שבת קודש שבת קודש דברים שנאמרו לזיכוי הרביםו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

בס"ד
          הרהורי אמונה ובטחון בה' לאור הנסיון בחיים
                   ה' הוא האלוקים ואין עוד מלבדו
                   דברים שנאמרו לזיכוי הרבים
                          מלחמת היצר
                        הבה ונלמד ממי ?! מיצר הרע !
                       כיצד לנהוג בחיים !
למעשה כל חטא עוון ופשע , שאדם נכשל בו בחייו, בין אם הוא מוציא דבר שקר מפיו , או נכשל בלשון הרע, כעס וכדומה , חטאים כגון אלו באים בעצת
                           ביצר הרע!
                     מיהו אותו יצר הרע
מיהו אותו המסוגל לבנות את עתידנו וגורלנו בעולם הזה ובעולם הבא!
                  מנין שואב הוא את הכוח להכשלינו!
ובכן , בואו ונעשה הכרות עם מי שאנו מכירות כבר מזמן
אין המלווה אותו בכל צעד בחיינו - מאז הולדנו , ולמרות זאת , רוצים אנו להכירה אם אחד ממשפחתנו הקרובה , כיצד יתכן שאיננו מכירים אותו ?!
                      יצר הרע- הוא מלאך מן השמים,
                      יצר הרע- עושה את תפקידו באמונה!
                     יצר הרע- שומע גם שומע בקול ה'!
                          הכיצד יתכן?
האדם נברא בעולם לתכלית מסוימת , אדם לא הגיע לעולם הזה , כדי לבלות את היום, החודש והשנה , הסידורים חיצוניים של גשם וארציות,
האדם לא הגיע הנה כדי לבנות בית - וכשכבר התרגל לביתו המפואר ,מיד הוא שואף ומחפש לבנות בית אחר גדול ומפואר יותר , שאלו "הבל הבלים אמר קוהלת"
אם כך בואו ונחשב כולנו יחד , את מי אנו מעריכים באמת ! רק כאשר אפשר להגדיר את האדם כבעל מידות תרומיות , כמסתפק במועט , כמפזר את ממונו לצדקה , כסבלן , כמוחל , כנעלב ואינו מעליב , כותרן , כצנוע עניות ושפל שעיניו , אך ורק כששואף האדם ורוצה לקיים את דבר ה' , המתמיד בתורה הקדושה , המתפלל בדבקות ובכוונה , ומנצל את רוב ימיו ושנותיו בעסק התורה והמצוות,

והרי כל רשימה זו היא בעצם - נגד עצת היצר הרע , שהרי למה שואף היצר הרע?ומה תפקידו בעולם ?תפקיד שהקב"ה נתן לו - וזה יעודו!
לשקר , להשפיע על האדם לחטוא ,לצייר לו את העולם הזה ברוב הדרו זיוו ויופיו , כדי להחטיאו על כל צעד ושעל , והרי היצר הרע יודע את האמת שכל מה שהוא אומר לך לעשות הרי זה ההפך הגמור ממה שמחובתך לעשות,

אם חלילה , שמעת בקולו לכל אורך הדרך , הפכת את הבלי העולם הזה לעיקר ותכלית החיים, אכזבתך תהיה מרה וקשה , כי בבוא העת , כשהאדם נפטר מן העול הוא צריך לתת דין וחשבון על מעשיו בעולם הזה , או אז יבוא היצר הרע , יקטרג עליו וכה יאמר :
הנה הגעת לסוף דרכך , מדוע שמעת לקולי ?! אני הרי- בצעתי את תפקידי  האמונה , רימיתי אותך , רק כדי שתתגבר- ולא תשמע לקולי , וכתוצאה מכן ישולם לך שכרך בעולם הבא,
אני בצעתי את תפקידי בשלמות , פיתיתי אותך בכל עת ובכל שעה והיכן היית אתה?! אייכה !
מדוע שמעת לקול השטן , וכי לא ריאת שסוטה אתה מן האמת ?מתכלית האדם בעולמו ? האם תכליתך היא חיי פאר והדר ? וכי תפקידך הוא חוסר מעש ?מיעוט בתפילה ובמעשים טובים?איה המצוות הרבות שנזדמנו לך בחיים , מדוע לא אספת אותם כדי לצבור מהם הון רב?מדוע דאגת למלא בהון את הבנק שלמטה , בנק הארצי , כשאחרי מותך שווה הכסף כקליפת השום? כיצד יתכן שלא דאגת למלא את הבנק הרוחני שלך ?מדוע לא חשבת על קופת החסכון שלך בבנק האמיתי ? בבנק הנמצא בשמי מרומים ? האם לא דאגת שיהיה לך ממה להתפרנס לעד ולנצח נצחים ?מדוע דאגת לשבעים שנות שובע ועונג בהפרזה , כשלעומתם ויתרת על חיי נצח שהם מליוני ומליארדי שנים אין ספור ואין קץ.

|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש