שבת קודש שבת קודש לחיות עם משיח" יום חמישי י"ז בשבטוו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

     בס"ד
                                                         לחיות עם משיח" יום חמישי י"ז בשבטוו 

                                                                 לחיות עם משיח בכל יום יום
                      
            ;                                                  כפתור אחד משנה את העולם
                  

הרבמ"ם .... מלמזנו שאדם אחד על -ידי פעלה אחת - יש בכוחו לפעול "תשועה והצלה " לכל העולם כלו ,
בימינו אלו -רואים דבר זה במוחש: אדם אחד , "נער קטן", בפעלה אחת בלבד לחיצת כפתור -יכול לפעול שנוי בכל העולם כלו!
אדם זה אינו צריך להיות "מלמד גדול " שיודע ומבין כיצד פועל ה'טאום ' וכיצד יתכן שלחיצת כפתור תפעול בכל קצוי תבל : לא נוגע כאן ענין של שכל והבנה , כי אם מעשה בפעול - לחיצת כפתור!
על -אחת -כמה -וכמה .... שעל -ידי פעלה אחת {לחיצת כפתור } במלוי רצונו של הקדשו -ברוך -הוא ....- יכולים לפעול שנוי לטובה בכל העולם כלו , עד ל"תשועה והצלה"....
ויהי -רצון שבקרוב ממש , ומה טוב ברגע במימרא - יקרה המארע שיכריע .... עד לתשועה והצלה העקרית - גאולה האמיתית והשלמה על -ידי משיח -צדקנו .

{משיחת יו"ד שבט תשמ"ד, התוועדויות תשמ"ו כרך ב, עמ' 458-459}


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש