שבת קודש שבת קודש סגולות עצומות יום הולדת חודש חשון שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
בית הכנסת "סיני"  רח' השחף 2 חולון ת.ד 80 חולון   טלפון 03-5564010
                        נא לשמור על קדושת הדף
                    ****************************
                מפי הרבנית ד"ר מיקלה תחי'
                  ******************************
        ס ג ו ל ו ת  ע צ ו מ ו ת  ל י ו ם  ה ה ו ל ד ת
      **************************************************
               יום ההולדת הוא עת רצון גדול
              *****************************************
  יום ההולדת הוא כמו ראש השנה הפרטי , היום הזה איך שהוא מתפתח כך תהיה כל השנה כולה , יום זה צריך להיות יום שמח עם תפילה , צדקה וסעודה ,את יום ההולדת חוגגים בתאריך העברי {מופיע בתעודת הזהות},
*******************************************************************
                    מנהגי יום -ההולדת  
               ***********************************************
יום הולדת זה היום בו מזלו של האדם גובר , לכן נוהגים ביום זה לפי הכללי הבאים:
לומר את מזמור תהילים כנגד השנה שמסתיימת ועוד מזמור תהילים כנגד השנה שמתחילה לדוגמא :
ביום הולדת של גיל 50 , צריך לומר מזמור נ' כנגד השנה שמסתיימת , ומזמור נא' כנגד השנה שמתחילה ,
מומלץ לומר מזמור ב' , במזמור זה אומר הקדוש ברוך הוא "אני היום ילדתיך " ואחרי הפסוק הזה,
הקדוש ברוך הוא מתכוון שנישא את עיננו לשמים בתפילות ובבקשות ונקבל ממנו,
לכן מומלץ לאחר שמסיימים לקרוא את מזמור ב', להתפלל ולבקש א כל הבקשות שלנו,

ביום הולדת רצוי להתלבש חגיגי כמו בשבת , להכין סעודת חג עם עוגה,
********************************************************************
הבית צריך להיות כמו בחג - השולחן עם מפה לבה ולהדליק נרות חגיגיים
*****************************************************************

לדאבוננו יש הרבה אנשים שטועים , וליום ההולדת של הילדים מכינים עוגה עם נרות דלוקים בתוכה, ומבקשים מהילד שחוגג את יום הולדתו לכבות את הנרות בנשיפה,
יש איסור מוחלט לעשות כן בגלל שהנרות הם נשמה ואסור לכבות אותם בצורה הזאת,
                    והמנהג הזה לא שייך לעם היהודי
                 ********************************
ביום ההולדת כדאי מאוד לברך שהחיינו {למצוא פרי חדש או בגד חדש ולברך },
להרבות בצדקה , לתת פתקה לצדיק ומאד מומלץ לקבל ברכה מכהן ,

יש שעושים תענית דיבור ביום זה שעה או יותר , ביום הולדת טוב לעשות חשבון נפש על כל השנה שעברה , ולקחת על עצמנו החלטות חדשות טובות לשנה  הבאה,
             ******************************************
             יום הולדת זה יום שכדאי לברך ולהתברך היות
                ומזלו של אותו אדם מאוד גבוה ביו הזה,
             *******************************************
  יש שמגיעים ביו ההולדת לכותל להיות יותר קרובים לשכינה ולקבל את
                         ברכת השם יתברך
                        ***************
            
מקורות :ספר "מי שנותיחנו" של רבי יוסף טיקוצקי
מצווה לצלם ולשכפל את העלון לזיכוי הרבים ,עלון זה אסור בשינוי כלשהו!
כל המעונין לתרום את החוברת לרפואה לעילוי נשמת.... יפנה לטלפון
03-5564010
ניתן להזמין כמות חוברות להפצה לזיכוי הרבים במחיר עלות ,להתקשר לטלפון
הנ"ל,
                  הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך

יום הולדת חודש חשון :
דור בן ורד , ברוך בן פלורה , רות בת ישועה שושנה , דורון בן פרידה , אילן בן דליה , דוד בן רות ,הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש