שבת קודש שבת קודש רבי מאיר בעל הנסו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
 
אשתו: ברוריה.
מוריו: ר' עקיבא ור' ישמעאל.
תלמידיו: ר' שמעון בן אלעזר ור' סומכוס.

גר מצאצאיו של נירון קיסר.
מגדולי חכמי התלמוד ומקובל כי כל משנה שלא מצוין בה מי אמר אותה היא ממנו. נשא לאשה את בתו של התנא חנינא בן תרדיון שהיה אחד מ"עשרה הרוגי מלכות".
בהוראת הנשיא – ר' שמעון בן גמליאל, קנסו אותו ואת ר' נתן שלא יאמרו הלכה משמם אלא בכינוי, לר' מאיר קראו "אחרים" ולר' נתן "יש אומרים".
ר' יוחנן אמר כי היו לר' מאיר 300 משלי שועלים.
היו לו שכנים רעים שגרמו לו צער רב ור' מאיר התפלל שימותו אך אשתו אמרה לו שדוד המלך באומרו "יתמו חטאים מן הארץ" התפלל שיסורו החטאים – שהיצר הרע יתבטל מהעולם וכך לא יהיו רשעים וצריך להתפלל שהשכנים ישובו בתשובה שהרי יכול לצאת מהם צדיק.
ר' מאיר אמר כי כל היושב בארץ ישראל – ארץ ישראל מכפרת עליו וכל הדר בארץ ישראל, קורא קריאת שמע שחרית וערבית ומדבר בלשון הקודש – הרי הוא בן עולם הבא.
על הנוסח "א-לוה דמאיר, ענני" מסופר כי ר' מאיר הבטיח כסגולה לחייל רומאי שביקש את עזרתו לשחרר את אחות אשתו אשר נכלאה בידי הרומאים. החייל נתפס, נדון לתלייה וכשהתפלל את הנוסח הנ"ל עמוד התלייה קרס.
היה מבוקש בידי הרומאים וברח לבבל.
הסתלק בשנת ג'תתפ"א אך יום פטירתו אינו נזכר בשום מקום וזהו שיבוש שהשתרש כי ביום י"ד אייר חל יום ההילולא.


כתובות אינטרנט נלוות:
רבי מאיר בעל הנס

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש