שבת קודש שבת קודש גוג ומגוג כדאי לקרוא שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

תראו..

כתוב על מלחמה זו: 3 מלחמות של מהומה עתידים בני ישראל לעורר באחרית הימים.
אחת תהיה ביבשה
שניה תהיה על הים
ושלישית תהיה בסמוך לירושלים.

כתוב ששתי פעמים ינסה גוג לכבוש את ירושלים ולא יצליח, אבל בפעם השלישית שהוא יבוא עם צבא רב, הוא יכבוש את העיר ירושלים. ורק צדיקים וקדושי עליון ישארו לחיות לאחר המלחמה.

כתוב שהקב"ה יגרור את צבא גוג לעמק יהושפט ושם הוא ישפוט אותם בדם ואבני אלגביש. כתוב שהמגיפה אשר תהיה בהם היא נמק בכל האיברים. וזה אומר שתהיה מלחמה ביולוגית אשר תגרום לנשירת איברים.

בכך יתגדל שמו של הקב"ה אשר יפרע מכל אויבי ישראל אשר היו מאז בריאת העולם.
כתוב שבאחרית הימים הקב"ה יקים לתחיה את כל רשעי אומות העולם שהרגו בישראל בכל הדורות על מנת להיפרע מהם לעיני עם ישראל.

בתוך המלחמה או בסיום המלחמה יתגלה משיח בן דוד. אבל יש אומרים כי קודם ביאת משיח בן דוד יתגלה משיח בן יוסף ועדיין לא תהיה הגאולה שלמה על ידו, הוא ילחם בגויים והוא ימות בידי ארמילוס הרשע, ומשיח בן דוד יהרוג את ארמילוס הרשע.

וישראל יברחו למדבר ויהיו שם בצער נורא ללא אוכל ומים במשך 45 ימים, ושם יהיה הברור הגדול לגבי מי שיהיה ראוי להיכנס לארץ ישראל, ושם יתגלה אליהם אליהו הנביא וכן הצדיקים ושם יתחילו הניסים הגדולים, ואחר כך יבואו לארץ ישראל.

אליהו הנביא יתגלה שיו מתי זה קורה?

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש