שבת קודש שבת קודש הקב"ה מחכה לנו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

                 שמחה
קיימים בני אדם שנעצבים הרבים ועצבנים הופך להיות חלק מהם העצבון נובע בגלל המידות ורע המגז , או מחמה תלאות הזמן ואנחותיהם גדולות עד שמתוך העצבות, אין הם יכולים לכוון התפילתם כלל ובודאי לא להתעמק בתורה הקדושה ובפנימיותה
למדנו מיעקב אבינו ע"ה שרוח הקודש נסתלקה ממנו כל ימי אבו ונביאים אחרים סרה מהם נבואתם כאשר היו בימי עצבם ,
האדם צר לדאוג לא ליפול לעצת היצר המנסה לכוון את חיינו ולהפילנו לתוך עצבות הגוררת ליאוש כבד ועמוק אלא נהפוך הוא מצווה היא על האדם לשמח את עצמו לשם שמים ולמדנו מאלישע הנביא {מלכים ב' ג' -ט"ו {שבקש:... קחו לי ניגון" או לחילופין דברי הגמרא {ברכות ל"א א'}
"אין עמדן להתפלל לא מתוך שוחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך קלת ראש ולא מתוך דבר שמחה של תורה שנאמר ועתה קחו לי מנגן אומר המלך שלמה {קהלת ח' ט"ו}
"ושבחתי אני את השמחה" {קהלת ב' ב'} ...."ולשמחה מה זה עשה",
ואומרת על כך הגמרא {שבת ל"ב}
"ושבחתי את השמחה ", זו שמחה של מצווה,
"ולשמחה מה זה עושה" זו שמחה שאינה של מצווה,
חכמינו מלמדים אותנו מהי בדיוק מהותה של השמחה כי השמחה הנובעת מאמת תורתינו הקדושה היא השמחה לשם שמים ולעבודתו יתברך ולכן מצווה על האדם לשמח את אשתו ובני ביתו בשמחה של מועדים וכו' , ולא שמחה שהיא תוצאה של דבר בטל,
ועל כך היו נוהגים החסידים לחלק את היום לשניים חציו תלמוד תורה וחציו לתפילה ולשמחה לשם שמים דהיינו חציו לה' , וחציו להם ,
אך למרות הרצון הגדול לעבוד את ה' בשמחה אין הכוונה לשמחה יתרה וזאת משום שבעוונותינו הרבים חרב מקדשנו והשכינה בגלות אבל רך עד שיבוא גואל צדק שהרי :
"בשוב ה' שיבת ציון...
.... אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה
אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה
הגדיל ה' לעשות עימנו היינו שמחים",
מכן נמצא שהעניים וסובלי החולאים - נשלטו ע"י הטבע והוא המשיח עומד מעל כי מוכנותו לבוא היא בכל רגע לכן הוא "חובש" ומיד לאחר מכן קושר, עצם קשירתו בכל זא מראה שכנראה העולם הטבעי מנסה להפריע ולעכב אך אין חשיבות להפרעה זו כי אינה אמיתית וכל רגע הוא יכול להתגבר על כל המעכבים המפריעים ולהביא את הגאולה , שהרי אמרנו שמעלתו ומהותו הפנימית למעלה מכל המגבלות של העולם הטבעי,
אם אין לו מגבלות אמיתיות יכול רבי יהושע בן לוי להגיע להכרה ולהתחבר לדרגתו של המשיח וכלן גם יגיע למסקנה שהוא בא היום וזאת משום שאין לו מגבלות כלל וכלן אין שום סיבה שלא יבוא היום , ולכן כשלא בא מתעוררת תמיהתו והוא שואל אל אליהו וקובע שמשהו כאן אינו מסתדר ,
בשביל אליהו :אכן מצד המשיח אין שום מניעה והוא יכול לבוא היום ממש אלא שהקב"ה רוצה כי העולם יהיה מוכן לקבל את המשיח ולכן ,

"היום אם בקולו תשמעו"
ועכישו בע"ה היום הזה מגיע !!!!|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש