שבת קודש שבת קודש פרשת שבוע וזאת הברכה דברי רבנו מברסלב שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                       

תורה צוה לנו - לנו דוקא אבל הגויים , אין להם כוח לבאר שום דבר מהתנ"ך בדעתם הרעה , רק אנו מפרשים אותה כפי קבלתינו מדור דור , לכן יתרחק האדם מכל מיני פרושים אותה כפי קבלתינו מדור דור , לכן יתרחק האדם מכל מיני פרושים על התנ"ך שנתכתבו על ידי רשעים או גויים , והזהיר רבנו להתרחק גם הפרושים של גדולי ישראל שמדברים מחקירות ופילוספיה הארורה , כי עיקר התורה הוא אמונת חכמים ,

ואתה על במותימו תדרוך - שאנו נמשול בגויים , שכל כוחם מתורה שבכתוב {שכידוע מאמינים בה גם הגויים {הכול שלנו והם צריכים לשמוע לנו ,
שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך - זבולון הוא הסוחר שמקשר עצמו לצדיק האמת {  שהוא עוסק בתורה ביותר } בודאי יצליח בסחורתו ויזכה לעצה נכונה תמיד , ואשרי מי שמנדב לצדקה לחכמים בפרט להפיץ דעת רבנו בעולם שאין למעלה מזה ,

וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון,- במקום קבורת הצדיק שם יכול לראות כל אחד את הראשית והשורש של עצמו וידע איך יתחיל לשוב אל השם ,

ויתא ראשי עם - כל הצדיקים והראשים ומנהיגים כלולים במשה ,

צדקת ה` עשה - הצדיק דן את כל הבריות לכף הזכות ,

ומשפטיו עם ישראל -הצדיק נכלל בהשם שהוא מקומו של עולם ולכן נתן לו ראש השנה והוא דן את כולם לכף זכות כי מכיר מקומם של כל אחד ואחד ,

ולא ידע איש את קבורתו - {משה הוא הדעת } תכלית הידיעה שלא נדע ,

ומספרים חז"ל על מלך שהביא חילים להר נבו והיו חלק מהחילים למעלה וחלק למטה כדי למצוא היכן קבור משה ,והתוצאה היתה ש "עליונים נדמה להם שקבורת משה למטה , ותחתונים נדמה להם שקבורתו למעלה ..."

כי כשבאים לצדיק אזי השפל בעיניו זוכה להכיר גדלתו ומי שגדול בעיני אזי רואה פחיתותו ושפלותו ,

אשר עשה משה לעיני כל בני ישראל -

אמרו חז"ל ששכר הלוחות , כי רצה משה ללמדנו לא להשבר משום דבר אפילו שהתורה עצמה כתבה שאסור וזה עוון גדול מה שעשית וכו` כו` ,הנה כי כן התורה עם כל נעימותה יפיה והדרה לקחה משה ושבר אותה לעיניהם ...!!!!!
כדי שיבין כל אחד מישראל שכל דברי התורה נועדו אך ורק לחזקו ולאמצו ולעוררו להתחיל מחדש כי אנו בעולם מלא נסיונות נפילות והשלכות בלי מספר ,,,, וההתרחקות כלה היא רק לתכלית ההתקרבות , ולכן אנו קוראים תכף אחר סיום התורה "בראשית " כדי להתחיל מחדש תמיד יהיה אשר יהיה ,ואמר רבנו שבכל שיחה ששוחח עמנו יכולין על ידה להיות איש כשר ואפילו צדיק גמור,,,, והיא דרך ישרה ונכונה מאוד והתעוררות נורא ונפלא מאוד לכל אחד לפי מדרגתו , אפילו מי שהוא במדרגה עליונה מאוד יוכל לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה שלו , וכן מי שהוא במדרגה תחתונה חס ושלום , יוכל לקבל דרך ישרה ועצות נכונות למלט נפשוט מיני שחת אם ישים לבו לדבריו היטב ,תושלב"ל ,זכיתי לסיים כתיבת חדושי רבי"זל ומורנתז"ל ביום שלישי פעמים כי טוב ,ואני עני מבולבול תוהה ומקוה להשם על בני ועל כל ישראל,,,,

כי רבנו עוונותינו לך ה` חטאנו .... ואין לנו במה לפייס אותך רק בך ,,,, אז קומה נא והקום אחלה ואהליבה , כי לא השכילה הבריאה אלי מחוללה ,,,, אז נא מחוללה יקום לקראתה .... בנחת באהבה ואל תוסיף להכאיבה .... ואם אין פנינו יפות לך .... הן זוהי גדלתך ותפארתך .... כי אתה בעל הצדקה ... השיבנו אליך ונשובה ... אמן תאומר אתה .... ברוך שומע תפילה
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש