שבת קודש פרשת שבוע שבת קודש

לקישורים נוספים...

פרשת שבוע

ראשי >פרשת שבוע
פרשת שבוע שלח דברי נחמן מברסלב
                                                                       
פרשת שבוע בהעלותך דברי רבנו מברסלב
                                                        
פרשת שבוע נשא דברי נחמן מברסלב
                                                                            
פרשת במדבר דברי רבנו נחמן מברסלב
                                                               
פרשת בחוקתי דברי רבנו נחמן מברסלבו
                                                       
פרשת שבוע בהר דברי רבנו נחמן מברסלב
 
פרשת שבוע בהר דברי רבנו נחמן מברסלב
והארץ לא תמכר לצמיתות- הקרקע נשארת בשורש למוכר , כי היא נחלתו והיא נמכרת לזמן מסוים כי בכל קניה ומכירה הקונה צריך לידע ולהאמין שהדבר שהוא קונה זה משמים שמסתובב לו לקנות דוקא דבר זה כדי לברר ולתקן בזה משהו מסוים , ולאחר שמברר ומתקן מה שצריך , אזי החפץ עובר הלאה ממנו , {ועל ידי שהאדם מתנהג באותו חפץ ככתוב בתורה הריהו מברר ומתקן הכול ,}

כי לי בני ישראל עבדים - אמרו חז"ל : ישראל נקראים עבדים כשאינם עושים רצונו של מקום,

ונקראים בנים כשהם עושים רצונו יתברך , ורבי מאיר אמר שנקראים תמיד בנים ,וכתב רבנו מאחר שהשם כבר קרא אותנו בנים , אזי תמיד אנו בנים ,אלא שהאדם בתחלת הקרבותו חייב להתחיל מיראת העונש {ולחיות בעבד
}לעבוד את השם ביראה ואחר כך האהבה תבוא ממילא כמו שאמר רשב"י : איש מחזר אחרי אשה " שהאהבה באה היכן שיש יראה ואז האדם זוכה להיות כן יקר וחביב להשם ,


אבל האדם צרך תמיד להשליך עצמו לעבדות גמור להשם מחדש כמו בן שמוכן להתמסר בשביל אביו , לעשות בשבילו דברים גם של עבד, ואז האהבה והיראה נכללין יחדרבי מתתיהו הכהן מגדולי חסידי ברסלב , מרוב חיותו והרגשתו הגדולה ,בציון רבנו באומן , היה נשאר שם כל הלילה עד ,,, פעם באמצע החורף חקר שמעו אותו גועד ביצר הרע וצועק לו :" עזבני והסתלק לך ממני,
ואם לא אשכיב את עצמי בשלג עד שאקפא למות!!!!!!!...."


רבי חיים קצב מחסיד ברסלב בדור הקודם לעת זקנותו גר במושב זקנים והיו חסידי ברסלב מבקרים אותו, וספרו עליו שמרב תפלתו ובכיותיו בספר "ילקוטי תפילות" נמחקו ונטשטשו המילים שבספר וכשהיה מסים להתפלל , היתה צורת פניו הקדושים כמו אחד שיצא מחדר מרחץ אדים ....!!!!!


בשנות המהפכה ברוסיה היו כמה שודדים , ופושעים מסוכנים בתוכם יהודי בשם משה צדוק , לאחר המהפכה המשטרה חפשו אחריו כדי לשפטו על מעשיו המשחתים ,והוא ברח לכל מיני מקומות,


יום אחד הגיע לאומן והיה זה ביום השנה למותו של אביו והוא רצה לומר קדיש אבל כל הבתי כנסת התגרו בו וסלקוהו בהזכירם לו את מעשיו המכוערים ,כשהגיע לבית הכנסת של חסידי ברסלב באומן והנה רוא ההוא שאף אחד לא מתגרה בו ונשאר שם לומר קדיש על אביו , כשסיים את הקדיש פנה אליו חסיד אחד ואמר לו :" אמרת כבר קדיש על אביך ? אולי תניח גם תפילין ? ....." משה צדוק הסכים ,ותיכף הניח לו אותו חסיד תפילין בראשו ובזרועו , וכך נמשך משה צדוק לבית כנסת של חסידי ברסלב עד שבמשך הזמן נהפך לבעל תשובה גמור עם זקן ופאות ,והיה מרבה לקרוא תהילים ולקוטי תפילות בהתעוררות ובכיה רבה,

באותה עת סגרו השלטונות של רוסיה את כל המקואות וחסידי ברסלב כידוע מסורים מאוד בעניין טבילה במקווה, והנה פנה רבי לוי יצחק מגדולי חסידי ברסלב למשה צדוק ואמרו לו: "הרגשת הרבה יהודים ,
תקנתך להחיות יהודים , תבנה מקווה ותבוא על תקונך" הדברים נכנסו ללבו של משה צדוק באש בוערת ותכף הלך להאות סוסים וחפר שם 50 מטר באמדה עד שמצא מים , ושם טבלו חסידי ברסלב שנים רבות,

והיה זה מסירות נפש גדולה מצדו כי הסתכן בנפשו מפני השלטון העריץ באותו זמן ,,,,


||בס"ד


האש שלי תוקד עד ביאת המשיח !

ספרי הרב שלום ארוש שליט"א
ספרי רבנו נחמן ,כיפות,שרשראות,דיסקים,קלטות,,מדבקות,מחירי עלות !
ניתן להשיג במסרים או: ronenn10@netvision.nat.il


להזמנות וברורים -  טל` : 054-5862001
 
 
 
פרשת שבוע אמור דברי רבנו ברסלב
 
 
 
                             
פרשת שבוע קודשים
פרשת שבוע אחרי דברי רבנו ברסלב
                                                       
פרשת מצורע דברי רבנו נחמן מברסלבו

פורסם 2008, 252 במדור  פרשת שבוע
בס"ד
פרשת מצורע דברי רבנו נחמן מברסלב
תורת המצורע -הנגעים באים בעוון לשון הרע , חז"ל ולכן המפטפט לשון הרע ,שנהיה מצורע , מביא צפורים לכוהן כי הצפורים מפטפטים תמיד בצפצוף קול {יבואו המפטפטים ויכפרו על המפטפט }


הסבות שמביאין את האדם ללשון הרע מאת רבנו}

1} כשאין אהבה בין בני אדם ,

2} הדרכים {לכן אדם שהולך הרבה בדרכים יזהר ביותר מלשון הרע ,}

3} הגסות {המדבר רע על השני בהכרח מרגיש עצמו יותר טוב מהשני}

הסימנים של לשון הרע הם :

נהיה חולה בפיו,
אין לו חשק ללמוד,
נגעים באים בעורו {גדודים פצעים עוד יבש עוד מחספס ועוד קשה },

מפסיד הן בגשמית והן ברוחניות ונופל במלחמה ,
כלב נושך אותו ,
נתפס בבית הסוהר ,{ או שנתפס באיזה מקום מבלי יכולת לנוע },


התקון לשון הרע :

1} ישפיל רעתו  ויעסוק בתורה
2} יאומר קטורת ,
3} אמת מצילה  מלשון הרע,

מובא בזוהר הקדוש : יש נחש עליון והוא מלא קשקשים וכשאדם עובר עברה הוא מעורר קשקש אחד מהנחש העליון וכל עברה יש לה קשקש מיוחד והמדבר לשון הרע הוא מעורר ומקפיץ את הנחש העליון כלו על כל הקשקשים רחמנא לישובן ,

וכתב רבנו :" מי שמדבר רע {על השני וכיוצא } נעשה מרוח פיו רוח סערה שממנו באים כל הקטורונים שיש על האדם והוא מסעיר את גופו של האדם , וכל המלשניות והרעות שמדברים על האדם הוא מרוח סערה הזה ",

פעם בא עאדם לרבנו ואמר לו שיש יהודי אחד רעש,,,, רבנו הפסיקו ואמר:"איך תאמור על יהודי רשע ?!,,,,שאל מרנו נתן את רבי מאיר מטפליק על מישהו מעיר טפליק ,והשיב לו כלאחר יד :" אין ממי לדבר ..." {כונתו שאותו איש אל נכנס כראוי לעבודת השם }


ענה מורנו נתן :" שמע נא בקולי אם תרצה להביט בעין כזו אזי תשלל את כולם ,,,, כי תביט בכל יושבי עירך בקצה העיר וכשתביט בו היטב יעלה בדעתך שאתה האיש הכשר ביותר מכל העיר ?!

השיב רבי מאיר:" גם אני אינני איש כשר כראוי,"


ענה מורנו נתן :" גם אתה אינך איש כשר ?,,,, אם כן מיהו האיש הכשר ?"
והמשיך מורינו נתן :, אצל כשתביט בעין יפה אזי גם כשתתבונן בגרוע שבגרועים מורינו נתן :" אצל כשתביט בעין יפה אזי גם כשתתבונן בגרוע שבגרועים תמצא בו איזה דבגר טוב וכל שכן במי שאינו גרוע כל כך וכן בכל אחד ואחד, וגם בך יש טוב וכך תהיהי מזכה את כל העולם ,"
רבי מדרכי מסוקולב היה חסיד ברסלב נלהב ודרכו היה לדון לכף זכות מאוד ,

פעם ראה כמה חסידים שמתוכחים ביניהם שכל חסיד מבטל ומקטרג את שאר האדמורים וחושב שהרבי שלו הוא מאת וגדול ,,,,

< קודם 5 6 7 8 9 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש
שבת קודש