שבת קודש שבת קודש לחיות עם משיח יום חמישי כ"ד בשבטוו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                                                        לחיות עם משיח יום חמישי כ"ד בשבטוו 
                                                                מתי חשבת באמת על הגאולה ?
           
יש כל אחד ואחד עם עצמו, בחדר מסגר {כדי שאחרים לא יראו מה שמתרחש על פניו } ויתבונן אליבא דנפשיה , יערך "חשבון צדק" {" ואלה המשפטים "- משפט צדק, "אשר תשים לפניהם " - לפנימיותם"} מתי היתה הפעם האחרונה שחשב באמת שהקדוש - ברוך -הוא נוטל אותו- אכן אותו עצמו - ומוציאנו מן הגלות הזה האחרונה -ואכן מגלות זו, והוא הולך יחד עם משיח לגאולה האמיתית והשלמה ?!
כאשר יתבונן בכך אליבא דאמת - יפעל דבר זה גופא אצלו הרהור תשובה , שעל -ידי -זה , הוא נהפך מיד לצדיק גמור ,
וכאשר "ישראל עושין תשובה" אזי "מיד הן נגאליך " ומביאים מיד תשועה והצלה לכל העולם כלו

            { משיחת ש"פ משפטים תשמ"ו}


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש