שבת קודש שבת קודש הרהורי אמונה ובטחון בה' לאור נסיון שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
              הרהורי אמונה ובטחון בה' לאור הנסיון בחיים
                      עלינו לזכור ! וזאת לדעת !
א}לא משנה לי , איך הולך לי - משנה לי , איך אני הולכת !
ב}העולם הזה דומה לחג פורים , ונהפוך הוא , כל הלאוים שאדם לא רוצה !יסורים , וצרות ובעיות , בעולם הזה - בעולם הבא הכל הופך לכן , כן היו בעיות וכן היו יסורים - כי הם הופכים לאוצר כבד משקל,
ג}מאשפות ירים אביון - העוה"ז נבנה רק מאשפות - מבעיות וצרות שמתעלים בהם,
ד}אי אפשר להגיע לפסגות רוחניות בלי קרש קפיצה - קרש קפיצה משמע נסיונות,
ה}הבית הזמני שלנו - דירתנו - בנויה על גלגלים - כי בעצם הבית נוסע איתנו עכשיו לבית האמיתי,
ו}מי יכול לנצח ?רק מי שנמצא במלחמה - בלי מלחמה ובלי בעיות ונסיונות אין מושג של נצחון,
ז}מסכן הוא - לא אדם חולה ומיוסר , מסכן הוא - אדם שלא תפס כוון רוחני נכון,
ח}מהלך וגורל חיינו נתון בידי רצון ה' - ואנו חייבים לכבד את רצונו בכל מצב - גם אם המצב מכאיב עד מאוד!
ט} סיפוק אמיתי - לא יכול להיות הצלחה בבישול פשטידה ובקניית בגד מפואר או דירה לראווה , הסיפוק האמיתי הוא - עשיתי את רצון ה' - זכיתי וזיכיתי את הרבים,
י}דווקא במצולות ים ובסערת חיים נועזת וקשה - אפשר להתעלות להגיע לפסגה רמה,
יא}אצל הקב"ה אין מושג של טעות - הכל נמדד בצדק ובדיוק - ומי אני שאתערב לו בתוכנית
יב}בכל מצב , בכל תנאי ובכל צעד - אני מאמין באמונה שלימה!!
ולא באמונה באמונה חלקית ! שהכול מאיתו יתברך , וכי אם אני מאמין רק כשמצבי  טוב , נחשבת אמונתי זו כאמונה חלקית ,
יג}חבל דק מתוח מעל הגשר הצר - החזיקי בו כשעיניך נשואות למרום,
              
              יהי רצון! שאעמוד בנסיון החיים

      יהי רצון ! שה' לא ינסה אותי ביסורים וחוליים רעים,

        יהי רצון ! שאבטל רצוני מפני רצונו יתברך

       יהי רצון ! שאדע לנצל כל רגע מחיי למענו יתברך

     ויהי רצון! שלא יהיה אכפת לי כלל מהלך וגורל חיי, שלא יהיה הבדל בעיני , ולא כולם , אם מזלי טוב- או עגום , אם שמח לי - או להיפך , אם חייהם ברווח, או בצמצום , אם דירתי קטנה וצפופה - או גדולה ורחבה,

                        כי הכל שלך!
            
                       והכל מידך !
      והכל מכוון בדיוק ממש כפי מה שמגיע ורצוי עבורי !

             ומי אני שאתערב בתכנון זה!!!!!

                      אנא ה'!!!

עזור לי להתגבר על יצר הרע!

עזור לי להתפלל אליך בכוונה !

עזור לי לזכות ולזכות את הרבים !

עזור לי לקיים את כל מה שאמור לעיל!

|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
בס"ד
              הרהורי אמונה ובטחון בה' לאור נסיון בחיים 1
בימים טרופים אלו, בתקופה הרת נסיונות , הרבה נתחזק כולנו ונחזיק בדרכים אומנותינו- אמונה וביטחון בה',
צו התורה השעה לקבל את הכול באהבה ובאמונה תמימה , אמונה תמימה היא אמונה בלי תנאים , אמונה בלי סייגים , אמונה בלי שאלות ובלי כל קושיות , בדר שהתוותה לנו התורה הקדושה , בדרך של "תמים תהיה עם ה' אלוהיך "התהלך עמו בתמימות , הקב"ה הוא כל יכול , הוא ברא שמים וארץ וכלאשר בם , הוא יצר אותנו , את גוף האדם , הוא נתן לנו את כוח הדיבור , את כוח הראיה והשמיעה , שכל אחד בפני עצמו בבחינת הפלא ופלא , הכיצד יתכן שהמוח יתן פקודה לכוח הדיבור , והנה בשבריר של שניה אנו מבטאים משפט שלם , כשצירפנו אותיות וחברנו אותם למילים שיחד הצטרפו למשפטים ובטאו את מה שרצינו להגיד , חיש פלא גדול מזה ?
האם יוכל מי מבני אנוש להמציא דבר פלא שכזה?והנה כשאותו בורא עולם שיצר את הפלא הזה , וכן את כל נפלאות הבריאה , מעמיד אותנו במבחן של נסיונות ברמות גבוהות וקשות , התגובה שלנו צריכה להיות "תמים תהיה עם ה' אלוהיך "והתמימות תלווה אותך בכל צעד ושעל בחיים בין אם טוב לך ובין אם רע לך , בין אתה חולה ובין אם אתה בריא .בין אם יש לך ילדים ובין אם לאו ,ואף אם פרנסתך מצויה בשפע ובין אם העניות היא מנת חלקך הפסוק , שבתורה המצווה להיות תמים פונה לכל אחד מעם ישראל , ובכל מצב מבלי לפסוח על שום יוצא מן מכלל, אין מצב ויהיה חריג ביותר והקשה והמסובך ביותר שפטור מצווי זה ,
כשאני נכנסת למחלקה האוקולוגית לבקר את אחד ממשפחתי הקרובת ומבעד למיטות מהבצבצות עיניים יגעות , עיניים של חולה מיוסר , גוף תשוש ומיוגע , שיער ראש שנשר כשצבע החיוור מכסה את פניו , ובכל זאת כף היד עולה אל על ומכסה את העיניים היהודיות באמירת "שמע ישראל ה' אלוקינו הק אחד", שמע ישראל ! ה' הוא האלוקים בכל מצב !ויהיה אשר יהיה!ובכל אשר יהיה הרי לטובה ולברכה , ובכוח האמונה ובכוח קריאת שמע , ובכוח התמימות אפשר גם אפשר את מה שנראה כאי אפשר !
אליך , חולה יקר הנאנק בייסורים , יש שכר לפעולתך!
הקב"ה אוהב אותך !"את אשר יאהב ה' יוכיח "זכית שהקב"ה מטפל בך !
אתה ראוי לטיפולו ! סימן שיש לך - נשמה גבוהה , שיכולה לתקן , להתקרב אל ה' וליישם את מה שמצפים בפמליה של מעלה ממך - - ליישם את ההסכמה וההכנעה - לכל מצב שמזדמן לך בחיים , לדעת שמטרת הייסורים הם :אך ורק לטובתך לתועלתך,
דרגת העובד את ה' בייסורים , גבוהה לעין ערוך , מכל מצב נינוח אחר , נצייר לעצמינו אדם שקיבל כוויה קשה, והפציעה שורפת וכואבת מבלי יכולת לשאת , ועם כל זה -שפתיו מדובבות תפילה , בקשה ותחנונים לפני רופא כל בשר ומפליא לעשות
אין הוא שם מבטחו ברופא בשר- אלא - ברופא כל בשר וידוע לו שהוא - מפליא לעשות,

"|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
בס"ד
                   "הרהורי אמונה ובטחון בה' לאור נסיון בחיים" המשך
לו ידעת כמה עוונות נמחקו ממך על ידי מכאובים אלו היית שני ומאושר !וזה
נקרא להצדיק את הדין ולקבל באהבה ואשריך בעול הזה {עפ כל הצער }וטוב לך לעולם הבא,
חשוב על יום הדין הגדול והנורא ! ברגע שישקלו את זכויותיך , התדע לשער את גודל וכובד המשקל של זכויות החולה ?התדע לשער את הכבוד וההדר?את הגן עדן המשולם שהוא רכושך הבלעדי ?רכוש יקר ונעלה מכל הון עתק שבעולם שכל חפציה לא ישוו בה,

               ובכן אתה! אתה הוא האדם המאושר בעולם !
אם רק תתן את דעתך לחשוב על רעיון נשגב זה, שכל כך מעודד את כל החולים והמיוסרים בעם ישראל , רק חזק ואמץ והתהלך עם ה' אלוהיך,
מילה השגורה בפינו תמיד על כל דבר שקורה, רבוש"ע ! כפרת עוונות! וכדי למחוק עוונות בצורה הקלה ביותר מבלי להתענות ובלי לחלות, ישנה דרך הרבה יותר קל והרבה יותר בטוחה , קבלת בזיונות באהבה , ואל תשיב רעה תחת רעה, אדרבה! כשיש לך הזדמנות לעשות טובה ליהודי , זכות קדימה תתן תמיד למי שעשה לך רעה!כי בעצם אתה חייב לו תודה , אתה חייב לו טובה, על זה שהוא הציק לך , שהוא ביזה אותך , כי כך הוא כיפר עוונותיך ויחסית בקלי קלות, לו יכולת לרוץ עם משלוח מנות של הכרת הטוב למי שגרם לך צער ועגמת נפש, בעצם היית צריך לעשות כך בשמחה וברננה , התדעו מה זה כפרת עוונות בלי חדר מיון !בלי חדר ניתוח !היש דרך קלה מזאת?{אבל נא לא לבקש מהיום לחבריך שיציקו לך ....}ואם גישתנו לעלבונות ואכזבות תהיה גישה נכונה של כפרת עוונות , נוכל להפטר מכל רגש של כעס ונקם , ופשוט לא נכעס לעולם !לא יהיה מושג של כעס על אף אדם בעול , על אף עוולה שנעשתה , וממילא נצטרך גם להודות למציק שבעצם פטר אותנו מסבל רב, מסבל מאוד מסוכן שכעס שמו, הכעס בעצמו גורם למחלות ולהרגשות רעות , ובכן הרווח של המבט היהודי להודות למכעיס פוטר אותנו מכל גזירה רעה וקשה , ומי לא צריך היום להפטר מכל גזירה רעה וקשה בימים טרופים אלו ?
המשך

|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש