שבת קודש שבת קודש פרשת שבוע לך לך פינת שבתתתו שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
          פרשת שבוע לך לך פינת שבתתת
         פרשת שבוע לך לך
מאמר א` {תשרי ה`תשס"ב}

                  "נישואין זה לא צחוק "
היום נלמד בעז"ה פרק חשוב ביחס שצריך להיות בין האיש לבין אשתו , והמורים שלנו יהיו , לא פחות יותר מאשר אברהם ע"ה ושרה אמנו ע"ה, הנה התורה אומרת {פרק טז פס` א,ב} השרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הנר, ותאמר אל אברם , הנה נא עצרני ה` מלדת , בא נא אל שפחתי , אולי אבנה ממנה, וישמע אברם לקול שרי ,ע"כ, ואומר הרמב"ן {פס` כ}וז"ל ,לא אמר הכתוב "ויעש כן", אבל אמר כי שמע לקול שרי , ירמוז כי אע"פ שאברם מתאוה מאוד לבנים לא עש כן בלא רשות שרי , וגם עתה לא נתכוי שיבנה הוא מהגר ויהיה זרעו ממנה, אבל כל כוונתו לעשות רצון שרה שתבנה ממנה שיהיה לה נחת רוח בבני שפחתה או זכות שתזכה היא לבני בעבור כן לדברי רבותינו , ואמר עוד "ותקח שרי ", ,להודיע שאל מיהר אברהם לדבר עד שלקחה שרי {את הגר} ונתנה בחיקו , והזכיר הכתוב "שרי אשת אברם" לאברם אישה ", לרמוז כי שרי לא נתייאשה מאברם ולא הרחיקה עצמה מאצלו, כי היא אשתו והוא אישה אבל רצתה שתהיה גם הגר אשתו , ולכך אמר"לו לאישה " שלא תהיה {הגר } כפילגש רק כאשה נשואה לו , וכל זה מוסר שרה , והכבוד שהיא נוהגת בבעלה , עכ"ל הרמב"ן , והדברים מהממים ומופלאים ממש,
אמנם נכון שנשותינו אינך שרה אימנו , ואנחנו הבעלים לא אברהם אבינו , אבל כבר אמר הנביא ישעיה {פרק מט}:הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם ע"כ וובה עלינו ללמוד מוסר ממעשיהם של אבותינו הקדושים וללכת הדרכיהם , ובפרט בעני הכבוד והאהבה שחייבים לשרור ולשכון בין הבעל ובין האשה בכל מצב ובכל זמן , ובפרט לאור דברי הגמרא במסכה סוטה {דף יז } שאומרת : דרש ר` עקיבא איש ואישה זכו שכינה ביניהם , לא זכו אש אוכלתך, ע"כ, ופירש רש"י שם : שכינה ביניהם שהרי הקב"ה חילק את שמו ושיכנו ביניהם , יו"ד באיש וה"א באישה , לא זכו אש אוכלתן שהקב"ה מסלק שמו מביניהן ונמצא אש ואש , עכ"ל , ואע"פ שלדבר זה קל מאוד , ולכתוב על זה ג"כ לא קשה , מ"מ הבעל חייבל ללמוד מאברהם אבינו שאע"פ שהוא מתאוה לדבר מסוים לא יעשהו בלא רשות מאשתו וכל כוונתו תהיה לעשות נחת רוח לאשתו , והאישה חייבת לכבד את בעלה בכל כוחה ותשתדל תמיד לבוא לקראת בעלה בדברים שחשובים לו , {ואין הכוונה באופן שאחד מבני הזוג דורש דבר שהוא נגד התורה , שבמקרה כזה צריך לעשות שאלה חכם}"
הדברים ארוכים ומורכבים מאוד , וכל אחד צריך לדעת שאין חאד שהוא מושלם , ובסה"כ כולנו טועים והחכמה לבקש סליחה עצות צריך לתת בדבר זה , אך מה אעשה ואין מספיק מקום לפרטם ,אך דבר אחד אגיד לכם , שאם כל אחד יחשוב מה היה עושה אם ח"ו אשתו היתה בבי"ח, ואין היה מסתדר בלעדיה , וכמה ישמח כאשר היא תחזור לאיתנה , הרי שלאט לאט ישתנה היחס וההערכה שבני הזוג יקרינו אחד לשני , ויהיו חיים שלווים ומאושרים , ויה"ר שנזכה להרבה שלום בית , ונראה בבנין אריאל , אמן,
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש