שבת קודש שבת קודש הילולא לרבי יהודה בר אלעאי היום סגולה פרנסהו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

מי שטוען ש'כסף אינו גדל על העצים' לא היה מעולם בחצר קברו של רבי יהודה אילעאי שבעין זיתים

הנה הלינק לפרשת המן, סגולה גדולה לפרנסה ולהצלחה:

http://www.tefillos.com/parshas_hamon.asp


העוני הגדול שהתנא האלוקי רבי יהודה בר אילעאי בחר לחיות בו הפך אותו להיות זה שבזכותו משפיע הקב''ה שפע של פרנסה למי שמבקש עליה באמת באמצעותו * בצד התפילה על קברו שבעין זיתים בדרך לצפת יחסו בכל הדורות סגולות מיוחדות לעץ הזית שגדל בחצר * יהודים באו מקצוות ארץ לקלוף ממנו מספר קליפות ומשעזבו היה מקובל לומר במשך 21 יום את ''מזמור.. ה' רועי לא אחסר' * העץ הזה הלך ונכחד * רק תושייתו של ד''ר צבי הר שפר הביאה אותו לשקם אותו בטפול בתוך עציץ בביתו עד שלאחרונה הוחזר למקומו * יחד עם הטפול בעץ פרחה גם פרנסתו של המטפל * בט''ו בשבט השנה הוא נצב שם מחדש ובשנת השמיטה תפתח בצלו ישיבה מיוחדת לחקלאי הצפון * משהו גזעי

איש העסקים מנחם בן משיח עמד על קברו של התנא האלוקי רבי יהודה בר אלעאי ונשא תפילה מעומק הלב. היה לו על מה להתפלל. עד לא מזמן הוא היה איש עסקים מצליח שעסקיו פרוסים על העולם, עד שירד מכל נכסיו. החברה שבבעלותו הפסידה, מניותיה בבורסה של ניו יורק נמכרו במחיר אפס.
בצר לו הוא עלה על המטוס הראשון לישראל ונסע אל רבו הגר''מ אליהו לבקש תשועה. ''יש עצה אחת'' - אמר לו הגר''מ אליהו - ''סע עכשיו מיד לקברו של רבי יהודה בר אילעאי שבין צפת למירון, קברו מסוגל לפרנסה. תתפלל שם על פרנסתך ותוושע.
נסע אפוא מנחם לקברו של התנא רבי יהודה אילעאי והתפלל. הקבר היה אז מוזנח ביותר, לבד מהציון לא היה בו דבר וגם לא היה מי שיטפל בו. וכך, בעודו עומד ומרטיב בדמעותיו את ציון הקבר ומתפלל לקב''ה מעומק חדרי לבו שבזכות הצדיק יושיעו, צלצל הטלפון הסלולארי שבכיסו. ממשרדו הודיעו לו, שם בציון, כי המגמה בבורסה התהפכה מן הקצה אל הקצה. קונים רבים שוב גילו ענין במניות בחברה שלו והוא הצליח לגייס מליוני דולרים.
כשחיוך של אושר על שפתיו הודה האיש לקב''ה וטס חזרה לביתו שבארה''ב. הוא חזר לחברה, נטל את הכסף ולא שכח את רבי יהודה בר אילעאי. הוא חזר לארץ והחליט לשפץ את ציון הקבר.
המבנה כולו והחצר שבו נבנו בתרומתו. הספור עשה לו כנפים והמוני אנשים הנתקלים בבעיות פרנסה באים לפקוד את הקבר. בני נחמיה מירושלים שירד מנכסיו ואף הוא נושע בזכות תפילה על הציון, החליט להוסיף את תרומתו ולההדיר את המקום.


אתר עם סגולות

''רבי יהודה בר אילעאי היה ידוע בבוז שלו לכל מה שחומריות נודפת ממנו ולכן הוא זכה להיות זה שבזכותו נושעים בעניני פרנסה'', אומר רבה של צפת. ''זהו התנא הנקרא 'ראש המדברים בכל מקום' שלא היה לו ולאשתו אלא מעיל אחד בלבד. יום אחד, מספרת הגמרא, היתה אסיפת רבנים, אולם רבי יהודה לא הגיע לאסיפה. התפלאו החכמים על העדרותו ובאו לבדוק מה קרה? כשנכנסו לביתו הזדעזעו מהפשטות ומהעוני הרב שראו בביתו. ואז התברר להם שלבני הזוג יש מעיל אחד בלבד. כשהיה חוזר רבי יהודה מבית המדרש, היתה אשתו מתעטפת במעיל ויוצאת לשוק. מתברר כי בעת האסיפה המדוברת אשתו היא זו שהשתמשה במעיל ולכן רבי יהודה לא יכול היה להגיע. לכן הוא זה שזכותו שכל מי שמתפלל בקברו על נושא זה נושע.
ספור מופלא קשור לעץ הגדל שבחצר קברו. בחצר גדל עץ זית בעל צורת גזע יחודית בין יודעי סוד וחן ידוע שכל הנוטל חתיכת כפיס מעץ זה ושם בכיסו, נושע בפרנסה. שנים על גבי שנים, נהגו יהודים לרדת בצד הדרך המובילה לצפת ועוד לפני שנכנסו לקברו של רבי יהודה להתפלל, היו מורטים מעט מגזע העץ ולוקחים עמם.
העץ הזה כמעט ונעלם. לולא תושייתו של החוקר ד''ר צבי הר שפר ממכללת נווה שאנן בחיפה ששמע את ספור העץ המופלא לא היה נותר ממנו דבר. בסוף שנות ה-80 העץ כבר קולף לגמרי. כל נסיונותיו לברר את מקור סגולת העץ נתקלו בחומה עבה של שתיקה. איש לא גילה את מקור הסוד.
בשנת תשמ''ה נסע חוקר ארץ ישראל פרופ' אריה יצחקי להרצאה בקיבוץ בהרי יהודה. נהג המונית גילה שלפניו חוקר ארץ ישראל והוא החל לבחון את ידיעותיו בשאלות על קברי קדושים וציוני קדושים. להפתעת נהג המונית, הכיר פרופ' אריה יצחקי את כל הקברים ואפילו הנדחים ביותר. אלא שעכשיו היה זה תורו של אריה יצחקי להבין מהיכן יודע נהג מונית כל כך הרבה על קברי צדיקים?
''אספר לך ספור'', אמר נהג המונית, עד לפני שנה לא היה לי כל מושג בנושא קברות צדיקים. הייתי נהג מונית שכיר יום שבקושי הוציא את פרנסתו. יום אחד נסעתי ברחוב בבני ברק ושני צעירים חרדים עצרו אותי ושאלו אם אני מוכן להסיעם במיוחד לאזור צפת. מובן שהסכמתי. הם הציעו לי 100 דולר. בעת הנסיעה ביקרו בכמה ציוני צדיקים באזור מירון וצפת והאריכו במיוחד אצל רבי יהודה בר אילעאי. שם הבחנתי שהם מקלפים קליפות מעץ זית הסמוך לקבר הצדיק, עוטפים וטומנים בזהירות רבה בכליהם.
ניגשתי ושאלתי אותם לפשר הדבר. הסתכלו השנים זה בזה עד שאחד מהם אמר: כיון שאתה אדם ישר ומדבריך עולה שפרנסתך בקושי, נגלה לך את הסוד: כל הטומן בכיסו מקליפות אילני הזית של רבי יהודה ואומר במשך שלשה שבועות מידי יום את הפרק 'מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר' מובטח לו שהדבר יקל על בעיותיו הכלכליות ויצליח בעסקיו.
כיון שמצבי היה קשה, ירדתי גם אני וקילפתי מקליפות האילן ואמרתי את מזמורי התהלים. מאותו יום נפתרו כל בעיותי. אותם חרדים שנסעו איתי, הפכו להיות לקוחות קבועים שלי ואף הביאו את כל חבריהם. חוג הלקוחות החל לכלול גם רבנים ואדמ''ורים ומעתה פרנסתי קבועה ובטוחה ואף רכשתי לי מונית והפכתי משכיר לעצמאי מצליח והכל בזכות רבי יהודה בר אילעאי'', כך סיפר נהג המונית
אלא שבשנת תשמ''ז, אילן הפלא כבר היה מופשט מכל קליפותיו ואנשים שחפשו 'סגולות' החלו כבר להפשיט את העצים הסמוכים לו.


יד זדונית כרתה אותו

לפני מספר שנים, ביקר במקום ד''ר הר שפר והבחין שהעץ נעלם. מאן דהוא כרת את גזע העץ שנותר כסגולה לפרנסה. ''עמדתי נפעם ואמרתי לעצמי, שמא אני אוכל להציל משהו מהעץ הזה? בעזרת גרזן שהיה במכוניתו, הוא בקע מספר פיסות מבית השרש של עץ הזית המופלא ומבחין שעוד נותרה בהם לחלוחית. הוא נטל את אחת הפיסות שתל אותה ב... בעציץ בבית ומה רבה היתה הפתעתו שכעבור מספר שבועות, השריש פלח העץ והוציא ניצני עלים שמהם בקעו שני נצרים. הנצרים גדלו והשרישו ויחד עמם גם ה..פרנסה של ד''ר הר שפר שהחלה להתרומם פלאים.
כל כך גדלה הפרנסה, עד אשר ד''ר הר שפר עקר מדירה קטנה לדירה גדולה יותר. הוא לקח עמו גם את העציצים ועמם הנצרים שבינתים עברו לעציץ מכובד וגדול עד שגדלו והיו לעץ.

באחת מהרצאותיו במכללת שאנן בנושא קברי צדיקים, סיפר דר' הר שפר את ספור העץ ואת סגולותיו. להפתעתו הצביעה אחת התלמידות שהציגה עצמה כרעיתו של ר' דוד אפנזר הממונה על הקבר מטעם המועצה הדתית בצפת וספרה כי מזה שנים החרדה גדולה בשל העלמות העץ נושא הסגולות. כל מה שנותר לבקש הוא שד''ר הר שפר יואיל להחזיר לפחות נצר אחד לחצר הקבר ולשתול אותו מחדש במקום..
אפזנר יצר קשר עם ד''ר הר שפי והם סיכמו שכשיזדמן הדבר בידו, יעביר ד''ר הר שפי את הנצרים לחצר הקבר. ההזדמנות היתה בהכנסת ספר תורה שנערכה בציון, לפני מספר חדשים. העץ הושב בהזדמנות זו למקומו ונשתל מחדש. מאז, שבו מתפללים להתעכב במקום, לוקחים מקליפות העץ וניגשים להתפלל על קברו של רבי יהודה.
כיום, פועלים בציון הקבר שני מוסדות תורניים, האחד 'כולל' רגיל שבו יושבים ולומדים אברכים בכל שעות היום. והשני ישיבה מענינית המיועדת לחקלאי הר מירון הבאים ללמוד במקום בדרך כלל בשעות הערב, אחרי שעות העבודה במטעים. בשנת השמיטה הקרובה, בשנה הקרובה, יהפוך המקום, בצלו של העץ, למגדלור תורה לאזור כולו.
כתובות אינטרנט נלוות:
הנה הלינק לפרשת המן, סגולה גדולה לפרנסה ולהצלחה:

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש