שבת קודש שבת קודש הרהורים ומחשבות לזיכוי הרביםו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                    הרהורים ומחשבות לזיכוי הרבים  
                   *****************************
1} זכות קדימה לעשות טובה- למי שעשה לך רעה!
2} אל תבצעי שום פעולה לפני - שבקשת מה' הצלחה!
3} הרבי לתת צדקה -כי זו תחלופה מאוד קלה !
4} אמרי בכל יום את פיטום הקטורת ,כי זו סגולה למנוע את המגיפה המשתוללת,!
5}שקט ואין תגובה - קשים מתגובה קשה!
6} חולה במשפחה מהווה- בית חרושת של מצוות ביקור חולים!
7}לכעס אין מדור בקרבך - כי הכול משמים והכול לטובתך !
8}נזכור תמיד ובל נשכח ! - בשמים מצלמים כל צעד ממש!
9} ישנם נסיונות שהם בבחינת- קבלת ייסורים -בסתר,
10} כשנושא עין רעה מעסיק אותך יתר על המידה - את גורמת למבוכה רבה!
11}מקומך ומזלך בחיים בזמניים דומים למקומך ברכבת נוסעים שניהם בבחינת זמנים !
12} כשאתה מארח בסעודות שבת- הקפד לקדש על היין ! ומיד !
13} אין אדם מושלם בעולם , משולם הוא -מי שאתה משלים עם חסרונותיו!
14} עבודה מגעת של גבאי צדקה - מתכון קל לכל כפרה !
15} בצעו מיד פעולות חשובות - כי מיד יבואו פעולות נוספות!
16}יום האתמול - האם אכפת וחשוב לך שכבר עבר !- כך יהיה חשבו ואכפת לך גם יום המחר ! {כמובן במובן הגשמי}
17} אל תרצי לרוץ קדימה -תרצי באשר יוצרך רוצה!
18}זה כלל לא במקרה שאת חיה בסביבה שה' יעק לך ! -חיי בשלום ויוטב לך!
19} לפני התפילה , אני מתפלל - שבשעת התפילה אני אתפלל!
20}אימתי התפילה נשמעת !כאשר הנפש נכנעת , העין דומעת - והתלאה לקירות הלב נוגעת !
21}בכוח התמימות אפשר גם אפשר - את מה שנראה כאי אפשר 1
22} השי -בעצם לא כ"כ רע -יתכן שרק רע לו ומר !
23} חכם הוא -מי שמשכיח את העוולות של השני!
24}"זכור ואל תשכח "! -נאמר על מלחמת עמלק!- ולא על מלחמת היצר של חברתך !
26} רגע אחד של כעס וזעם - יש בכוחו להרוס -כל טעם ,
27} מה אנו ומה -חיינו -ואם כך - מה מקור גאוותינו,
28}יש ברכה של הספק מבורך -כשאת מתנדבת -למען הנצרך ,
29}"חכם לב יקח מצות" - רדפי והשיגי - בכל הכוחות,
30} איך עולם בסולם הדרגות!!!- כאשר מבליגים - בתחושות קשות,
31}לשון הרע - פיתוי לרגע -הורס ,שובר -ויוצר כל פגע ,
32}לשון הרע- הנאה רגעית -מילוי גאווה - מאוד שטנית,
33}הפרזה בפאר הבית והביגוד -אי הערכה - לאמת שבפנימיות ,
34}מה אומרים על אדם שנפטר- אף לא מילה -על ביתו המפואר ,
35}עריכת שמחות בפאר והדר - אינו עושה -את האדם מאושר,
36}מה עלי לעשות כדי לקבל הערכה ! -ודאי שלא -בעריכת שמחה בהגזמה ,
37}הכדאי לעמול ולגלגל חובות- כדי להגיש - חמש מאות מנות?!
38}חזור ושנן- את האמור לעיל,
              יהי רצון שנפיק תועלת מהדברים האמורים
               ***********************************
      ו"לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה "ולה' הישועה!
**********************************************************|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש