שבת קודש פרשת שבוע שבת קודש

לקישורים נוספים...

פרשת שבוע

ראשי >פרשת שבוע
העלון השבועי חוט של חסד תזריע מצורע
העלון השבועי חוט של חסד<5812210@gmail.com>
נושא: עלון תזריע מצורע

מצורף בזאת עלון  מס' 166 לפרשת תזריע מצורע

של מוסדות "חוט של חסד"

http://www.breslev.co.il/forum/forum_posts.asp?TID=26431&PN=1&TPN=1 

 לאחר בקשות רבות של קוראי העלון למדור: "שואל ומשיב" - שאלות לראש הישיבה, השבנו את המדור בס"ד.

אם גם אתם מעוניינים לשלוח שאלות מעניינות לראש הישיבה שיעניינו גם את שאר הקוראים שלחו לנו שאלות ובעז"ה נעבירם לראש הישיבה ונדון על כך בעלון.

 

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ומועילה,

ושבת שלום ומבורך.

המערכת

אתם מוזמנים לחוות דעתכם על העלון במייל: 5812210@gmail.com

או באתרינו ברסלב ישראל www.breslev.co.il

אתר עם נשמה "ברסלב ישראל"

 

כ"כ ניתן לצפות ולהוריד עלונים קודמים באתרינו בקישור הבא http://www.breslev.co.il

 

במקרה של אי פתיחה אוטומטית יש לשמור את הקובץ

או בסיום הפתיחה לבחור בתוכנת אקרובט כתוכנת היעד לפתיחת

על מנת לצפות בעלונים צריך להשתמש בתוכנה Adobe Reader כדי להוריד אותה לחץ/י על הקישור הבא

http://www.bereslv.1800550.co.il/AdbeRdr.exe

 

 

בכבוד רב

מערכת עלון חוט של חסד.

טל:025812210

פקס: 0577961645

www.breslev.co.il


--
בכבוד רב
מערכת עלון חוט של חסד
טל' 02-5812210
כתובתינו באינטרנט www.breslev.co.ilפרשת שבוע תרומה דברי רבנו נחמן מברסלב
פרשת שבוע תרומה דברי רבנו נחמן מברסלב בס"ד

זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת  שני - המשכן נבנה מהטוב שנתברך מכול אחד מישראל , שהם כלולין מגונין הרבה ויש בכל אחד מישראל נקודה טובה שאין בחברו ואפילו הגרוע ביותר , ולכן אסור לזלזל בשום יהודי שבעולם כי בודאי יש בו טוב במיוחד {חבוי או גלוי שאין באף אדם בעולם }

העמק דבר

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם - מקום המקדש אין הכוונה שנצתמצם שם אלוקותו יתברך חס ושלום , כמו שאמר שלמה המלך "הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה " רק מחמת שהיה שם דברים נאים , ציור של מעשה בראשית וציור של גן עדן , על כן המשיך השם יתברך לשם קדשתו יתברך {אבל הוא יתברך אין העולם מקומו , אלא הוא מקומו של העולם , ורק הוא לבדו יתברך ראוי לדון את העולם כי הוא יודע מקום כל אחד ואחד כי כל המקומות הם אצלו יתברך },  הכול בשביל לגלות אלהותו יתברך ,, ולגלות האמונה בעולם והיה שם עשירות גדול כדי לתקן עוון העגל , ושם כלל תפילות ישראל ,,,

רבי שמואל אייזיק {מגדולי תלמידי רבנו והיה צדיק קדוש}
בתחלת התקרבותו לרבנו חלם שהיה באיזה יער גדול , ולא ידע איך לחזור .... והנה מצא בית ארוך וצר ונכנס לשם , וראה אברך שהיה נראה מאים ומרשים מאוד

ונתירא רבי שמואל לדבר עמו , והאברך שאל אותו :" מה אתה עושה כאן ?" השיב רבי שמואל :" אינני יודע את הדרך לצאת ולחזור למקומי",  אמר לו האברך :" אתה צריך חרב עם שני חדים ותחגור אותה למתניך ותדע איך לקלוע בה ואז תדע את הדרך שלך ", והראה לו הדרך לחדר קטן ,

כנכנס רבי שמואל לשם , ישבו שם אנשים עם כסאות למשפט והיה שם בחדר הרבה כלי נשק וחרבות ונחרד רבי שמואל מאוד ,ושאלו אותו :" מי הביאך חלום ?" והשיב : " אברך אחד נוראי ואים {והאברך הזה היה משיח צדקנו } דחף אותו לכן",

ואמרו לו :" אם יש לך ידיעה במשפט תקבל חרב עם 2 פיפיות ,
אך תקלע ביושר ובמשפט ובצדקה ", ובתוך כך סבבו את רבי שמואל עננים עד שנחשך לו ודחפו אותו לחדר מסוים ואמרו לו :" שם תלמד משפט וצדקה ותראה כבר איך לילך בדרך הנצרך לך ?"

היץ משנתו ותיפעם רוחו מאוד מן החלום ויסע אל רבנו כדי שיפתור לו את חלומו , כשהגיע לרבנו נכנס באימה גדולה ורצה לספר לו את חלומו , אמר לו רבנו :" יוסף אמר הלא לאלוקים פתרונים ,קודם אומר לך דברי תורה , ואז גלה לו רבנו תורה בלקוטי מוהר"ן ונפתר לו חלומו {אמר המעתיק עין בתורה ב' וכן בפרוש של חרב מטשרין ויגעם לך },

עלון פרשת בא העלון השבועי חוט של חסד

העלון השבועי חוט של חסד<5812210@gmail.com>
נושא: עלון פרשת בא

בס"ד  רוחמה שלחה לי המון תודות לך כל ישועות טובות אוהבת אותך

לכל קוראי העלון היקרים שיחיו'

 

שלום וברכה וכל טוב !

 

כמידי שבוע זוכים עשרות אלפי אנשם לקבל את העלון בדפוס ובדוא"ל. להנות ממגוון מדוריו.

לקרוא ולהתחזק. וב"ה העלון מחייה נפשות רבות בזכות עצויו הנפלאות של ראש הישיבה הרב שלום ארוש שליט"א ותלמידיו.

וכנגד זה, ידוע כי רבות הן ההוצאות בגין הדפסת והפצת העלון, אשר אין ידנו משגת הוצאות .

ע"כ אנו פונים בפניה נרגשת לכל מי שזוכה להינות מעלון זה, להיות שותף עימנו בתרומה בכל דרך שהיא. בהו"ק אשראי או כל דרך אחרת.

וזכות המצווה תגן בעדכם ובעד בני ביתכם. ותזכו להיות שותפיםן עימנו במפעל הקדוש בכלל ובהפצת העלון וקרוב עמ"י לאבינו שבשמים בפרט.

לתרומות וברורים

ניתן ליצור קשר: 052-3372280

02-5812210

 

למוסד סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 

בברכת התורה

הנהלת עלון חוט של חסד

בראשות הרב שלום ארוש שליט"א


מצורף בזאת עלון  מס' 155 לפרשת בא

של מוסדות "חוט של חסד"


אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ומועילה, ושבת שלום ומבורך

המערכת


אתם מוזמנים לחוות דעתכם על העלון במייל: alonchut@gmail.com

או באתרינו ברסלב ישראל www.breslev.co.il

אתר עם נשמה "ברסלב ישראל"

 

במקרה של אי פתיחה אוטומטית יש לשמור את הקובץ

או בסיום הפתיחה לבחור בתוכנת אקרובט כתוכנת היעד לפתיחת

על מנת לצפות בעלונים צריך להשתמש בתוכנה Adobe Reader כדי להוריד אותה לחץ/י על הקישור הבא

http://www.bereslv.1800550.co.il/AdbeRdr.exe

 

 

בכבוד רב

מערכת עלון חוט של חסד.

טל:025812210

פקס: 0577961645

www.breslev.co.il

 

פרשת שבוע בא דברי נחמן מברסלב
בס"ד


כחצות הלילה -עיקר הגאולה האחרונה תבוא בזכות העומדים בחצות לילה ומתאבלים על ירושלים וחרבן בית המקדש , אשרי מי שיקום בלילה ויאמר תקון חצות וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בתפארתה ,


כחצות הלילה אני יוצא וכו' - כל אדם צריך שיזכור בתוך ידידותיו ונפילותיו {שזה אמצע הלילה שלו } את מעלתו והיופי שבו ועל ידי זה יזכה לגאולה

רבנו כתב שזמן הוא שש שעות אחרי צאת הכוכבים וכן מתנהגים כל ההולכים בדרכו דרך האמת ,בענין קימת החצות ובשאר הענינים , להתנהג בהתאם לזמן חצות הז"ל,


פסח - עיקר הגאולה לכ אדם כשיזכה ל- פ'ה ס' ה' כראוי בתפלתו , ...{לכן היה משה כבד פה , כי עיקר גלות מצרים היא שהאדם ,פיו לא מה בראוי להשם }


לזכרון בין עיניך - התפילין הם עיקר הדבקות להשם יתברך ומאור התפילין נמשכין כל התורה והמצוות , והמניח אותן מקבל את התורה בכל יום,


ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו -כמו קשוי הולדה וכן היסורים והצרות שסובלין עכשיו בסוף הגלות האחרון הם חבלי לדה עד הגאולה שאז תהיה בחינת לדה,


והירוג ה' כל בכור בארץ מצרים - נכנעו חכמות של חסטרא אחרא { כי ענין החכמה הוא ההתחלה } על ידי אמונה ועל כן, במכת בכורות יצאו ישראל ממצרים ,ללמד כל אדם שרק כשישליך החכמות שלו ויתחזק באמונה אז יזכה ליציאת מצרים לצאת מצרותיו וירידותיו,


העמק דבר

כי גרשו ממצרים - יציאת מצרים היה הארה והתערוררות מלמעלה בלי התעוררות מלמטה כראוי וכמובא בשם בשעש"ט על התינוק שבתחלה אוחזין אותו ומוליכין אותו , ואחר כך מניחין אותו שילך מעצמו , וכן כל אדם שמתחיל לתהקרב , יש לו סיוע בתחלה הרבה משמים , אבל אחר כך נוטלין ממנו ההארה וצריך לילך מדרגה לדרגה , ולכן אל יפול לב האדם בראותו שהיו ימים שהאירה עבודתו את השם יותר מעכשו ,כי עכישו אתה בדרגה גבוהה יותר ומשליכין אותך משמים כדי שתצעד שלב שלב ,,,,


ולא יכלו להתמהמה - בתחלת התשובה כשיוצאים מהסטרא אחרא ,צריך חפזון גדול ולזהר ממחשבות רעות { חימוץ המוח היינו חמץ} ופסח הוא בחינת חסד ואהבה בידוע ,{ובכן חודש ניסן הוא חודש רחמים והוא בחינת זרוע ימין ,האריז"ל} ואחר כך {כשמסתקלת ההארה הגדולה של תחלת התשובה } אזי מקריבין עומר שעורין וסופרין הימים והוא עניין ההתעוררות מלמטה שכל אדם ישתדל מעצמו ויבסוף וישתוקק לזכות לקבלת התורה בשבועות ,{ולכן נקרא פסח השם על כל המדרגות כדי לקרב את ישראל,}


היה פעם בחור צעיר חסיד ברסלב שמחמת עניותו חפש מקום ללון ,


ומצא בית כנסת ונכנס לשם ,הניח ראשו בפינה ובאמצע הלילה קם לעבודת השם וישב על הארץ לומר תקון חצות, באותה עת ישבו כמה למדנים בבית הכנסת ללמוד תורה , וכשראו את הבחור יושב על הארץ התפלאו כי לא ראו דבר כזה .... בין כה וכוה החלו גם לצחוק ממנו כי מתנהג כמו צדיק גדול {לדעתם } ונכנסו עמו בדברים הבחור שמע אותם ואמר: "לכם הלמדנים יש תורה ולכ טוב ולא חסר לכם בית המקדש  ,.... אני אין לי תורה ולא כולם ולכן חסר לי בית המקדש ....!!!!


פרשת שבוע וארא דברי נחמן מברסלב
בס"ד

פרשת שבוע וארא דברי נחמן מברסלב
העמק דבר

אני ה' - אי אפשר לך להשיג את אמתת דרכי כי מידת רחמים ומידת הדין הכול אחד באמת ולכן כתוב "וידבר אלוקים " מידת הדין "ואימר אליו אני ה'" מידת הרחמים ,שכול הנעשה בעולם הוא טוב , רק מצד המקבלים יש חלוק , וצריך כל אדם שידע שאי אפשר לנו להשיג דרכי הנהגתו של השם ,רק להאמין שכל מה שנעשה עמו טובות ורעות , הכול באמת טוב ,וככתוב "טוב ה' לכול ",


וידבר אלוהים וכו' - הוכיח השם את משה על שאמר "למה הרעות" הוכול היה על ידי דתן ואבירם שגרמו לתרעומת של משה כי הם אמרו לו "ירא ה' וישפט ",


{באמת אם היו כולם שומעים לקול הצדיקי אמת להאמין בהשם שהכול לטובה , בודאיי היו מתבטלים חצרות לגמרי ,ועיקר עכוב הגאולה הוא על ידי החולקים על הצדיק האמת בכל דור ומזה באים כל הנפילות והתרחקות של כל בני אדם "}


כי דתן ואבירם הטו רבים אחריכהם {וכן נמצא בכל דור ,המעתיק }  עד שיצאו נגד משה כאלו הם בעד ישראל ובעזותם הרעה מסרו דין לשמים {!!!!...}


על משה רבנו ואמרו :" ירא ה' וישפט " .... ומשה מעצם אמר :" למה הרעות לעם הזה כי הרי זהו שדברתי אליך מתחלה כשסרבתי ללכת בשליחות מחמת שראיתי שיהיו הרבה חולקים ", והשיבו השם :


וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב - הבטיח השם שיגאל את ישראל ברחמיו ובזכות האבות ובזכות הנלוים לצדיקי האמת בכל דור , אשרי מי שמתקרב לרבנו לספריו ולתלמידיו , ולא ישים לבו לחולקים , כי כמו שיש משה רבנו בכל דור כן יש דתן ואבירם בכל דור ,,,,,ולא שמעו אל משה מקוצר רוח - יצר הרע עקם לבם על ידי קטנות המוחין {והיא עוונה פסולה } שלגדול חסרונם אמרו שאינם ראויים לניסים ,וכן כל אדם צריך ליזהר מאוד מענווה פסולןה וקטנות המוח, שלא יחשוב שמרוב עוונותיו אינו ראוי לגאולה , כי אמנם מצד מעשינו אין אנו ראויים לגאולה והתקרבות אבל מצד חסדו יתברך ורחמיו ראויים אנו לגאולה וכל טוב ,ופעם התבטא רבנו : אסור לאדם שהקטנות שלו תכסה על הגדלות שבו ",


רבנו נחמן היה סבלני מאוד ,ודרכו שלא היה מתעקש על שום דבר יותר מדאי פעם כשהיה רבנו חולה בשחפת ניסה רבנו לפלוט הלחה , החוצה ולא הצליח , ובמקום ללחוץ שוב , הניח רבנו את עצמו ולאחר כמה דקות יצאה הלחה מאליו החוצה בנקל ,,


וכן אמר רבנו על מי שקשה לו להרדם ,שלא ידחוק עצמו יותר מדאי להרדם ,אלא יסיח דעתו או יעשה מה שיעשה וממילא יזכה להדרם בעתו ובזמנו ,היה איש חסיד מכניס אורחים גדול , וכשעבר רבנו בעידו בקש מרבנו שיבוא לאכול אצלו ,השיב רבנו :" הלא יש לך בלעדי הרבה אורחים " ענה האיש החסיד : "רוצה אני לקיים מצוות הכנסת אורחים בכם " אמרו לו רבנו:" אם כן רוצה אני בעצמי את המצווה :" ואף על פי כן הפציר בו מאוד עד שהכרח רבנו להבטיחו שיאכל אצלו סעודה אחת ,ואכל רבנו אצלו , אחר כך אמר רבנו לתלמידיו : "התקאנתי בו כשראיתיו יושב כמו רבי עם חסידים , והנה כל הרביים כשנוסעים מהם נותנים להם החסידים מעות ,והוא עוד נתן לכל אורחיו מעות צדקה.....",


פרשת שבוע שמות דברי נחמן מברסלב
בס"ד


יעקב ובניו -הצדיקים שבכל דוד {יעקב ובניו "} בכוחם הגדול מחיים ומשמחים נפשות כל ישראל בכל מה שעובר עליהם ,{גם כשהם במצרים ,בנפילות ובעצבות},


ויוסף היה במצרים - יוסף הצדיק הפך את העצבות לשמחה , וכמובא במדרש שיוסף היה מפזז ומרקד , וכן דוד המלך כשהיה אצל אבימלך , עשה מעשי שטות ועל ידי זה נצול , וכן הזהיר רבנו נחמן שבדורות הללו אי אפשר לבוא לשמחה אלא כשיעשה האדם שטות וקפיצות ובדיחות כדי לבוא לשמחה,אמרו רבנו " " לבדיחה צריך שלוש תנאים : 1} לבלי לפגוע בשני , 2} לא לגבל את הפה , 3} לא להתכון לכבוד עצמו ", והפטיר :" כעת כבר יכולים הנכם להתבדח ",,,,


אשר עבדו בהם בפרך -יצר הרע מפתה בפה רך לאדם : א אפשר כל היום ללמוד ולהתפלל בבית המדרש , וההכרח לצאת לעסוק בעבודה .... וכי אתה רוצה למות או להיות עני ? ,,,,, וכך משליך את האדם למרירות החיים עד שאפילו ירויח כסף רב אינו מספיק לו כל ימיו ,כי "אוהב כסף לא ישבע כסף "


את פיתום ואת רעמסס - היצר מפתח לאדם לבנות  בנינים גדולים ובית מפואר לעצמו,


והנה נער בוכה ותחמול עליו - כשהאדם בוכה בתפילה ,אז תכף הקב"ה חומל עליו ,


והנה חסנה בוער באש- משה רבנו בתחלה סרב לקבל על עצמו לגאול את ישראל , ,כי ראה אריכת הגלות שהגם שכבר יבער איש הישראלי להתקרב להשם יתברך ,אבל

והסנה איננו אכל - אף על פי כן מתגבר עליו העצבות ולכן התפלא משה ,

מדוע לא יבער הסנה - מדוע לא כלה כוח הרע,,,,

{כי רצה משה להגיע עד סוף הקץ האחרון ,איך יזכו ישראל לגאולה שלימה }


ויקרא אליו ה' .... של נעליך מעל רגליך - אמר לו שאי אפשר לכלות הרע לגמרי אלא צריכים להמתין הרבה ,

ויהי לנחש - הראה השם למשה שרוב העם מנחים בארציות בגלל יצר הרע שהוא נחש הקדמוני , ואחר כך אמר ה'


שלח ידך ואחוז בזנבו .... ויהי למטה - יש בידך כוח לעזור לאלו מישראל שנפלו ביותר {ותאיר בהם כי עדיין השם עמו } עד שיתהפכו מנחש למטה ,


ויאמן העם - כשישראל ראו את משה אזי האמינו , וכן בכל דור על ידי שרואה האדם את הצדיק אזי מאידה ,בו האמונה וזוכה לגאולת נפשו,  אשרי מי שיתקרב לרבנו נחמן מברסלב ותלמידיו שבזה הדוד וספריו ויתבונן בהם בעין האמת ואז יזכה לכל הנ"ל.....


ספר רבנו!!!! היה יהודי עני מטפל בידלים ששכר בית מרוח והתפרנס ממנה שנים רבות ,והנה הופיע יהודי אחר שנתן סכולם גודל לבעל הבית -מרוח ושכר אותו ,ונאלץ היהודי העני לצאת משם באמצע החורף עם בניו הקטנים , והיהודי ששכר את בית המרוח , לא היו לא שנים רבות זרע קימא , ובדיוק באותה שנה זכה לבן זכר ,,,, והיה הדבר לפלא ,שלא די שעשה עולה לעני כזה, עוד זכה לבן זכר...."

וסיים רבנו:" כך הקב"ה מנהיג את עולמו..."למה הרעות עלם הזה -עיקר הגאולה תבוא כשהאדם בזמן צרותיו ועוונותיו - בתחלה יבקש :" רבש"ע איכה !!! למה שזכתני!!!" וכיוצא וכשיבקש את השם מתוך ההסתרה אזי יזכה לעלות לתכלית העליה ,
כמו שמשה אמר להשם "למה הרעות וכו'" כי השם יתברך הסתיר עצמו אז מאוד , ומשה עצמו לא הבין דרכיו ושאל :" איה הבטחתך לגואלם ועכישו הכול הפוך ?..." ואז על ידי דוקא נגאלו ,
פרשת שבוע ויחי דברי נחמן מברסלב
בס"ד

פרשת שבוע ויחי דברי נחמן מברסלב
ויחי יעקב בערץ מצרים -לכאורה תמוה מדוע יעקב כשהיה בישראל סבל הרבה , ובארץ מצרים שהיא מקום הטמואה היה יושב בשלווה ...?


תשובה : הצדיקים האמיתיים משיגין שלמות השמחה {על ידי שהופכים את היגון ואנחה לששון ושמחה } וכול יגיתם להמשיך שמחה לכול ישראלי ,ואפילו שלא שבר תאות גופו וגם הרבה , שבכל עת שיחפוץ להתקרב להשם ,אזי יוכל לשמח נפשו , והצדיק מגלה שכל מצווה אפילו של פושעי ישראל עולה על כל התענוגים ועשירות של העולם הזה!!!!... ולכן יעקרב ובניו ירדו למצרים ושם דווקא חי יעקרב בשמחה ושלווה , כי הצדיקים יורדים לעומק הרע והעצבות ובכוחם הגדול הופכין היגון והאנחה לששון ושמחה ,

והליתם את עצמותי - עקר הגאולה של מצרים היתה בזכות עצמות יוסף וזהו עוצם מעלת קברי הצדיקים שמי שנוסע אליהם זוכה לצאת מכול צרותיו ולתקון נפשו.


עמק דבר
ויקרא יעקרב אל בניו - אמרו חז"ל בקש לגלות להם הקץ ונסתקלה ממנו השכינה , הינו שרצה לגלות העצות העמקות מאוד שעל ידם יבוא הקץ, {ובאמת גם בתוך דבריו רמז והעלים בתוכן במה יזכו לקץ הגאולה },


בזמן רבנו היו כמה מגדולי ישראל שאמרו ופעלו הרבה שיבוא משיח בזמן מסוים , ורבנו ז"ל לא הסכים עם זה כלל ואמר שבכל זמן שאומרים איזה קץ , אז בודאי לא יבוא משיח!!!. רק יבוא במהרה בימינו בהסח הדעת לגמרי {שלא יחשבו כלל על אותו קץ שיבוא }, ופתאום יבוא במהרה בימינו אמןןן,


הקבצו ושמעו - הנפשות הבאים לשמוע דברי השם מן הצדיק האמת ,ועל כן דבר יעקב קשות לשלושת השבטים הראשונים כי הצדיקים הגדולים בתחלה רואים מהם הקפדות לפני שמגלים תורה ואחר כך:


הפעם אודה את ה` - נתבטל הרוגז לגמרי והצדיק מגלה תורה וזהו שדבר יעקרב בטוב אל שאר השבטים הראשונים להמתיק הדין ,כי הם בחינת עבור ושאר השבטים הם בחינת לדה
העלון השבועי חוט של חסד עלון פרשת ויגש

העלון השבועי חוט של חסד<5812210@gmail.com>
נושא: עלון פרשת ויגש

מצורף בזאת עלון  מס’ 151 לפרשת ויגש

של מוסדות "חוט של חסד"

 

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ומועילה, ושבת שלום ומבורך.

המערכת

אתם מוזמנים לחוות דעתכם על העלון במייל: 5812210@gmail.com

או באתרינו ברסלב ישראל www.breslev.co.il

אתר עם נשמה "ברסלב ישראל"

 

כ"כ ניתן לצפות ולהוריד עלונים קודמים באתרינו בקישור הבא http://www.breslev.co.il

 

במקרה של אי פתיחה אוטומטית יש לשמור את הקובץ

או בסיום הפתיחה לבחור בתוכנת אקרובט כתוכנת היעד לפתיחת

על מנת לצפות בעלונים צריך להשתמש בתוכנה Adobe Reader כדי להוריד אותה לחץ/י על הקישור הבא

http://www.bereslv.1800550.co.il/AdbeRdr.exe

 

 

בכבוד רב

מערכת עלון חוט של חסד.

טל:025812210

פקס: 0577961645

www.breslev.co.il


בכבוד רב
מערכת עלון חוט של חסד
טל’ 02-5812210
כתובתינו באינטרנט www.breslev.co.il

פרשת שבוע וילך דברי רבנו מברסלב

פרשת שבוע וילך דברי רבנו מברסלב
הנך שוכב עם אבותיך וקם - הצדיק תכף שמת אזי מתחיל לחיות חיים נצחיים , מי שבחייו מתבטל לצדיק האמת לספריו ותלמידיו ,


היה מורנו נתן אומר שאת ספריו הוא  לא כתב למי שלא שם לבו ליום המיתה ,כי הוא כבהמה ממש , אלא דבריו הם רק למי ששם לבו לאחריתו ואז יזכה שיקים בו "ותשחק ליום אחרון " ועין בזוהר האדרא ותבראה שרשבי לפני מותו חייך וכן רבנו ז"ל חייך לפני מותו , על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה - כל קללה היא מחמת שנסתר ונעלם אור ה` , ועיקר הברכה כשאדם יודע שאפילו בכל הדברים ומלאכות שבעולם נמצא בהם אלהותו יתברך ,


ואנוכי הסתר אסתיר פני - גם בטמואה הכי גדולה מלבש חיותו יתברך , וכלן מכל המקומות והענינים שבעולם אפשר לשוב אליו יתברך ,
כי לא תשכה מפי זרעו- אמרו חכמים עתידה תורה שתשתכח מישראל ורבי שמעון בר יוחאי אמר שעל ידו לא תשתכח שהרי נאמר "כי לא תשכח מפני זרעו " כי בספר הזוהר יצאו מן הגלות והנה בא וראה כי סופי תבות של "כי לא תשכח מפי זרעו " הינו מזרעו של יוחאי {שהוא רבי שמעון בן יוחאי } יהיה שהתורה לא תשתכח ,

עוד אמר רבנו שסוד רבי שמעון בעצמו מרמז בפסוק "עיר וקדיש מן שמיא נחית " שהם ראשי תבות שמעון ,כי רבי שמעון ענינו התעוררות השנה {הינו להתעורר מחדש לעבודת השם }


וענתה השירה הזאת וכו` - שירה זו מעידה שאין שום יאוש ואין שום נפילה בעולם כלל !!!! כי אם יזכו יהיו העוונות נתהפכין לזכיות ,כי מתוכחה כזו של מעשים רעים נהיה כזו שירה !.... ובכוח זה מבטיח משה לישראל שלעולם לא יתרחקו מהשם לגמרי , אפילו יעשו מה שיעשו ,


בתחלת בואו של רבנו לאומן , והיו שם 3 משכילים גדולים מאוד שהיו חשובים גם אצל המלכות , והחשוב שבהם כששמע שרבנו הגיע לאומן הלך למקום רבנו ונדחק בין ההמון כדי לראות פניו הקדושים של רבנו ,


תכף שראהו רבנו אמר "מה רוצה יהודי ?" ענה האפיקורס :" באתי לראות אדם גדול ", ענה רבנו : "אדם גדול יש ממול ..." {כונתו היתה לאיזה גנרל גוי שגר מול אותה דירה } וזה היה קצת בושה לאפיקורס ,,,,, ואף על פי כן התקרב עם 2 רעיו לרבנו והיה רבנו משחק עמם שחמט ויורד אליהם מאוד בשיחותיו הנפלאות,והכניס בהם הרהורי תשובה הרבה ,

וכשנפטר רבנו בכה אותו אפיקורס ואמר למורנו נתן : "אתה בוכה ?! וכי לך חסר הרבי ?! לי חסר הרבי ...! אם היה הרבי עוד חי הייתי נעשה בעל תשובה אמיתי
פרשת שבוע נצבים דברי רבנו נחמן ברסלב
אור רבינו
בס"ד       

פרשת נצבים דברי רבנו ברסלב


תקציר הפרשה

דברי פיוסים וכריתות ברית על התורה ,אזהרה להתרחק מעבודי עבודה זרה ענין התשובה וקבוץ גלויות התחזקות לתשובה ועבודת השם ,באיזה סוג חיים יבחר האדם ,


אתם נצבים היום כולכם -משה רבנו
קבץ את כל נשמות ישראל שבכל הדורות מגדול ועד קטן,

ראשיכם שבטיכם זקניכם -הם גדולי ישראל ,

מחוטב עציך עד שואב מימיך - הקטנים במעלה והגדים , וכל אותם מישראל שנפלו לדיוטא התחתונה ביותר,

לעוברך בברית ה` -אמר משה שלכולם הוא מוסר את התורה כי בכל אחד מישראל יש בו טוב מסוים שאין את זה באף אחד והעיקר ללמדנו שצירכין כל ישראל גדולים וקטנים , להתקבץ יחד באהבה לנסוע להצדיק האמת לראש השנה ועל ידי זה יזכו לאמונת חכמים וכל אחד יוכל להחיות את עצמו ולהמתיק כל הדינים והגזרות ממנו,

כי את אשר ישנו פה עמנו וכו` - צריך כל אדם לידע בכל עת שתלויים בו הנפשות של כל הדורות העתידין לצאת ממנו ובהם תלויים כל נפשות ישראל כי כל ישראל ערבין זה בזה , ואת כולם אי אפשר לתקן כי אם על ידי הצדיק האמת .

אין לתאר את השמחה של חסידי ברסלב כשהגיעו לאומן לראש השנה , והיה שם רב חשוב בשם רבי מדרכי מעיר סוקולוב שכשהגיע לאומן וראה את החסידים ,לא היה יכול להתאפק וקפץ ברקודים בשמחה וחדוה והיה מברך "שהחינו" והתנהג באדם פשוט ביותר בלי שום גנוני כבוד וכדומה {וכן נוהגים עד היום אפילו אנשים חשובים מאוד שבאים לאומן כגדול כקטן ומתיחסים זה לבז בפשטות ועונה כי כולנו על יד הצדיק קטנים מאוד , אמר המעתיק : נראה בס"ד עם כל זאת שכל אדם צריך ליזהר לכבד את הזולת כפי ערכו שהרי אמרו חז"ל "לא חרבה ירושלים אלא מפני שהשוו גדול וקטן " וכתב רבנו : אדם שהוא חשוב תכבד אותו },

הנסתרות לה` אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם - כל אחד צריך לעשות מה שבידו לחנך בניו ותלמידיו בדרך הקודש ולאסוף אותם אל הקיבוץ הקדוש של הצדיק האמת ועל ידי זה יתקרבו האחרים מישראל ממילא ,כי סוף כל סוף יתקרבו כולם להשם יתברך באמת ,

לא בשמים היא וכו` - העיקר הוא הרצונות הטובים שלך להשם , ואין בעולם מי שיוכל ליקח ממך את רצונך , וצריך שתדבר בפיך את רצונותיך היקרים להשם וכן כל מה שחסר לך בעבודתו יתברך ,


כי קרוב אליך הדבר מאוד - אין אתה צריך אלא לעלות למדרגה הסמוכה אליך ,


אמר רבנו : " על 2 כתות אנשים יש לי רחמנות גדול עליהם , על אלו שהיו יכולים להתקרב אלי ואינם מתקרבים ,ועל אלו המקרובים אלי ואינם מקימים את דברי , כי בעת שיהיה האדם מנח על הארץ {במיתתו } אז יסתכל על עצמו היטב ויתחרט מאו דמאוד על שאל זכה להתקרב אלי או שלא קיים את דברי "


אמר : העולם יהיו מתגעגעים אחרי הרבה יותר ממה שמתגעגעים אחרי הבעש"ט זיע"א......!!!!!


ואמר רבנו שהמתקרב אליו אפילו כשנשתבש ונתבלבל דעתו רח"ל אף על פי כן הוא חזק באמונה שלימה בו ,
1 2 3 4 5 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש