שבת קודש הכנות שבת שבת קודש

לקישורים נוספים...

הכנות שבת

ראשי >הכנות שבת
דף שהכנת לעילוי סבתי לעילוי נשמת פרחה בת ממח ז"ל- הכנות לשבת .. כנס
מאשר אנו שומרים את השבת השבת שומרת אותנוו
מאשר אנו שומרים את         השבת  השבת  שומרת אותנו.
בס"ד

 מאשר אנו שומרים את         השבת  השבת  שומרת אותנו.

   תכנס אתר שבת קודש  

http://2222222222.goop.co.il/Web/

תכנס אתר שבת קודש

http://www.tapuz.co.il/blog/userBlog.asp?blogId=104694

         
 
 
אדם שהבריא, הוא ומשפחתו, בזכות שמירת שבת
מתוך הרצאתו של הרב דניאל זר
 
בס"ד
אדם שהבריא, הוא ומשפחתו, בזכות שמירת שבת
מתוך הרצאתו של הרב דניאל זר


החפץ חיים היה צדיק יסוד עולם, אני אקדים לדבריו סיפור על החפץ חיים: בזמנו של החפץ חיים היה יהודי עשיר גדול, היו לו מפעלים אבל כל בני ביתו היו חולים. האדם הזה היה עשיר, מלא כסף, עסקים, אבל לא דת, לא דין ולא דיין, היה עובד גם בשבתות וגם המפעלים שלו היו עובדים בשבת וכל בני ביתו חולים במחלות שונות ומשונות עד שפגש יהודי עשיר, חבר שלו, ירא שמים והתחיל לבכות לחבר שלו "מה שווה כל העושר שלי אם כל בני ביתי חולים", אמר לו "מה אתה מחכה?", אמר לו "מה יש לי כבר לעשות, הלכתי לכל הרופאים", אמר לו "יש צדיק יסוד עולם, לא רחוק ממך, החפץ חיים, למה אתה לא הולך אליו?", אמר לו "מה הוא מלאך? הוא יכול לעזור לי? מה הוא יכול לעשות?" אמר לו: "מה איכפת לך, תשמע בקולי ולך. כל העולם הולכים אליו" אמר לו "טוב, מה יש לי להפסיד...". ‎

הלך לחפץ חיים והתחיל לבכות כמו ילד שיש לו ויש לו אבל מה שווה הכל, כל משפחתו חולים במחלות שונות ומשונות,

אמר לו החפץ חיים "מה אתה בא אלי? יש מישהו אחר שיברך אותך"

אמר לו "כבוד הרב, אמרו לי שאתה הכי גדול, אין מישהו אחר",


אמר לו "יש מישהו גדול ממני - `לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה`, לך לשבת קודש שהיא תברך אותך, לך אליה!"

הוסיף ואמר לו "אתה מחלל שבת! איך אתה רוצה שבני ביתך יהיו בריאים? תשמור שבת והשבת תגן שיהיה להם רפואה שלימה",

אמר לו "כבוד הרב, יש לי עשרות מפעלים, איך אני יכול לסגור בשבת, איך אני יכול להפסיד כל כך הרבה כסף?"

אמר לו "אם הכסף שלך יותר חשוב מהמשפחה שלך תמשיך לחלל שבת". ‎

הוא התחיל לחשוב, התחיל לבכות כמו ילד, אומר לחפץ חיים "טוב, בא לי רעיון בראש: עוד שלושים יום, זה כבר סוף השנה, אני אגמור את כל החשבונות שלי של השנה האחרונה ואני מקבל עלי לשמור אחרי זה שבת. כבוד הרב ייתן לי עוד שלושה שבתות לחלל ואני אתחיל מהשבת הרביעית לשמור שבת כדת וכדין". התחיל לבכות החפץ חיים איזה בכיות, אמר לו:

"אתה מבקש ממני לתת לך רשות לחלל שלושה שבתות,
וכי אני בעל הבית על שבת?
השבתות הן שלי?
אם זה היה שלי אז זה משהו אחר, אבל זה של בורא עולם!
אני כפוף לשבת כמוך בדיוק!
אני יכול לתת לך רשות לחלל עוד שלושה שבתות?!
האם אני בעל הבית של שבת?!". ‎

אותו עשיר ראה את החפץ חיים בוכה כאלה בכיות, התחיל גם הוא לבכות, אמר לו "כבוד הרב, סליחה שציערתי אותך, אם הייתי יודע ששבת כל כך חמורה, שאם אתה בוכה עליה אז היא כל כך חמורה, לא הייתי מעיז לחלל שבת ואני מקבל עלי מהשבת הקרובה לסגור את כל העסקים בשבת וכל מה שאני אפסיד לא איכפת לי", וכך היה וברוך השם היו לו נסים וכל המשפחה שלו, כולם חזרו לעצמם, התרפאו. זה היה החפץ חיים, קודש הקודשים. ‎
 

                  הכנות לשבת  

                 
מצוה על כל אחד מישראל להכין את  הדרוש  לשבת ימי השבוע ,ככתוב בתורה :" זכור את יום השבת לקדשו", כן מצוה לכבד את השבת ולענגה , ככתוב בנביא: "זכור את יום עוד נאמר בתורה על השבת "לא תעשה כל מלאכה ", ישנם ל"ט {39} אבות מלאכה והרבה תולדות כדי לזכות לשמור שבת כהלכתה ולהמנע מאיסוריה , יש ללמוד  שבתועל כל ספק לשאול רב,
הכנות במטבח :                                 
1}להכין מראש את כל הבישולים לשבת ,
2}להכין את המאכלים הדורשים לישה ,טחינה ריסוק וסחיטה,
3} להרתיח מים,
4}להכין תמצית תה,
5}לפתוח קופסאות  שימורים ,אריזות מאכלים,ממתקים ,ותרופות,
6}לשחרר את הפקקים  המתברגים על בקבוקי שתיה ,או תרופות מהטבעת המהדקת אותם,
7}לחתוך מפות נילון חד פעמיות, נילונים לפח אשפה , שקיות אוכל וכד` לפי הצורך,
8}להפריש תרומות  ומעשרות וחלה ,
9}לסדר על כיריים גז או פלטה חשמלית את המאכלים  המבושלים  והמים הרתוחים  שרוצים  שישארו חמים לשבת,
10}לשטיפת כלים יש להכין אמה נוזלית מעורבת במים , אין להשתמש במשחה או בסבון ,
11} לנתק את הנורה במקרר או להדק את הכפתור,כך שהנורה לא תדלק בפתיחה הדלת או תכבה בסגירתה,
12} פרי וירק מלוכלך יש לשטוף לפני שבת,
13} לפנות אביזרי רחיצת כלים שהם "מקוצה ",ספוגים ,סמרטוטים רטובים ,כריות ניקוי סקוטשבריט ,וכד`,

הכנות בבית:

1}לנקות הבית ולסדרו ,ראוי  לפרוס מפות  על השולחנות,
2} לכוון שעון -שבת  לכבוי האור  ולהדלקתו,
3}להדליק את התאורה  הרצויה בבית ובחדר,
4}לכבות את הבוילר , מכונת כביסה , תנור , מגהץ,
5}לחתוך ניר טואלס לשרותים {ניתן להשיג חתוך}
6}עצה טובה לנתק את הטלפון  והטייפ,
7}רצוי לכסות  את מתני החשמל בכסוים מיוחדים,
8}לפנות דברי מוקצה- כמו מספרים מסרקים משחות, מכשירי כתיבה, בלי איפור ,סיגריות, קלטות , כסף ועוד- ממקומות שמשתמשים בהם השבת,
9}לפנות משחקי ילדים המכילים סוללות,
10} להכין נרות בפמוטים או נריות {רצוי שהבעל יכינס}
הכנות פרטיות
***************
1}לנקות לצחצח את בגדי ונעלי שבת,
2}להסתפר ולגזוז צפרנים לפי הצורך,
3}להתרחץ , להסתרק , ולקלוע , שער ,
4} לבדוק בכיסים אם אין בהם מוקצה,

   כל ההכנות חייבות להסתיים לפני כניסת השבת,  
      
           להדליק נרות לפני או בזמן  המופיע בלוח ולא ולאחר,
      
                    לאחר הדלקת הנרות וברכה:
                    
    נוהגת  האישה להתפלל  על כל בני המשפחה שילכו בדרך התורה והמצוות,

                  מי שטרח בערב שבת יאכל השבת,

     הקדוש  ברוך  הוא  אנחנו & nbsp;אוהבים  אותך  
      להקמא שכינתא מעפרא  לביאת משיח צדקנו ולבנין בית קדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן
        הקדוש & nbsp;ברוך  הוא  אנחנו  אוהבים& nbsp; אותך
                    כל העם ישראל ישועות טובות  
                             שבת שלום  

http://www.tapuz.co.il/blog/userBlog.asp?FolderName=sabatkod es
הכנות לכבוד שבת קדושה
פורסם ב5 במאי 2008, 14:39 במדור  שבת קודש

בס"ד
                 הכנות לשבת  

                
מצוה על כל אחד מישראל להכין את  הדרוש  לשבת ימי השבוע ,ככתוב בתורה :" זכור את יום השבת לקדשו", כן מצוה לכבד את השבת ולענגה , ככתוב בנביא: "זכור את יום עוד נאמר בתורה על השבת "לא תעשה כל מלאכה ", ישנם ל"ט {39} אבות מלאכה והרבה תולדות כדי לזכות לשמור שבת כהלכתה ולהמנע מאיסוריה , יש ללמוד  שבתועל כל ספק לשאול רב,
הכנות במטבח :                              
1}להכין מראש את כל הבישולים לשבת ,
2}להכין את המאכלים הדורשים לישה ,טחינה ריסוק וסחיטה,
3} להרתיח מים,
4}להכין תמצית תה,
5}לפתוח קופסאות  שימורים ,אריזות מאכלים,ממתקים ,ותרופות,
6}לשחרר את הפקקים  המתברגים על בקבוקי שתיה ,או תרופות מהטבעת המהדקת אותם,
7}לחתוך מפות נילון חד פעמיות, נילונים לפח אשפה , שקיות אוכל וכד` לפי הצורך,
8}להפריש תרומות  ומעשרות וחלה ,
9}לסדר על כיריים גז או פלטה חשמלית את המאכלים  המבושלים  והמים הרתוחים  שרוצים  שישארו חמים לשבת,
10}לשטיפת כלים יש להכין אמה נוזלית מעורבת במים , אין להשתמש במשחה או בסבון ,
11} לנתק את הנורה במקרר או להדק את הכפתור,כך שהנורה לא תדלק בפתיחה הדלת או תכבה בסגירתה,
12} פרי וירק מלוכלך יש לשטוף לפני שבת,
13} לפנות אביזרי רחיצת כלים שהם "מקוצה ",ספוגים ,סמרטוטים רטובים ,כריות ניקוי סקוטשבריט ,וכד`,

הכנות בבית:

1}לנקות הבית ולסדרו ,ראוי  לפרוס מפות  על השולחנות,
2} לכוון שעון -שבת  לכבוי האור  ולהדלקתו,
3}להדליק את התאורה  הרצויה בבית ובחדר,
4}לכבות את הבוילר , מכונת כביסה , תנור , מגהץ,
5}לחתוך ניר טואלס לשרותים {ניתן להשיג חתוך}
6}עצה טובה לנתק את הטלפון  והטייפ,
7}רצוי לכסות  את מתני החשמל בכסוים מיוחדים,
8}לפנות דברי מוקצה- כמו מספרים מסרקים משחות, מכשירי כתיבה, בלי איפור ,סיגריות, קלטות , כסף ועוד- ממקומות שמשתמשים בהם השבת,
9}לפנות משחקי ילדים המכילים סוללות,
10} להכין נרות בפמוטים או נריות {רצוי שהבעל יכינס}
הכנות פרטיות
***************
1}לנקות לצחצח את בגדי ונעלי שבת,
2}להסתפר ולגזוז צפרנים לפי הצורך,
3}להתרחץ , להסתרק , ולקלוע , שער ,
4} לבדוק בכיסים אם אין בהם מוקצה,

   כל ההכנות חייבות להסתיים לפני כניסת השבת,  
      
           להדליק נרות לפני או בזמן  המופיע בלוח ולא ולאחר,
      
                  לאחר הדלקת הנרות וברכה:
                  
    נוהגת  האישה להתפלל  על כל בני המשפחה שילכו בדרך התורה והמצוות,

                מי שטרח בערב שבת יאכל השבת,

     הקדוש  ברוך  הוא  אנחנו  אוהבים  אותך  
      להקמא שכינתא מעפרא  לביאת משיח צדקנו ולבנין בית קדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן
        הקדוש  ברוך  הוא  אנחנו  אוהבים  אותך
                  כל העם ישראל ישועות טובות  
                           שבת שלום   
 
 
הכנות לשבת ב' הרב אליעזר מלמד


הכנות לשבת ב'
הרב אליעזר מלמד
 נלקח אתר השער בעולם התורה
  
הכנות לשבת הגאון הרב מרדכי אליהו שליט"א
בס"ד
הכנות לשבת נלקח אתר השער בעולם התורה
הגאון הרב מרדכי אליהו שליט"א
השבת בבריאת העולם
                                    
אישה היקרה

בס"ד
                     אישה יקרה
בין אם את כלה טריה ,

בין אם אשת חיל עמוסה,

גם אם בדרכי המצוות את חדשה ,

לכו לכן ערכנו חוברת

מאירת עיניים , ומשכילת ידע

איך את הכול מכינים לרגוע !!!!

לקראת שבת את ערוכה ,

במיטב מטעמים שולחן עורכה ,

מלאכים באים עם הבנים,

מברכים "ככה לשבת הבאה"!!!

              לך בהמון הצלחה והערכה חמה
                    צוות "סוד שבטעם "
                        והפעם ב- "לקראת כלה "
                             בעניני הספר ניתן לפנות  
                             לעורכת חגית חמד
                           ת"ד 1243 באר יעקב
                             כן ניתן להזמין סדנאות :
                             הפרשת חלה וקליעת חלות
                             הסוד שבקשר – כשמו כן הוא
                              ועוד בנושאים מגוונים
                             טלפונים להזמנות:08-9281429
                                      
      
בס"ד

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי : אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין .....{מסכת שבת ע"ח} משיח יתגלה דחוף אנא אחים ואחיות יקרים !!!השפיעו על מכריהם ידידיכם, להתחזק השמירת השבת כי בידינו להחיש את הגאולה השלימה ,ולזכות לגילוי משיח צדקנו ולראות בבנין בית מקדשנו ותפארתנו ולתחיית המתים , אמן.  

הכנות לשבת

בס"ד
                 הכנות לשבת  
                  **************************
מצוה על כל אחד מישראל להכין את  הדרוש  לשבת ימי השבוע ,ככתוב בתורה :" זכור את יום השבת לקדשו", כן מצוה לכבד את השבת ולענגה , ככתוב בנביא: "זכור את יום עוד נאמר בתורה על השבת "לא תעשה כל מלאכה ", ישנם ל"ט {39} אבות מלאכה והרבה תולדות כדי לזכות לשמור שבת כהלכתה ולהמנע מאיסוריה , יש ללמוד  שבתועל כל ספק לשאול רב,
*****************************************************************
הכנות במטבח :                              
1}להכין מראש את כל הבישולים לשבת ,
2}להכין את המאכלים הדורשים לישה ,טחינה ריסוק וסחיטה,
3} להרתיח מים,
4}להכין תמצית תה,
5}לפתוח קופסאות  שימורים ,אריזות מאכלים,ממתקים ,ותרופות,
6}לשחרר את הפקקים  המתברגים על בקבוקי שתיה ,או תרופות מהטבעת המהדקת אותם,
7}לחתוך מפות נילון חד פעמיות, נילונים לפח אשפה , שקיות אוכל וכד' לפי הצורך,
8}להפריש תרומות  ומעשרות וחלה ,
9}לסדר על כיריים גז או פלטה חשמלית את המאכלים  המבושלים  והמים הרתוחים  שרוצים  שישארו חמים לשבת,
10}לשטיפת כלים יש להכין אמה נוזלית מעורבת במים , אין להשתמש במשחה או בסבון ,
11} לנתק את הנורה במקרר או להדק את הכפתור,כך שהנורה לא תדלק בפתיחה הדלת או תכבה בסגירתה,
12} פרי וירק מלוכלך יש לשטוף לפני שבת,
13} לפנות אביזרי רחיצת כלים שהם "מקוצה ",ספוגים ,סמרטוטים רטובים ,כריות ניקוי סקוטשבריט ,וכד',

הכנות בבית:
*************
1}לנקות הבית ולסדרו ,ראוי  לפרוס מפות  על השולחנות,
2} לכוון שעון -שבת  לכבוי האור  ולהדלקתו,
3}להדליק את התאורה  הרצויה בבית ובחדר,
4}לכבות את הבוילר , מכונת כביסה , תנור , מגהץ,
5}לחתוך ניר טואלס לשרותים {ניתן להשיג חתוך}
6}עצה טובה לנתק את הטלפון  והטייפ,
7}רצוי לכסות  את מתני החשמל בכסוים מיוחדים,
8}לפנות דברי מוקצה- כמו מספרים מסרקים משחות, מכשירי כתיבה, בלי איפור ,סיגריות, קלטות , כסף ועוד- ממקומות שמשתמשים בהם השבת,
9}לפנות משחקי ילדים המכילים סוללות,
10} להכין נרות בפמוטים או נריות {רצוי שהבעל יכינס}
הכנות פרטיות
***************
1}לנקות לצחצח את בגדי ונעלי שבת,
2}להסתפר ולגזוז צפרנים לפי הצורך,
3}להתרחץ , להסתרק , ולקלוע , שער ,
4} לבדוק בכיסים אם אין בהם מוקצה,

   כל ההכנות חייבות להסתיים לפני כניסת השבת,  
         ********************************************
           להדליק נרות לפני או בזמן  המופיע בלוח ולא ולאחר,
        *****************************************************
                 לאחר הדלקת הנרות וברכה:
                    **************************
    נוהגת  האישה להתפלל  על כל בני המשפחה שילכו בדרך התורה והמצוות,
********************************************************************
                מי שטרח בערב שבת יאכל השבת,
******************************************************************
     הקדוש  ברוך  הוא  אנחנו  אוהבים  אותך  
      להקמא שכינתא מעפרא  לביאת משיח צדקנו ולבנין בית קדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן
        הקדוש  ברוך  הוא  אנחנו  אוהבים  אותך
                  כל העם ישראל ישועות טובות  
                           שבת שלום  בס"ד

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי : אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין .....{מסכת שבת ע"ח} משיח יתגלה דחוף אנא אחים ואחיות יקרים !!!השפיעו על מכריהם ידידיכם, להתחזק השמירת השבת כי בידינו להחיש את הגאולה השלימה ,ולזכות לגילוי משיח צדקנו ולראות בבנין בית מקדשנו ותפארתנו ולתחיית המתים , אמן.  

קישורים של שבת
בס"ד
ובשם זה הוא נזכר לראשונה בסיום סיפור הבריאה בספר בראשית (פרק ב פס' 2): "ויוכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה". בסיום סיפור הבריאה מסופר כי ביום השביעי אלוהים שָׁבַת מכל מלאכתו וכי הוא בירך את היום השביעי וגם קידש אותו. היום השביעי נקרא לראשונה בשֵם "שבת" בספר שמות (פרק ט"ז פס' 25) "כי שבת היום לה'".
 
 
מה מושג שבת
1 2 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש