שבת קודש שבת קודש באו נשמח את בוראנו בפרק שירה נשבחנו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

בס"ד

 

באו נשמח את בוראנו בפרק שירה נשבחנוו

באו נשמח את בוראנו בפרק שירה נשבחנו
                                   פרק שירה
                 
                  הוא הסוד השמור ביותר בעולם 
      

פרק שירה היא השירה שכל הבריאה אומרת כל יום לפני הקב"ה , כל אחד ושירתו ,וכדי להבין זאת יותר טוב, הרב חנוך זונדל לוריא זצוקל"ל, {בספר "כנף רננים"}ממשיל זאת לתזמורת גדולה עם כלי נגינה שונים , שכל כלי נגינה נותן את קולו, ביחד זה הופך להיות למוזיקה נהדרת , והמנצח בראשם,
כך גם פרק שירה , כל אחד שר את שירתו , וביחד זה הופך כביכול להיות למוזקיה אדירה ונהדרת , לכן אפשר להבין מדוע המבי"ט הקדוש זצוק"ל אומר שלפרק שירה יש יותר שאת ומעלה מספר תהילים, למרות שחלק גדול מהשירה לקוח מתהילים ,למרות שחלק גדול מהשירה לקוח מתהילים , כי אותם פסוקים מתהילים כשהם מסודרים כמו בפרק שירה , הם כמו התווים שכל בריה אומרת מהמוזיקה הזאת , והאדם הוא המנצח על התזמורת הזאת , שכל אחד ואחד אומר את השירה שלו , והאדם מחבר אותם להיות שירה נפלאה , ובלעדיו השירים והמלאכים שלהם, אינם יכולים לומר שירה , עד שהאדם יאמר השירה פה בעולמנו,
והסיבה לכך היא שהאדם הוא נזר הבריאה , כמו שכתוב בזוהר הקדוש שהטעם שהאדם נברא באחרונה , הוא כדי לכלול בו כל מעשה בראשית מתחלתם ועד סופם , שלכל אחד יש כוח אחד, סגולה פרטית , ומכולם לקח הקב"ה כוחו וסגולתו של כל אחד ואחד וברא מהם את האדם , ועל זה נאמר "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" והיות, וכל הכוחות כולם כלולים באדם, כשאדם אומר פרק שירה , הוא נותן כוח לכל הבריאה לומר שירה ,וכשהשרים והמלאכים שלהם אומרים השירה הם מקבלים שפע שהם מורידים אלינו, פרק שירה מיוחס לדוד המלך ע"ה , שברוח הקדוש שנתווסף בו כשסיים ספר תהילים , נתגלה לו מה השירה שהצפרדע אומרת , וגם השירה של כל הבריאה {ספר "בית אלקים"}על כל פנים יש לנו עכדות ברורה שפרק שירה עיתיק יותר מהמשנה , שהרי רבי שסידר את המשנה אומר , כל העוסק בפרק שירה וכו' כך שפרק שירה הוא בן למעלה מאלף שמונה מאות שנה {ספר רננים}
יש מעלה גדולה באמירה ובהתעסקות בפרק שירה בכל יום , ובסיום אמירתו ,אפשר לבקש כל אחד את בקשותיו,עדיף לאומרו כולו כל יום, כולל הבייתות בהתחלה ובסוף,אפשר לומר פרק שירה גם ביום וגם בלילה , ויש מעלה יתרה לאומרו בבוקר , פרק שירה מסוגל לפרנסה , לרפואה , להצלה ,מכל רע ולזרע של קיימא,כפי שהנסיון הוכיח שנים נפקדו , יש לנו עדויות על כך ,ונבאי כאן כמה מהם ,
                     מראה מקומות מהמקרא והתלמוד
רבי יצחק נפחא אמר אזניים גלה להם {לצבא סנחריב ושמעו שירה מפי החיות ומתו וכו&#
כתובות אינטרנט נלוות:
מספר 1
2
3

http://www.dex.co.il/nodes/t/744/66/file_0.pps#266,10,שקופית 10

 


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש