שבת קודש שבת קודש הכל על פוריםםםםםםםםםם!!!!!!!!! שבת קודש

לקישורים נוספים...
אור רבינו

רבות ונוראות המובאות בספרי מוהר"ן ותלמידיו ממעלת החג השמח והעליז, ועם זאת הנורא והנשגב, חג הפורים, בו הקדושה מתעלה יותר מכל החגים והימים טובים, ושעליו אמרו חז"ל: " שכל המועדים עתידין ליבטל וימי הפורים אינן בטלים לעולם". ומובא בספרי רבנו ז"ל אמרות כגון: "זה בחינת שמחת פורים שהשם יתברך מקבל באהבה כל מה שעושין ישראל מחמת שמחת פורים", וכן "שעקר מצות פורים הוא לשמוח בכל עת, לשמח את עצמו בכל מיני שמחה, כמו שכתוב (אסתר ט) לעשות אותם ימי משתה ושמחה", ועוד "כי עכשיו ההתחלה של הגאולה ותקון כל העולמות הוא מפורים".

והשי"ת היה בעזרנו, וזכינו ללקט כאן מעט ממעלת החג הקדוש, למען האנשים הפוקדים את אתרנו, שתוכלו לקרוא וללמוד מעט מן המעט בספרי רבנו ז"ל, החל מספר לקוטי מוהר"ן הקדוש, דרך הלכות שולחן ערוך ולקוטי הלכות, וכן הלאה בשאר ספרי אנ"ש ז"ל.

כמו כן הבאנו שיעורים חדשים להאזנה וצפייה לחודש אדר, ובפרט לימי הפורים, מאת ראש הישיבה רבי יוסף שובלי שליט"א. שיעורים נפלאים למענכם קהל יקר.

יהי רצון שנזכה שיתהפכו כל צרותינו לטובה ולברכה, ויקויים בנו הפסוק: "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה", ונכתת רגלנו ונלך בעצתם של צדיקי האמת שבדור, ובפרט הנחל נובע מקור מוהר"ן מברסלב זצוק"ל, ונחזה בביאת משיח צדקנו במהרה, אמן כן יהי רצון:

לקוטי מוהר"ן ענייני פורים לקוטי תפלות ענייני פורים שולחן ערוך ארח חיים פורים עצות ישרות ולקוטי עצות פורים חיי שיחות מוהר"ן מוהרנ"ת באש ובמים פורים אוצר היראה פורים ספרי אנ"ש פורים: שיחת הנפש, ככוכבי אור, ביאור הלקוטים, נחל שורק, שיח שרפי קודש, שיחת הנפש, נחת השולחן, יקרא דשבתא לקוטי הלכות פורים מגילת פורים

שיעורים להאזנה וצפייה לאדר ופורים

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש