שבת קודש שבת קודש להורדת התמונה כטפט לסלולרי,כל צדיקים שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
 
Tuesday- כ"א' אלול התשס"ז, פרשת נצבים-וילך
 

למנצח בצורת המנורה - להצלחה ולשמירה

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: למנצח .

יש להקפיד על איות נכון .        עלות: 5 ש"ח .

המקובל רבי יצחק כדורי זצ"ל

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: כדורי .

יש להקפיד על איות נכון .        עלות: 5 ש"ח .

המקובל רבי דוד אבוחצירא שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: אבוחצירא.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

ראשי ישיבת פורת יוסף, רבי יהודא צדקא זצ"ל

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: צדקא.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: עובדיה.

יש להקפיד על איות נכון .       עלות: 5 ש"ח .

הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: עובדיה2.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: עובדיה3.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: עובדיה4.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: עובדיה5.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: עובדיה6.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: עובדיה7.

יש להקפיד על איות נכון .     עלות: 5 ש"ח .

האדמו"ר מלובביץ' זצ"ל

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: לובביץ1.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

האדמו"ר מלובביץ' זצ"ל

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: לובביץ2.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

האדמו"ר מלובביץ' זצ"ל

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: לובביץ3.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

האדמו"ר מלובביץ' זצ"ל

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: לובביץ4.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

ראש ישיבת שובו בנים, הרב שמואל ברלנד שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: ברלנד.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

ראש ישיבת אור דוד - הרב דניאל זר שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: דניאל1.

יש להקפיד על איות נכון .     עלות: 5 ש"ח .

ראש ישיבת אור דוד - הרב דניאל זר שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: דניאל2.

יש להקפיד על איות נכון .     עלות: 5 ש"ח .

ראש ישיבת אור דוד - הרב דניאל זר שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: דניאל3.

יש להקפיד על איות נכון .     עלות: 5 ש"ח .

ראש ישיבת אור דוד - הרב דניאל זר שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: דניאל4.

יש להקפיד על איות נכון .     עלות: 5 ש"ח .

האדמור מקאליב שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: קאליב.

יש להקפיד על איות נכון .     עלות: 5 ש"ח .

רבי ישראל אודיסר זצ"ל

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: פיתקא.

יש להקפיד על איות נכון .     עלות: 5 ש"ח .

רבי ישראל אודיסר זצ"ל

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: פיתקא2.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

רבי ישראל אודיסר זצ"ל

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: פיתקא3.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

הפיתקא: נ נח נחמ נחמן מאומן

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: פתק.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

ציון רבי נתן מברסלב זצ"ל

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: נתן.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

ציון רבי נחמן מברסלב זצ"ל באומן

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: נחמן.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

הרב שך זצ"ל

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: השך.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

הרב שך זצ"ל

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: השך2.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: מוצפי.

יש להקפיד על איות נכון .     עלות: 5 ש"ח .

הרה"ג יעקב יוסף שליט"א

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: יעקוב.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל, בעל החפץ חיים

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: חיים1.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל, בעל החפץ חיים

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: חיים2.

יש להקפיד על איות נכון .       עלות: 5 ש"ח .

רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל, בעל החפץ חיים

להורדת התמונה כטפט לסלולרי, יש לשלוח SMS למספר 3636 עם המילה: חיים3.

יש להקפיד על איות נכון .      עלות: 5 ש"ח .

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש