שבת קודש שבת קודש תפילה לקבלת יסורים באהבה שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
תפילה לקבלת יסורים באהבה

בס"ד
          תפילה לקבלת יסורים באהבה
                         מספר שומרי אמונים
אני מאמין באמונה שלמה שזה הצער והיסורים שבא לי הוא בהשגחה פרטית מעם ה' והנני מקבל עלי באהבה וכל זה בא לי מסבת עוונותי הרבים וצדיק אתה ה' על כל הבא עלי כי אמת עשית ואני הרשעתי ויהי רצון שיהיו אלו היסורים לכפרה על עוונותי הרבים {ולהקל בזה צער שכינת עזנו כביכול וצערן של ישראל} והנה מצד הדין הייתי צריך לפרט ולשוב ולהתודות על החטא ועוון שבסבתם בא לי היסורים ,אבל גלוי וידוע לפניך שאין אני יודע עד מה ,לכן יהי רצון לפניך , אבי שבשמים שתמחוק ותשרש החטא ועוון ופשע שגרמו לי אלו היסורים וימתקו כל הדינים מעלי ומעל כל ישראל ויתהפכו כל הצרופים לטובה וימשוך חסדים טובים ומגלים ולכל בית ישראל עד עולם אמן ,,

רבונו של עולם צדיק אתה על כל הבא עלי כי אמת עשית ואני הרשעתי לפניך ,ויהי רצון שבאלו היסורים יתכפרו עוונותי
|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש