שבת קודש שבת קודש דברי התעוררות מהצדיק שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
            כי אשמרה
שבת אל ישמרני
                   דברי התעוררות מהצדיק
                   *********************
כאשר יהודי היה מגיע אלי מלא יסורים צרות ומחלות ומבקש את עזרתי בתקוה ובאמונה לזכות בברכה ובישועה , היתי מחזקו ומעורו שיש בורא לעולם שהוא רופא והוא המושיע מכל צרה ומצוקה אליו האדם היה יודע שה
שבת היה מקור הברכה  , והיה משתדל לשומרה כהלכתה הוא לא היה נקלע לשום צרה
הזוהר הקדוש אומר שאם עם ישראל ישמרו שתי שבתות יבוא המשיח ותהיה גאולה לעם ישראל, כאשר אדם מחלל את ה
שבת לא די שהוא מביא צרה על עצמו אלא הוא גורם לכל עם ישראל צער בזה שהוא מעכב את המשיח, לכן בזמן הזה שזה זמן ביאת המשיח יש הרבה צרות ואסונות בעם ישראל , אם כן אחים יקרים בואו נשמור שתי שבתות, כדי שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן

                   מעלות שמירת ה
שבת
                  *****************
             שמירת ה
שבת שקולה כנגד כל התורה כולה
           *************************************
על ידי שמירת
שבת זוכין לאמונה ולשמחה

על ידי שמירת
שבת זוכין לפרנסה טובה

על ידי שמירת
שבת ניצל מפגעים רעים

על ידי שמירת
שבת מוחלין לו על עוונותיו

על ידי שמירת
שבת יצליח בכל מעשה ידיו

על ידי שמירת
שבת אפשר לזכות לרפואה

על ידי שמירת
שבת אפשר לזכות רפואה

על ידי שמירת
שבת אויבוי נופלים לפניו

על ידי קידוש
שבת מושך על עצמו קדושה

על ידי קדושת
שבת ממשיכין אור לימי החול

על ידי הדלקת נרות
שבת זוכין לשלום בית

                       עונש חילול השבת
                     ********************
כל המחלל
שבת חייב מיתה
על ידי חילול
שבת מושך על עצמו קללה

על ידי חילול
שבת אין לו ברכת במעשה ידיו

על ידי חילול
שבת מושך על עצמו עצבות

על ידי חילול
שבת אין לאדם שלום בבית

על ידי חילול
שבת גורם לעצמו חולאים רעים

על ידי חילול
שבת מעכב את ביאת המשיח

             כל מי שעבוד ב
שבת חייו אינם חיים וסופו רע ומר
            *********************************************

              תפילה נוראה{מלוקט מליקוטי תפילות}
רבונו של עולם , אתה ברחמיך נתת לנו מתנה טובה הזאת, שהיתה בבית גנזיך ו
שבת שמה, על כן באתי להפיל תפלתי ותחנתי ובקשתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי , כשם שגברו רחמיך וחסדיך לתן לנו מתנה טובה קדושה הזאת, כן תעניקנו מטובך הגדול , ותשפיע עלינו ממעון קדשתך ותעזרנו לקבל מתנה טובה קדושה בזאת ,שנזכה לקבל שבת בקשה גדולה ובשמחה וחדוה רבה ועצומה , ונמשיך עלינו קדשת שבת תמיד, ותרפאנו מכל מכאובינו ומכל תחלואינו ותעלה רפואה שלמה לכל מכותינו {ובפרט להחולה פלוני בן פלוני וכו`}
אל נא רפא נא לנו כי אתה ידעת את מכאובינו בגוף ונפש , רפאנו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה , ותמשיך עלינו על על ידי קדשת
שבת ,הארת התשובה עלאה ונזכה מהרה לשוב בתשובה שלמה לפני    ךבאמת, ותזכנו לתשובה מאהבה כרצונך הטוב:

               כל המעתיק ו או המפיץ תבוא עליו הברכv
    להקמת שכינתא מעפרא לביאת משיח צדקנו  לבנין בית מקדשנו
            ותפארתנו שיבנה מהרה ימינו אמן

            |לבהקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך
                         

כתובות אינטרנט נלוות:
שבת

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש