשלושה אבות ,בפתח בית הכנסת אומר {תהילים ה,ח} "ואני ברוב חסדך אבוא וגו' ", וכולל עצמו בסוד ה"תפארת אדם "- כלול חסד גבורה תפארת ,ונכנס לכנסת מלכות ומכון בפסוק בשלושה אבות :" ברוב חסדך " דא אברהם , אשתחוה אל היכל קדשך "- - דא יצחק דמסטריה השתחויה לכפף קומתו נגד מידת הדין להיות נדחה מפניה ,ואז השעה נדחית מפניו ,כי וימשך שפע הרחמים מלמעלה עליה למתקה ,"ביראתך " דא יעקב דכתיב ביה }בראשית כח יז } " מה נורא המקום הזה "והרי כלל עצמו בהם במחשבה דבור ומעשה כי מחשבה שזכרנו היא הכונה ,הדיבור הוא הפסוק ,והמעשה -הביאה לבית הכנסת והשתחויתו נגד היכלו ,
|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש