שבת קודש שבת קודש "ההתבודדות " שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                         "ההתבודדות "
                      ********************************
הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל ,דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמת לאות , בדברי חן וריצוי ופיוס , לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך שיקרבו אליו לעבודתו באמת,
ותפילה ושיחה זו יהיה כלשון שמדברים בו ....ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך ,שיקרבו אליו לעבודתו באמת,
ותפילה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו .... ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך , הן חרטה ותשובה על העבר , והן בקשת תחנונים לזכות להתקרב אליו יתברך מהים והלאה באמת .... ויזהר מאוד להרגיל עצמו , להמיד בזה מדי יום ביום שעה מיוחדת כנ"ל חיום יהיה בשמחה כנ"ל
והנהגה זו היא גדולה במעלה מאוד מאוד , והוא דרך ועיצה טובה מאוד להתקרב אליו יתברך , כי זאת היא עיצה כללית , שכולל הכל , כי על כל מה שיחסר לו בעבודת ה' , או אם הוא רחוק לגמרי וכל מעבודתו יתברך - על הכל יפרש שיחתנו ויבקש מאתו יתברך כנ"ל,
ואיפלו אם לפעמים נסתמין דבריו , ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאוד , דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך , וחפץ ומשתוקק לדבר ,אך שאינו יכול , זה בעצמו גם כן טוב מאוד , וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפילה מזה בעצמו , ולע זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך , שנתרחק כל כך , עד שאינו יכול אפילו לדבר , ויבקש מאתו יתברך רחמים ותחנונים , שיחמול עליו ויפתח פיו , שיוכל לפרש שיחתו לפניו,
ודע , שכמה וכמה צדיקים גדולים ומפורסמים ספרו ,שלא באו למדרגתם , רק על ידי הנהגה זו ,והמשכיל יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו , העולה למעלה למעלה , והוא דבר השוה לכל נפש , מקטן ועד גדול , כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו ,ועל ידי זה יבואו למעלה גדולה, אשרי שיאחז בזה ..." {ליקוטי מוהר"ן ח"כ ,כ"ה}


הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש