שבת קודש שבת קודש מהי התבוננות שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
             מהי התבוננות ?  
                 ************************
אולי אפשר לשאול מהי אהבת השם יתברך?.... ובכן על ידי התבוננות מגיעים לאהבת השם יתברך,
סחף החיים משכיח פעמים מבני אדם לעצור ולהתבונן בסובב שבלעדיך לא יתכנו חיים בעצם ,
אם נתחיל למנות את היתרונות והמעלות האין סופיים שנתן לנו בורא עולם בחסדיו הרי נבין שהם אין סופיים ,
לפתוח את המקרר ולגלות שי מצרכי מזון ולא זקוקים למתנות בשר ודם ,הרי זה מחסדי השם יתברך עלינו,
להיות בריאים בגוף בכל איברינו ובנפש הרי זהו חסד מאתנו יתברך
לראות את כל הדברים הנפלאים ולזכור שהם מאתו יתברך ואין זה מובן מאליו כי אם יחסור לנו יקשה הדבר עלינו מאוד,
על כל רגע ורגע ועל כל נשימה ונשימה , על כל הבנה של דבר , על כל הקיום שלנו בכלל לזכור ולהוקיר ,
אדם חייב להכיר במיטיב עימו , אם חלילה אדם כופר בטובתו של חברו ,
למחר הוא כופר בטובותו של קונו, {כי הרי טובתו של חברו היא בעצם טובת ה' דרך חברו},

ה' יתברך מעניק לנו מחסדיו המרובים
**********************************
כשאדם מוצא עצמו מתלונן , משמעו ! אי הכרת ערך החיים , עצם נתינת החיים ,ה' יתברך מחייה אותנו בכל רגע,
ההתבוננות בכל אלה צריכה להביא את האדם לשמחה אין סופית ולאושר עד אין קץ, ומתוך הכרת הטוב הזה מאתו יתברך אין חשים ביסורים ,
להתבונן ולראות בחוש רק את הטוב שנותן ה' בכל רגע ורגע , עצם זה מביא אותנו לשמחה,
הרי בידינו הדבר ובידינו אנו מונעים זאת,
בספר תהילים פרק ק' פסוק א' כתוב:" מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ ",
מזמור זה חיברו משה או דוד לזמרו על קרבן התורה , וכן אמר המתרגם , שבחא על קרבן תורתא: לפי שקרבן תודה משובח משאר הקורבנות שהם היו באים על חטא , והתודה על הצלת כמו שנאמר "ויזבחו זבחי תודה"
{מזמור קו' } וזהו שנאמר: "זובח תורה יכברנני" {מזמור נא '} ואומר :כל אנשים הארץ המביאים תורה ,הריעו לפניו כל הארץ,
ואומר : הריעו לה' כל הארץ ,הכוונה : לקבלת עול מלכותו והקמתו למלך בתרועה ,וכן יש בזה קריאה לאומות שלאחר שישוב ה' לבית המקדש ,
יודו: כי ה' הוא האלוהים  וכן קורא לישראל להודות לה' על כל הטובה,
ומנה ג' ענינים שיש לאומות לעשות לקבל עליהם עול מלכות שמים : לעבוד ה' אחרי שיקבלו עולו , לבוא לבית המקדש , להשתחוות לו בדרך שבאים לבית המלך לחלוק לו כבוד ,
                                       {מעם לועז}
השם יתברך אוהב אותנו יותר ממה שהשכל האנושי יכול להשיג ,
מבוקר ועד עד ומערב ועד בוקר השם הטוב והרחמן מעניק ונותן מרחם ודואג ושומר על ילדיו אוהביו,
עצם ההסתכלות וההתבוננות והידיעה כי יש אלוף ומנהיג לבירה ששומר ונתן לי כל צרכי, הרי זה מציף אותי באושר שקשה להסביר אלא לחוש בלבד , לחוש את מה שיש כי היקר מכל ניתן לנו ,לעם ישראל עם הסגולה,
העם של ה' יתברך,כאשר אדם יהודי אינו מבין חי כפי שציווה עליו ה' יתברך הרי שחייו אינם חיים, הוא נוטה להתבונן בשלילי ובחסר,
אדם מתאונן וסובל בזמן שיכול להביא עצמו לעונג רוחני ולהפוך הכל לטוב,
כדי לקבל צריך בית קיבול , ואם לא מכינים בית קיבול ראוי הכיצד נקבל?!
ואם אין בית קיבול לאן ישפיע ה' יתברך את הברכה ,את הנתינה?

"בפלא יועץ" כתוב : אהבה להקדוש ברוך הוא היא אחת מתרי"ג מצוות,
והיא מצוה תדירית , אשר ביד האדם לקיימה בכל עת ובכל רגע על ידי זכירה והיא מתקיימת במחשבה ובהרהור בלבד , כי כאשר יתן על ליבו שראוי לאהוב את ה' אהבה עזה הרי זה מקיים מצות רבה , והנה אלו המצוות שמתקיימות במחשבה לבד הן נקל לקיימן ,שהרי האדם אינו יכול לעמוד בלתי מחשבה אפילו רגע ,ואם חושב במחשבות זרות והרהורים רעים במקום לחשוב באהבת הא-ל יתברך ויראתו וכדומה , אין זה כי אם רוע לב , שעוזב מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים , ובמקום שיכול לעשות מצוה שנוטל עליה שכר, פתאים עברו ונעשנו , ולכן ראוי לאדם להתחזק ברוב עוז ותעצומות להרחיק כל המחשבות זרות והרהורים רעים ולחשוב מחשבות קדושות אפילו 'ברצוא ושוב' ותיכף שזוכר אשר לא טוב עושה שחושב מחשבות זרות יצטער ויברח לו וידבק בקונו כאשר יוכל ,
|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

1 תגובות לכתבה
1. ZzRzYGRpVkaKiy James (משתמש/ת אנונימי/ת) 2012/04/20 04:23
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש