שבת קודש שבת קודש ספר תומר דבורה ל לחודש מלא שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


ספר תומר דבורה ל לחודש מלא

קודם תפילה עומד בבית הכנסת ,פיו מקור נובע תפילה ויחוד יסוד , מקור הבאר נפתח בבאר שהוא בית הכנסת , ומתקן שכינה בכל יכולת כונתו בתפלתו ,

יוצא משם עולה בסוד התורה ומתקשר בה בסוד מידת יום , ומתנהג עמה כל היום עד שעות המנחה ,שמתקשר בגבורה ,שהרי בבוקר נקשר בחסד- בתפילתו וביום בתפארת -בעסק התורה ,ובערב , בגבורה ,כול זה במידת יום שהוא בא לבית הכנסת ליחד בסוד הגבורה בדרך שעשה בצד החסד,

ובין זה לזה קושר השכינה עצמו בסעודתו , שגומל חסד עם העניה הזת ,כמו שהיה אומר הלל הזקן " {עי' ויק"ר לד -ג }" יודע צדיק נפש בהמתו "{ משלי יב ,י } , וזו תהיה כונתו בסעודתו , לגמול חסד לנפש במה ולקשרה בסוד המזון " ואחר שעלה לשעת המנחה ונקשר בגבורה המתין לערב וירד התפארת אל המלכות ,והרי הוא עמה בתחלת הלילה וקושר עצמו בה , ונכנס לבית הכנסת עם הכונה הנזכרת לעיל , וקושר עצמו למטה - תפארת ,בא לבית מלונו ,


יצא מבית הכנסת ,ייחד עצמו ממש במלכות לבד , בסוד קבלת על מלכות שמים ,וזהו תקופתו ביום עם תקופת הספירה ,לעולם דבק באור השולט ,


עצה זו עקרה בפרשת בראשית והשאר , מקבץ ממקומות רבים מהזוהר ,והיא עצה כוללת להתקשר האדם תמיד בקדושה ולא יחסר עטור השכינה מעל ראשו ,


                        תם ונשלם שבח לא-ל יודע כל נעלם

                        היום יום ד' י"ב ימים למדחשון

                            שנת "יעקרב עליו שיחי

                              אנכי אשמח בה' "


|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש