שבת קודש שבת קודש פרשת נצבים דברי רבנו ברסלב שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד       

פרשת נצבים דברי רבנו ברסלב


תקציר הפרשה

דברי פיוסים וכריתות ברית על התורה ,אזהרה להתרחק מעבודי עבודה זרה ענין התשובה וקבוץ גלויות התחזקות לתשובה ועבודת השם ,באיזה סוג חיים יבחר האדם ,


אתם נצבים היום כולכם -משה רבנו
קבץ את כל נשמות ישראל שבכל הדורות מגדול ועד קטן,

ראשיכם שבטיכם זקניכם -הם גדולי ישראל ,

מחוטב עציך עד שואב מימיך - הקטנים במעלה והגדים , וכל אותם מישראל שנפלו לדיוטא התחתונה ביותר,

לעוברך בברית ה` -אמר משה שלכולם הוא מוסר את התורה כי בכל אחד מישראל יש בו טוב מסוים שאין את זה באף אחד והעיקר ללמדנו שצירכין כל ישראל גדולים וקטנים , להתקבץ יחד באהבה לנסוע להצדיק האמת לראש השנה ועל ידי זה יזכו לאמונת חכמים וכל אחד יוכל להחיות את עצמו ולהמתיק כל הדינים והגזרות ממנו,

כי את אשר ישנו פה עמנו וכו` - צריך כל אדם לידע בכל עת שתלויים בו הנפשות של כל הדורות העתידין לצאת ממנו ובהם תלויים כל נפשות ישראל כי כל ישראל ערבין זה בזה , ואת כולם אי אפשר לתקן כי אם על ידי הצדיק האמת .

אין לתאר את השמחה של חסידי ברסלב כשהגיעו לאומן לראש השנה , והיה שם רב חשוב בשם רבי מדרכי מעיר סוקולוב שכשהגיע לאומן וראה את החסידים ,לא היה יכול להתאפק וקפץ ברקודים בשמחה וחדוה והיה מברך "שהחינו" והתנהג באדם פשוט ביותר בלי שום גנוני כבוד וכדומה {וכן נוהגים עד היום אפילו אנשים חשובים מאוד שבאים לאומן כגדול כקטן ומתיחסים זה לבז בפשטות ועונה כי כולנו על יד הצדיק קטנים מאוד , אמר המעתיק : נראה בס"ד עם כל זאת שכל אדם צריך ליזהר לכבד את הזולת כפי ערכו שהרי אמרו חז"ל "לא חרבה ירושלים אלא מפני שהשוו גדול וקטן " וכתב רבנו : אדם שהוא חשוב תכבד אותו },

הנסתרות לה` אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם - כל אחד צריך לעשות מה שבידו לחנך בניו ותלמידיו בדרך הקודש ולאסוף אותם אל הקיבוץ הקדוש של הצדיק האמת ועל ידי זה יתקרבו האחרים מישראל ממילא ,כי סוף כל סוף יתקרבו כולם להשם יתברך באמת ,

לא בשמים היא וכו` - העיקר הוא הרצונות הטובים שלך להשם , ואין בעולם מי שיוכל ליקח ממך את רצונך , וצריך שתדבר בפיך את רצונותיך היקרים להשם וכן כל מה שחסר לך בעבודתו יתברך ,


כי קרוב אליך הדבר מאוד - אין אתה צריך אלא לעלות למדרגה הסמוכה אליך ,


אמר רבנו : " על 2 כתות אנשים יש לי רחמנות גדול עליהם , על אלו שהיו יכולים להתקרב אלי ואינם מתקרבים ,ועל אלו המקרובים אלי ואינם מקימים את דברי , כי בעת שיהיה האדם מנח על הארץ {במיתתו } אז יסתכל על עצמו היטב ויתחרט מאו דמאוד על שאל זכה להתקרב אלי או שלא קיים את דברי "


אמר : העולם יהיו מתגעגעים אחרי הרבה יותר ממה שמתגעגעים אחרי הבעש"ט זיע"א......!!!!!


ואמר רבנו שהמתקרב אליו אפילו כשנשתבש ונתבלבל דעתו רח"ל אף על פי כן הוא חזק באמונה שלימה בו ,
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש