שבת קודש שבת קודש הרהורים אמונה מנחה לה'ו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
הדגבס"ד
                        מנחה לה'
מה אומר ומה אדבר
וכי אפשר בכלל לתאר
אם נגזר על האדם לא להנות
אפילו בחתונה קרובה לא לבלות
אף שהכנתי את עצמי באותו יום
על שמירה מכל דבר מאכל אסור - שיכול לפגום
ואולי בזאת , אני חטאתי
כי על דיאטה קשה סמכתי ובטחתי
היה עלי להתפלל אל ה'
לבקש רחמים , להוסיף ולייחל
היה עלי לבקש מן השמים
לבלות עם נכדי למעלה משעתיים
לבלות משמע  להרגיש טוב
לבלות משמע להרגיש טוב
לבלות משמע לשבת ולהנות
מנהיג העולם בחסד וברחמים
חישב אחרת את המאורע - ובדין
גם שעתיים של בילוי עם המשפחה
לא ינתנו - בהרגשה טובה
עומדים המלאכים בשמי מרומים
מחכים ומצפים לראות איך מגיבים
ואכן תגובתי אליכם המלאכים
ובראש ובראשונה אל אלוקים חיים,
"אני בתך שפחתך הנאמנת
אתן לך ממני נחת לשם ולתפארת
אתה אבי רוצה לראות נחת מבתו
לראות את תגובתה בעיתו ובזמנו
בעת ובזמן של כל מאורע
בעת מבחן , של כל מקרה שקרה
לא תתאכזב ממני אבא טוב!
אתה עוד תתפאר בי קלי עד אין סוף!
אתה תראה אותי , שפחתך המיוסרת,
מקריבה את הכל למענך ונאמנת
אני מקריבה יסורים קשים וממושכים
אני מקריבה ימים ולילות ארוכים
אני מקריבה את טעם החיים הזמניים
למען חיי נצח לעדת ולעולמים
אני מסכימה עם כל מה שקורה לי
כי בעצם זה כלל לא קורה לי
כי אין מקרה בעולם הזה
יש מנהיג לבירה בעולם החולף
אתה שפטה אותי לשנות צער וסבל
ואתה הוא שמנעת ממני קצת בילוי מן ההבל
אתה נתת לי מנות מנות של יסורים
אתה מנעת ממני הרבה מטעם החיים
איזו זכות גדולה היא לי
שאתה בכלל שם לב עבורי
שאתה ה' הגדול והנורא
מחשב גורלה של נמלה קטנה
אתה הגדול והנורא מכולם
אתה הוא שבראת את כל העולם
אתה בראת שמים וארץ
בראת ויצרת הכל ובצדק
ואני מה ?! מחות מנמלה
שפלה , עלובה וקטנטנה
זכיתי שבכלל תאזין לקולי
ותייחס חשיבות למהלכי נשמתי
מי אני שזכיתי אליך לדבר ?
מי אונכי שזכיתי אליך להתפלל?
גוף אנוש יצור חי
פגום בחולי שמובליו לדווי
שמחה ואושר מציפים את ליבי
שמצאתי תשורה להקריב ליוצרי
מה אוכל לתת לך ה'?
ובמה אוכל לך לשלם?
מה ישי לי לתת לך צורי
כשעולם ומלואו שייכים לך בוראי
והנה מצאתי אני השפלה
מתנה גדולה ממני הקטנה
מתנתי חשובה ויקרה מפז
ואין לקנותה בחנות או בממכר
המתנה שלי היא כל מכאובי
אני אורזת את כל היסורים והמכאובים
ועוטפת אותם בתפילות ובתחנונים


המתנה
|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  

                    מנחה לה' המשך
ובמקום סרט עניבה לקשירה
אני קושרת את מתנתי באהבה וביראה
רבונו של עולם !
יש לי בשבילך מתנה יקרה
קח נא אותה עם כל הלב באהבה
קח את חלבי דמי ובשרי
את מלחמתי ביצר - ונצחוני
קח נא את סיגופי הצום הרבים
את ההתנגרות מרוב המאכלים
קחם במתנה כעולה וכקרבן
לכפרתי ולכפרת כלל הכלל
זוהי תשורתי עם כל הלב
זה קרבני לך הקל
תשורה זאת צברתי בכמויות
עם הרבה יזע , דם ודמעות
יעטרו את המתנה של מכאוב וכאב
הדמעות והתפילות הנובעות מכל הלב
ואם את אלה זכיתי  אני להקריב
את ליבי הם משמחים עד להרנין
אנא לפנים משורת הדין
ומאוצר מתנת חינם ללא דין
תושיע ותגן , תציל ותרחם
על עמך ישראל ויבוא הגואל".
|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש